FAQ om at undervise

Her kan du læse typiske spørgsmål/svar på afholdelse af kurser…

Faq om kursusafholdelse
FAQ om kurser i ZoomTek
Hvor mange deltagere er der på kurserne?

Det kan være meget forskelligt. Oftest 2-10 personer. Typisk 4-5-6 stykker.

Hvad er deltagernes forudsætninger?

Det er også meget forskelligt. Som underviser skal du inden kurset kontakte kunden og cleare: Niveau, datoer, software til kurset. Når du tilbydes kurset af ZoomTek, har vi talt med kunden og kan give dig en idé, men du skal stadig ringe til kunden selv.

Generelt er de fleste kurser for it-folk (typisk programmører o.l.). Men der kan også være brugerkurser.

Hvad er målsætningen med kurset?

Det er forskelligt. Nogle har konkrete projekter, mens andre blot skal have et niveauløft. Du kan ikke forventes at kende kundens systemer i detaljer, men i løbet af kurset får man ofte viden om dette. Du må ikke undervise må kundens driftsystem (af hensyn til sikkerhed).

Hvad med undervisningsmateriale?

Jeg har ofte noget undervisningsmateriale. Ellers må man bygge noget op af filer, kodeeksempler og lignende. Jeg plejer at have eksempelfiler (zippet) og diverse pdf-ressoucer, som jeg typisk lægger på en dropbox til download. Det er vigtigt, at der ikke bruges materiale med copyright/ophavsret. Det er ok med materiale i pdf-format. Deltagerne forventer ikke printet materiale. Deltagerne forventes at forstå engelsk.

Er der Pc’ere til rådighed for alle deltagere? Er der software?

Deltagerne skal selv have pc/bærbar med relevant software. Du skal selv have din egen pc med eget software på. Ved at tale med kunden før kursus, bliver man enige om f.eks. editorer. Jeg bruger altid gratis software som notepad++ og visual studio code, hvis jeg kan slippe af sted med det. Hvis kunden insisterer på et betalingsprodukt, kan man ofte downloade en 30-dages trialversion.

Hvor mange timer per dag?

Der undervises normalt fra 9-15:30. Første dag forventes det, at man møder ind kl. 8:00, så lokalet kan klargøres (internet, projekter osv.). Ofte åbner en reception først kl. 8:00. Du skal nogen gange også have en parkeringsbillet (kunden sørger for dette).

Er det 45 minutters timer? Eller er dagen f.eks. delt op i før og efter frokost?

Jeg plejer at holde ca 40-45 minutters frokost. Og en formiddags og eftermiddagspause på hver 20 minutter. Efter eftermiddagspausen (typisk 14:15-15:35) plejer jeg at lave workshop, arbejdsopgaver, repetition.

Er der kantine?

Kunden sørger for forplejning. Det betyder oftest en kantine. Men det kan også være smørrebrød e.l. Men kunden sørger for dette. Det hænder (1 ud af 200 kurser), at man selv skal betale. Så betaler du blot, og sender regningen til ZoomTek.

Hvad er deltagernes gennemsnitsalder

Deltagerne er i alle aldre. Men jeg (født 1968) er efterhånden ældre end de fleste.

Kan jeg få hjælp til kursusplanlægning?

Ja, jeg har holdt over 900 kurser. Jeg hjælper gerne med planlægning. Find også dit kursus på zoomtek.dk/kurser. Find inspiration på Youtube og Google. Søg på ‘User Guide’, ‘Tutorials’, ‘Course Agenda’ e.l. på nettet. Få tekniske svar på Stackoverflow.com

Hvad er det vigtigste for et succesfuldt kursus?

En god timeplan med masser af opgaver til deltagerne. Samt at du møder tidligt første dag, så du kan få maskine, projektor og internet til at virke – og du kan få en kop kaffe.

Hvordan starter jeg kurset?

Start kurset med en rundt-om-bordet. Præsentér dig selv. Fortæl om kursusplanen (vis evt på PowerPoint).

Er der DO’s og DONT’s ?

Ja. Undgå PowerPoint. Folk bliver bims af PowerPoint. Hav øjenkontakt med folk, tal ikke ind i tavlen. Variér din stemme. Lav opgaver – gerne nogle du finder på ud af den blå luft. Gå omkring i lokalet, mens du fortæller. Brug folks navne.

Hvad sørger ZoomTek for ?

Jeg modtager ordren. Derfor får jeg en god snak med kunden om niveau, antal dage og forventninger. Altså løst og fast – herunder også praktiske forhold f.eks. med parkering eller hvis kunden har specielle ønsker. Al den viden, jeg får – giver jeg videre til dig som underviser.

Men du skal stadig ringe til kunden og selv koordinere.

Hvad sørger Slutkunden for ?

Deltagerne skal selv have pc med software med. Du skal have din egen maskine med. Kunden stiller lokale med projektor og wifi til rådighed. Kunden sørger for forplejning – herunder frokost og en kaffeautomat.

Kunden er forpligtet til at være klar første dag kl. 8:00 og hjælpe dig til lokalet – og hjælpe dig med stik til projektor, opkobling på wifi, anvisning af toilet og den berømte kaffeautomat.