Hands-on kurser med praktiske øvelser

Hands-on betyder undervisning med afsæt i praktiske øvelser, opgaver og problemløsninger. ZoomTek fokuserer på hands-on kurser med virkelige og realistiske scenarier. Kunder efterspørger hands-on kurser og eksempler fra den virkelige verden…

Hænderne på tastaturet, fordi et kursus er dynamisk

Modsat større kursuscentre afholdes kurser uden PowerPoint og med en kursusagenda, der tillader afstikkere og tid til eksperimenter og test. Kurser har fokus på hello world og tid til spørgsmål uden for pensum. Derfor er 2 kurser aldrig ens. Hands-on kurser har topprioritet hos ZoomTek.

Løst koblede opgaver
Instruktøren er også konsulent
Hands-on med garanti
Inddragelse af cases
Praktiske øvelser ud over pensum
Plads til ‘leg’

Hands-on giver bedre læring

Der tages tid til praktiske øvelser bygget på kursistspørgsmål. Eksterne emner inddrages on the fly. Kursister opfordres til at google tilstødende emner, som kan danne grundlag for flere hands-on øvelser. Man lærer bedst med hænderne på tastaturet – og med en instruktør, som tør gå ud over emnet og eksperimentere.

Hands-on kurser er bedst med rammeopgaver

Praktiske øvelser understøttes af instruktørens gennemgang. Du skal ikke slå op på side 37 og udføre punkt 1-28, for det lærer du intet af. Den nødvendige teori bliver gennemgået og demonstreret.

Kursisterne skal igennem hands-on selv nå til målet for opgaven. Ofte er der flere veje, og ofte foregår der en voldsom dialog kursisterne indbyrdes om den bedste opgaveløsning.

Instruktøren hjælper imens. Når opgaven er løst diskuteres forskellige løsningsvarianter, og kursisterne opfordres til at supplere med egne noter. Denne hands-on metode giver bevisligt større indlæring.

Mange øvelser giver fleksibel læring

Kursistevalueringer nævner ofte instruktørens mod til at gå uden for pensum med realistiske opgaver. Nogle opgaver er forberedte af instruktøren – andre opstår spontant ud fra firmacases og kursistspørgsmål. Opgaverne hen over kurset er ikke snævert forbundne.

Derfor er der plads til improvisation samt tilpasning af niveau. Populært sagt kan tempoet bremses op, eller der kan trykkes på speederen. Og kurset kan drejes rundt om en bivej, hvis alle er med på det.

Hands-on øvelser og praktiske opgaver. Teori og praksis kombineret.
Masser af hands-on, men ikke på bekostning af teori…

Konklusion: Hands-on kurser garanterer indlæring

Fokus på learning-by-doing og praktiske opgaver giver simpelt hen en bedre læring, og gør kurset mere spændende. A-ha oplevelser og hello world er altid vigtige. Den praktiske tilgang fuld af praktiske tips, best practice og hands-on øvelser sikrer den optimale indlæring. ZoomTek garanterer at alle instruktører lever op til dette koncept.

Hands-on og inddragelse af firmafiler gælder for alle kurser

Før kurset taler alle deltagere med instruktøren. Derfor kan pensum tilpasses præcist. Udover hands-on giver det mulighed for at medtage jeres filer, systemer og software i kurset. At kurset oftest foregår on location på jeres adresse, gør det nemmere at inddrage jeres værktøjer direkte. Det gælder for alle kurser, uanset om det er et brugerkursus eller et teknisk kursus.