Indsatspunkter under kursus

En levende instruktør med mange års konsulenterfaring. Glæde ved at undervise, dokumenterede evalueringer og en voksenpædagogisk uddannelse. Din instruktør kan gå langt ud over pensum og tør at flytte kursets indhold undervejs…

Klik for at læse mere om, hvad du får før, under og efter kurset.

Indholdet på denne side gælder kun for kurser afholdt direkte af ZoomTek og ikke for formidlede kurser.

Under selve kurset kan du forvente:

Instruktør med mange års erfaring
Instruktør går gerne ud over pensum
Hands-on og teori uden Powerpoint
Afveksling i undervisning
Inddragelse af firmacase
Evalueringer i top

Indsatspunkter under kursus

Konsulenterfaring og underviser med dokumenteret viden

  • Instruktøren har mange års erfaring i både undervisning og som konsulent i marken.
  • Instruktøren har dokumenterede evalueringer.
  • Instruktør med forretningsforståelse og projektlederbaggrund.
  • Instruktøren går gerne ud over pensum – og eksperimenterer gerne på kurset. Er du på Excel-kursus, så spørg om XML, REST API’er eller OData. Du får svar – selv om de nævnte emner er perifere.
  • Teori og hands-on i rette doser på ikke ghostede computere. Vi leger gerne med konfigurationer, når vi går ud over pensum.

Undervisningsform: Professionel læring med Hands-on

  • Frie opgaver med plads til improvisation. Opgaver og øvelser er løst koblede og kan justeres efter kursistspørgsmål.
  • Vi benytter ikke PowerPoint. Du skal ikke slæbes gennem 500 slides på 5 dage. I starten af kurset, vises overblik og sammenfatning med PowerPoint.
  • Stil spørgsmål – også uden for pensum. Tovejskommunikation hjælper både instruktøren og kursisten.
  • Afveksling i undervisningen. Vi bruger gruppearbejde, mindre fremlæggelser, best-practice-diskussioner mellem kursister m.m. På visse kurser gives der lektier for.
  • Internetressourcer og videosekvenser benyttes løbende

Instruktøren har pondus og sans for humor. Instruktøren gemmer sig ikke bag computeren, men står op eller sidder blandt kursisterne. Hermed fordres en levende dialog, der skubber kurset fremad.