Indsatspunkter under kursus

  

En levende instruktør med mange års konsulenterfaring. Glæde ved at undervise, dokumenterede evalueringer og en voksenpædagogisk uddannelse. Din instruktør kan gå langt ud over pensum og tør at flytte kursets indhold undervejs

PowerPoint er bandlyst – Kurser bygges på hands-on. Man lærer med fingrene. De praktiske øvelser er et omdrejningspunkt.

Under selve kurset kan du forvente:

Konsulenterfaring og underviser med dokumenteret viden

 • Instruktøren har mange års erfaring i både undervisning og som konsulent i marken
 • Instruktøren har dokumenterede evalueringer
 • Instruktør med forretningsforståelse og projektlederbaggrund
 • Instruktøren går gerne ud over pensum – og eksperimenterer gerne på kurset. Er du på Excel-kursus, så spørg om XML, Web Services eller OData. Du får svar – selv om de nævnte emner er perifere
 • Teori og hands-on i rette dosis på ikke ghostede computere. Vi leger gerne med konfigurationer, når vi går ud over pensum

Undervisningsform: Professionel læring med Hands-on

 • Frie opgaver med plads til improvisation. Opgaver og øvelser er løst koblede, så de kan justeres efter kursistspørgsmål.
 • Vi benytter ikke PowerPoint. Du skal ikke slæbes gennem 500 slides på 5 dage
 • Stil spørgsmål – også uden for pensum. 2-vejs kommunikation hjælper både instruktøren og kursisten.
 • Afveksling i undervisningen. Vi bruger gruppearbejde, mindre fremlæggelser, best-practice-diskussioner mellem kursister m.m. På visse kurser gives der lektier for.
 • Internetressourcer og videosekvenser benyttes løbende

Vi garanterer en instruktør med pondus og sans for humor – Instruktøren gemmer sig ikke bag computeren, men sidder blandt kursisterne. Hermed fordres en levende dialog, der skubber kurset i den rigtige retning

Kursusmaterialer

 • Mange illustrationer og skærmbilleder i kursusmaterialer, som er på dansk og egenproducerede
 • Gode opgaver, der bygger på en Case, som man under kurset kan følge mere eller mindre snævert. Alle løsninger udleveres via ZoomTekSky
 • nørd-stof og tips & tricks, så materialet stadig kan bruges efter kursus
 • Hjælpedatabaser, links og ressourcer på vores blog.
 • Flere af kursusmaterialerne sælges på Saxo.dk og er registerede udgivelser med ISBN-nummer.

Mere fra ZoomTek...

Praktisk Information om Kurset Når du skal på kursus, melder der sig ofte en række spørgsmål. Nedenfor findes praktisk information om kursusafholdelse. Du er også velkommen til at...
Kursuspriser Priser findes på de fleste kursusbeskrivelser. Nedenfor kan du se, hvordan priserne præcist er sammensat... Rabatter og Klippekort ZoomTek giver rab...
Indsatspunkter før kursus    Kompetenceafklaring og tilpasning af kursus sikrer fuldt udbytte. Det er ZoomTek's ansvar, at du får det rigtige kursus. Sådan sikres du optimal in...
Indsatspunkter under kursus    En levende instruktør med mange års konsulenterfaring. Glæde ved at undervise, dokumenterede evalueringer og en voksenpædagogisk uddannelse. Din i...