Indsatspunkter under kursus

En levende instruktør med mange års konsulenterfaring. Glæde ved at undervise, dokumenterede evalueringer og en voksenpædagogisk uddannelse. Din instruktør kan gå langt ud over pensum og tør at flytte kursets indhold undervejs…

indsatspunkter før kurset indsatspunkter under kurset Læs om indsatspunkter efter kurset

PowerPoint er bandlyst – Kurser bygges på hands-on. Man lærer med fingrene. De praktiske øvelser er omdrejningspunktet.

Under selve kurset kan du forvente:

Instruktør med mange års erfaring
Instruktør går gerne ud over pensum
Hands-on og teori uden Powerpoint
Afveksling i undervisning
Inddragelse af firmacase
Evalueringer i top

Indsatspunkter under kursus

Konsulenterfaring og underviser med dokumenteret viden

  • Instruktøren har mange års erfaring i både undervisning og som konsulent i marken.
  • Instruktøren har dokumenterede evalueringer.
  • Instruktør med forretningsforståelse og projektlederbaggrund.
  • Instruktøren går gerne ud over pensum – og eksperimenterer gerne på kurset. Er du på Excel-kursus, så spørg om XML, REST API’er eller OData. Du får svar – selv om de nævnte emner er perifere.
  • Teori og hands-on i rette doser på ikke ghostede computere. Vi leger gerne med konfigurationer, når vi går ud over pensum.

Undervisningsform: Professionel læring med Hands-on

  • Frie opgaver med plads til improvisation. Opgaver og øvelser er løst koblede og kan justeres efter kursistspørgsmål.
  • Vi benytter ikke PowerPoint. Du skal ikke slæbes gennem 500 slides på 5 dage.
  • Stil spørgsmål – også uden for pensum. 2-vejs kommunikation hjælper både instruktøren og kursisten.
  • Afveksling i undervisningen. Vi bruger gruppearbejde, mindre fremlæggelser, best-practice-diskussioner mellem kursister m.m. På visse kurser gives der lektier for.
  • Internetressourcer og videosekvenser benyttes løbende

Instruktøren har pondus og sans for humor. Instruktøren gemmer sig ikke bag computeren, men sidder blandt kursisterne. Hermed fordres en levende dialog, der skubber kurset i den rigtige retning.