Få et skræddersyet firmakursus

Et lukket firmakursus afholdes onsite på jeres adresse. ZoomTek ruller ud tidligt om morgenen og gør parat til kurset i et mødelokale. De fleste kurser kører på denne måde…

Mange fordele ved et skræddersyet virksomhedskursus

ZoomTek sparer mange penge til husleje og forplejning. Penge som i stedet bruges til at levere markedet bedste gratis hotline efter kursus. Samtidig holder instruktøren fingeren på pulsen omkring det tekniske.

ZoomTek skræddersyr og blander kurser og inddrager applikationer fra din virksomhed i kurset samt ændrer kursusmateriale – uden ekstraomkostning.

Sådan foregår lukkede firmakurser

På kursusdagen ankommer instruktøren typisk ved 8-tiden. Kurset starter oftest kl. 9. Selv avancerede kurser kan afholdes direkte i din virksomhed. Instruktøren sørger for egen overnatning m.m., og det er en del af kursusprisen.

Brugerkurser fokuserer på Jeres interne arbejdsrutiner herunder skabeloner, processer m.m.

Tekniske Kurser i din virksomhed fokuserer på Jeres projekter og installationer. Inden kursus sætter instruktøren sig ind i Jeres problematikker og er forberedt.

Simpel ligning peger mod lukkede firmakurser

Kurser direkte hos kunden har mange fordele og få ulemper. I stedet for at lade 10 kursister køre fra Hjørring til Århus, er det nemmere, billigere (og i disse tider mere CO2 venligt) at lade instruktøren køre fra Århus til Hjørring.

Kunden sparer transport, forplejning, hotel, overarbejdsbetaling og meget mere. Disse udgifter påtager ZoomTek sig, og kursusprisen er altid den samme overalt i Danmark.

Kunden vil aldrig se en særskilt regning for transport og forplejning. Omvendt sparer ZoomTek udgifter til kursuslokale og bespisning af kursister.
Som kunde har du følgende fordele ved et skræddersyet kursus:

ingen udgifter til transport til Århus eller København
ingen udgifter til hotel og bespisning
Fuld tilpasning af niveau og pensum på kurset
Inddragelse af filer og systemer
Kolleger udefra kan bidrage undervejs

Fordele ved et skræddersyet firmakursus
Ligningen er simpel: Ekstremt lave omkostninger frigiver 50% af tiden til videreuddannelse og muliggør målrettede kurser med få deltagere.

Et kursus på din kursusadresse er klimavenlig og godt for miljøet. Ved at kun instruktøren har kørsel, vil et kursus afholdt f.eks. i Viborg for 10 personer, spare over 200 kilo CO2.

Store kursuscentre propper ofte blot folk ind på holdene. ZoomTek giver dig tilpasset læring

Før 2002 var jeg ansat i Arthur Andersen Kursuscenter. En klassisk, stor kursusvirksomhed. Jeg underviste i snit 4,5 dage om ugen og havde reelt ikke tid til videreuddannelse. Kurser var hyldevarer uden tilpasning. Kunder skulle selv melde sig til det rigtige standardkursus.

Den ansatte sælger havde ikke begreb om it. Sælgerens fremmeste opgave var at fylde holdene mest muligt for at finansiere sin egen løn, et par mellemledere og de dyre kursuslokaler.

Den bøtte er vendt på hovedet i ZoomTek med en stabil kundemasse til følge og et stadigt stigende fagligt niveau.