FAQ om at undervise

Her kan du læse typiske spørgsmål/svar om afholdelse af kurser. På et givent kursus kan de enkelte punkter afvige en smule…

Faq om kursusafholdelse

FAQ om kurser i ZoomTek

Gode råd og informationer om kurser

Nedenfor kan du læse gode råd om kursusafholdelse. Her findes også information om, hvordan kurser normalt kører i ZoomTek regi, og hvad kunder oftest forventer.

Det kan være meget forskelligt. Oftest 2-10 personer. Typisk 4-5-6 stykker.

Det er også meget forskelligt. Som underviser skal du inden kurset kontakte kunden og cleare: Niveau, datoer, software til kurset, teknik og logistik. Når du tilbydes kurset af ZoomTek, har ZoomTek talt med kunden og kan give dig en idé, men du skal stadig ringe til kunden selv.

Generelt er de fleste kurser for it-folk (typisk programmører o.l.). Men der kan også være brugerkurser.

Ved selv at tale med kunden sikres den optimale kvalitet af kurset. For kunden er det vigtigt at kunne påvirke indhold m.m. inden kurset.

Det er forskelligt. Nogle har konkrete projekter, certificeringer e.l., mens andre ønsker et generelt niveauløft. Du kan ikke forventes at kende kundens systemer i detaljer, men i løbet af kurset får man ofte viden om dette. Du må ikke undervise på kundens driftsystem (af hensyn til sikkerhed), og kundens klienter må ikke kobles op mod din server/pc. Der må ikke overføres filer fra din maskine til virksomhedens driftsystem – herunder download, usb-nøgler m.m.

Virksomheder efterspørger instruktører med tung erfaring fra rigtige konsulentprojekter. Dine kodeeksempler, testfiler m.m. er det bedste undervisningsmateriale.

Jeg har ofte undervisningsmateriale. Men kontakt ZoomTek, for det handler meget om det konkret fag, der undervises i.

Materiale (uden personfølsomme data) kan med fordel lægges elektronisk på en dropbox e.l.

Deltagerne skal selv have pc/bærbar med relevant software. Med egen pc har deltageren sin foretrukne opsætning, editor m.m. Øvelser lavet under kurset vil også være til rådighed efter kurset.

Medbring egen pc med eget software. Ved at tale med kunden før kursus, bliver man enige om f.eks. editorer. Jeg bruger så vidt muligt gratis software som Notepad++ og Visual Studio Code. Ofte kan en 30-dages trialversion benyttes.

Før kursusdagen tjekker du, at deltagerne har samme softwareversion som dig, så du ikke har en dansk version x, og de har en engelsk version y. Afhængig af kursus, kan kursister dukke op med blandet Mac og Windows-maskiner. Sørg for inden kursusdagen at stille krav til deltagerne, hvis det f.eks. er vigtigt, at alle har en Windows pc.

Mange virksomheder har strenge sikkerhedspolitikker. Du må ikke distribuere software under kurset. Kursister downloader på eget ansvar fra internettet (skal nævnes). Bedst er det inden kursusdagen, at have strømlinet dette, så du slipper for ansvar.

Der undervises normalt fra 9-15:30. Første dag forventes det, at man møder ind kl. 8:00, så lokalet kan klargøres (internet, projekter osv.). Ofte åbner en reception først kl. 8:00. Du skal nogen gange også have en parkeringsbillet (kunden sørger for dette). Jeg oplever af og til, at kunden ikke selv ved, hvilket mødelokale, der er booket – og så kan der gå 20 minutter med det. Så ekstratid er guld.

Jeg plejer at holde ca. 40 minutters frokost. Og en formiddags- og eftermiddagspause på hver 20 minutter. Efter eftermiddagspausen (typisk 14:15-14:35) plejer jeg at lave workshop, arbejdsopgaver og repetition. Men fornem hvad kursisterne vil. Især ude i en virksomhed. Ofte kan deltagerne guide dig i at undgå køen i kantinen på bestemte tidspunkter. Er du usikker over planlægning og tidsforbrug, kan jeg hjælpe dig. Jeg kan lære dig, hvordan du bygger moduler op af 30-40 minutters varighed, og hvordan du disponerer dit stof.

Kunden sørger for forplejning. Det betyder oftest en kantine. Men det kan også være smørrebrød e.l. Men kunden sørger for dette. Det hænder (1 ud af 200 kurser), at man selv skal betale. Så betaler du blot, og sender en bon/kvittering til ZoomTek.

Deltagerne er i alle aldre. Fra kontorelever til nyudklækkede datamatikere og videre til seniorkonsulenter, der programmerede RPG på AS400, da Ronald Reagan var præsident.

At deltagerne får lært noget. At de oplever en instruktør med masser af erfaring, som oser af viden. En god timeplan med masser af opgaver til deltagerne. Samt at du møder tidligt første dag, så du kan få pc, projektor og internet til at virke, og du kan nå at få en kop kaffe inden kursisterne ankommer.

Start kurset med en rundt-om-bordet. Præsentér dig selv. Fortæl om kursusagendaen (vis evt på PowerPoint).

Ja. Undgå PowerPoint. Folk bliver bims af PowerPoint. Hav øjenkontakt med folk og tal ikke ind i tavlen. Variér din stemme. Lav løbende opgaver i forhold til spørgsmål fra kursister. Du skal ikke lave 50 opgaver hjemmefra, men derimod være åben for leg og test, når kursister spørger ind. Gå omkring i lokalet, mens du fortæller. Brug folks navne.

Du skal medbringe eget udstyr. Det vil i reglen sige en bærbar computer med nødvendig software til kørsel af kurset. Din computer må ikke forbindes med deltagernes computere, netværk, servere e.l. grundet risiko for virus, datalækage m.v.

Jeg medbringer ofte 2 bærbare. Så har jeg en “google”-maskine, som ikke er på projektoren, hvor jeg kan have mine noter og huskelister i fred for kursisternes blikke.

Forvent ikke udstyr hos kunden. Hav selv stikdåser, kabler og convertere med. Pas på projektorer/storskærme. Du skal helst have converter med til både VGA og HDMI. Kunden skal have en projektor klar til brug i lokalet.

Jeg modtager ordren. Derfor får jeg en god snak med kunden om niveau, antal dage og forventninger. Altså løst og fast – herunder også praktiske forhold f.eks. med parkering, eller hvis kunden har specielle ønsker. Jeg clearer også kunden i forhold til GDPR/samtykke, så du ikke skal tænke på det.

Al den viden, jeg får – giver jeg videre til dig som underviser. Jeg er vant til at spørge ind, og du får en omfattende viden om kurset fra start.

Men du skal stadig ringe til kunden og selv koordinere. Og du har fuld frihed til at planlægge indhold, antal dage, niveau og alt andet.

Deltagerne skal selv medbringe pc med software. Du skal have dit eget udstyr med inklusive software. Kunden stiller lokale med projektor og wifi til rådighed. Kunden sørger for forplejning – herunder frokost og kaffe.

Kunden er forpligtet til at være klar første dag 1 time før kursusstart, hvilket i reglen vil sige kl. 8:00 og hjælpe dig til lokalet – og hjælpe dig med stik til projektor, opkobling på wifi, anvisning af toilet og den berømte kaffeautomat.