Henvisning.zoomtek.dk – henvis en kunde

Tjen penge på leads fra dit netværk. Kender du nogen, der efterspørger uddannelse? Sæt dit netværk i´gang og tjen penge på deres leads også…

Skaf leads til ZoomTek

Hører du om nogen i din omgangskreds (privat eller professionel), som har behov for uddannelse, kan du optjene en bonus. Bonussen afhænger af, om det er et firmahold eller en enkelt kursist. Men fører et lead fra dig til et firmakursus på 3 dage får du kr. 1.000 pr. kursusdag = kr. 3.000.

Lav eget forhandlernet

Har du et stort netværk? F.eks. på LinkedIn? Lad andre finde leads til ZoomTek. De får også kr. 1.000 pr. kursusdag. Du får en forhandlerbonus på kr. 500 i andet led.

Her er et eksempel:

Skaffer du et lead, som fører til et 3 dages kursus, får du kr. 3.000. Skaffer én i dit netværk et lead til samme kursus får han/hun kr. 3.000. Du får kr. 1.500. ‘Hyrer’ du 5 personer til at skaffe leads via f.eks. LinkedIn, kan det give dig en god passiv indkomst.

Det med småt

Nedenfor er listet hvem, hvad og hvordan henvisningsprogrammet i praksis fungerer. Især er det vigtigt, at GDPR/samtykke overholdes, og det er også væsentligt, at leads ikke gives til egen virksomhed eller lignende. Endelig skal du være cvr-registreret. Men alle disse ting, får vi styr på.

Kontakt ZoomTek og lad os tage et webmøde

Kontakt ZoomTek på telefon 4250 5040 eller info@zoomtek.dk, hvis du ønsker at blive tilknyttet ZoomTeks henvisningsprogram. Vi kan f.eks. tage et hurtigt webmøde.

Du kan også udfylde kontaktformularen nederst på siden.

Følg ZoomTek’s henvisningsprogram på LinkedIn

Tilmeld dig og følg med her:

ZoomTek henvisningsprogram Customer Referral Program. Tjen penge på at skaffe kunder og leads til ZoomTek.
Henvisningsprogram. Tjen på leads fra dit netværk !!

FAQ

GDPR, Persondataforordningen og Samtykke

Når du udleverer persondata til ZoomTek, er både du (dit firma) og ZoomTek selvstændig dataansvarlige. ZoomTek er altså ikke databehandler, og derfor er en databehandleraftale ikke nødvendig. Omvendt er du selv ansvarlig for nødvendigt samtykke mellem dig og kunden, både generelt i forhold til GDPR, men også at ZoomTek må kontakte kunden jf. Markedsføringsloven.

Ved første kontakt med kunden vil ZoomTek verificere samtykke (ZoomTek/kunde).

Du må kun udlevere persondata til ZoomTek, hvis du har et samtykke fra vedkommende. Du er ansvarlig for at have dette samtykke skriftligt/elektronisk. Et mundtligt samtykke er ikke nok.

Se også ZoomTeks Privatlivspolitik. Her er også et link til beskrivelse af ovenstående på Datatilsynets hjemmeside.

Hvad er præcist et lead?

Et lead er en konkret kontaktperson (navn, email, telefonnummer), som har ytret ønske om uddannelse eller kurser. Det kan være en it-medarbejder, en it-chef, en uddannelseschef, en hr-konsulent osv.

Hvor kan jeg lede efter lead?

Alle steder. I badmintonklubben, på LinkedIn, i forældregruppen i børnenes skole osv.

Hvilke kurser kan jeg skaffe leads til?

Alle typer kurser. Primært it-kurser, men også kurser inden for ledelse, personaleudvikling o.l.

Hvilke ydre forhold gælder for kurser?

Kurser afholdes hos kunden i dennes lokaler. Der skal være tale om et lukket firmakursus med minimum 3 deltagere. Fører et lead til salg for 1-2 personer på et åbent kursus vil din bonus være lavere.

Er der kurser, hvor bonusprogrammet ikke gælder?

Ja, kurser for enkeltpersoner kan ikke altid honoreres. Kurser kan heller ikke holdes i ZoomTek’s lokaler. Men skaffer du et lead til 1 person, som ønsker et kursus, så giv os besked. Kan vi lave omsætning på det, får du og dit netværk en bonus på 50% af kursusavancen.

