Henvisningsprogram – Customer Referral Program

Tjen penge på leads fra dit netværk. Kender du nogen, der efterspørger uddannelse? Sæt dit netværk i´gang og tjen penge på deres leads også…

Lav eget forhandlernet

Har du et stort netværk? F.eks. på LinkedIn? Lad andre finde leads til ZoomTek. De får også kr. 1.000 pr. kursusdag. Du får en forhandlerbonus på kr. 500 i andet led.

Følg ZoomTek’s henvisningsprogram på LinkedIn

Tilmeld dig og følg med her:

ZoomTek henvisningsprogram Customer Referral Program
Henvisningsprogram. Tjen på leads fra dit netværk !!

Her er et eksempel:

Skaffer du et lead, som fører til et 3 dages kursus, får du kr. 3.000. Skaffer én i dit netværk et lead til samme kursus får han/hun kr. 3.000. Du får kr. 1.500.

‘Hyrer’ du 5 personer til at skaffe leads via f.eks. LinkedIn, kan det give dig en god passiv indkomst.

FAQ

Hvad er præcist et lead?

Et lead er en konkret kontaktperson (navn, email, telefonnummer), som har ytret ønske om uddannelse eller kurser. Det kan være en it-medarbejder, en it-chef, en uddannelseschef, en hr-konsulent osv.

Hvor kan jeg lede efter lead?

Alle steder. I badmintonklubben, på LinkedIn, i forældregruppen i børnenes skole osv.

Hvilke kurser kan jeg skaffe leads til?

Alle typer kurser. Primært it-kurser, men i også kurser inden for ledelse, personaleudvikling o.l.

Hvilke ydre forhold gælder for kurser?

Kurser afholdes hos kunden i dennes lokaler. Der skal være tale om et lukket firmakursus med minimum 3 deltagere. Fører et lead til salg for 1-2 personer på et åbent kursus vil bonusen være lavere.

Er der kurser, hvor bonusprogrammet ikke gælder?

Ja, kurser for enkeltpersoner kan ikke altid honoreres. Kurser kan heller ikke holdes i ZoomTek’s lokaler. Men skaffer du et lead til 1 person, som ønsker et kursus, så giv os besked. Kan vi lave omsætning på det, får du og dit netværk en bonus på 50% af kursusavancen.

Udløser alle leads en bonus?

ZoomTek kontakter kunden ud fra dit lead. Kun hvis dit lead fører til salg, får du bonus.

Hvor meget får jeg præcist i bonus?

Du får kr. 1.000 i bonus/kursusdag med nedennævnte begrænsninger. Fører dit lead til et salg af et 4 dages kursus får du altså kr. 4.000. Du får henholdsvis kr. 500/250/125 for leads i dit forhandlernetværk. Den samlede bonus for et salg er dog HØJEST 50% af ZoomTek’s gevinst. En lavere bonus kan komme på tale ved salg af enkeltpladser på kurser, hvor avancen typisk er lavere end firmahold.

Hvornår udbetales bonus?

Bonus udbetales, når slutkunden har betalt for kurset. Der gives derfor kun bonus for afholdte kurser – ikke for løse forespørgsler, som ikke resulterer i et kursus. ZoomTek forbeholder sig ret til at ‘bundle’ udbetalinger f.eks. pr. kvartal, hvis der er mange små udbetalinger.

Hvordan opbygger jeg et forhandlernet?

Alle kan være forhandlere. Dog kræves det, at man har cvr-nummer. Man må heller ikke være ansat eller have interesse direkte eller indirekte i de virksomheder, man skaffer leads fra. En forhandler skal være registreret.

Skal jeg også sælge kurset?

Nej. ZoomTek sørger for salget. ZoomTek kontakter kunden og forsøger at gennemføre et salg.

Skal jeg have tekniske viden om kurset?

Nej, slet ikke. Du kan levere et lead til et kursus, som du absolut ingen viden har om. ZoomTek tager den tekniske snak med kunden.

Hvad hvis kundens kursusønske ikke findes på ZoomTek.dk?

Det gør ingenting. ZoomTek kan skaffe/arrangere stort set alle typer kurser.

Skal jeg have CVR-nummer for at modtage bonus?

Ja, du og dine kontakter skal have et CVR-nummer.

Må jeg være ansat i virksomheden, som jeg skaffer et lead til?

Du eller personen i dit netværk, som skaffer et lead må ikke være ansat hos slutkunden eller på anden måde have interesser hos denne.

Får jeg bonus af leads fra mine kontakter?

Ja, skaffer én fra dit netværk et lead modtager han/hun kr. 1.000. Du får kr. 500. På den måde kan du lave et lille forhandlernet, som fungerer i op til 3 niveaur, hvor din bonus er henholdsvis kr. 1.000, 500 og 250.

Hvem ‘ejer’ kunden efterfølgende?

Skulle slutkunden bestille flere kurser i fremtiden, vil du (og dit netværk) fortsat få bonus – også selv om kunden måtte bestille direkte hos ZoomTek.

Har jeg noget ansvar ifm et kursus?

Nej, kurset er en aftale mellem ZoomTek og Slutkunden. Du får din bonus, når kunden er glad og har betalt for sit kursus.

Er priser ekskl. eller inkl. moms?

Priser er ekskl. moms. Du skal have et cvr-nummer og kunne fakturere ZoomTek.

Er priser pr. dag eller pr kursus?

Med mindre andet er nævnt er alle priser pr. dag. Skaffer du et lead til et 4 dages kursus, og der afsluttes med et salg, får du således kr. 4.000.

Forbehold (det med småt)

Du eller personen i dit netværk, som skaffer et lead må ikke være ansat hos slutkunden eller på anden måde have interesser hos denne. Ovennævnte priser gælder for leads til lukkede firmakurser. Forbehold for ændringer uden varsel samt forbehold for fejl. Den samlede bonus til forhandlernetværket vil aldrig være over 50% af ZoomTek’s avance ved et salg. Som forhandler må ZoomTek udveksle dit navn med kunder m.m. (læs evt. privatlivspolitik.zoomtek.dk)