Udløser alle leads en bonus?

ZoomTek kontakter kunden ud fra dit lead. Kun hvis dit lead fører til salg, får du bonus.

Hvor meget får jeg præcist i bonus?

Du får kr. 1.000 i bonus/kursusdag med nedennævnte begrænsninger. Fører dit lead til et salg af et 4 dages kursus får du altså kr. 4.000. Du får henholdsvis kr. 500/250/125 for leads i dit forhandlernetværk. Den samlede bonus for et salg er dog HØJEST 50% af ZoomTek’s gevinst. En lavere bonus kan komme på tale ved salg af enkeltpladser på kurser, hvor avancen typisk er lavere end firmahold.

Hvornår udbetales bonus?

Bonus udbetales, når slutkunden har betalt for kurset. Der gives derfor kun bonus for afholdte kurser – ikke for løse forespørgsler, som ikke resulterer i et kursus. ZoomTek forbeholder sig ret til at ‘bundle’ udbetalinger f.eks. pr. kvartal, hvis der er mange små udbetalinger.

Hvordan opbygger jeg et forhandlernet?

Alle kan være forhandlere. Dog kræves det, at man har cvr-nummer. Man må heller ikke være ansat eller have interesse direkte eller indirekte i de virksomheder, man skaffer leads fra. En forhandler skal være registreret.

Skal jeg også sælge kurset?

Nej. ZoomTek sørger for salget. ZoomTek kontakter kunden og forsøger at gennemføre et salg.

Skal jeg have tekniske viden om kurset?

Nej, slet ikke. Du kan levere et lead til et kursus, som du absolut ingen viden har om. ZoomTek tager den tekniske snak med kunden.

Hvad hvis kundens kursusønske ikke findes på ZoomTek.dk?

Det gør ingenting. ZoomTek kan skaffe/arrangere stort set alle typer kurser.

Skal jeg have CVR-nummer for at modtage bonus?

Ja, du og dine kontakter skal have et CVR-nummer.

Må jeg være ansat i virksomheden, som jeg skaffer et lead til?

Du eller personen i dit netværk, som skaffer et lead må ikke være ansat hos slutkunden eller på anden måde have interesser hos denne.

Får jeg bonus af leads fra mine kontakter?

Ja, skaffer én fra dit netværk et lead modtager han/hun kr. 1.000. Du får kr. 500. På den måde kan du lave et lille forhandlernet, som fungerer i op til 3 niveaur, hvor din bonus er henholdsvis kr. 1.000, 500 og 250.

Hvem ‘ejer’ kunden efterfølgende?

Skulle slutkunden bestille flere kurser i fremtiden, vil du (og dit netværk) fortsat få bonus – også selv om kunden måtte bestille direkte hos ZoomTek.

Har jeg noget ansvar i forbindelse med et kursus?

Nej, kurset er en aftale mellem ZoomTek og Slutkunden. Du får din bonus, når kunden er glad og har betalt for sit kursus.

Er priser ekskl. eller inkl. moms?

Priser er ekskl. moms. Du skal have et cvr-nummer og kunne fakturere ZoomTek.

Er priser pr. dag eller pr kursus?

Med mindre andet er nævnt er alle priser pr. dag. Skaffer du et lead til et 4 dages kursus, og der afsluttes med et salg, får du således kr. 4.000.

Må jeg give ZoomTek’s kontaktoplysninger videre (GDPR)?

I forretningsøjemed er du altid velkommen til at opbevare og videregive ZoomTek og Søren Andersons kontaktoplysninger. Dette gælder dog ikke, hvis formålet er telefonsalg, nyhedsbreve, mailkampagner o.l.

Forbehold (det med småt)

Du eller personen i dit netværk, som skaffer et lead, må ikke være ansat hos slutkunden eller på anden måde have interesser hos denne. Ovennævnte priser gælder for leads til lukkede firmakurser. Forbehold for ændringer uden varsel samt forbehold for fejl. Den samlede bonus til forhandlernetværket vil aldrig være over 50% af ZoomTek’s avance ved et salg. Som forhandler må ZoomTek udveksle dit navn med kunder og andre (læs eventuelt privatlivspolitik.zoomtek.dk).