Kursuspriser

Priser findes på de fleste kursusbeskrivelser. Nedenfor kan du se, hvordan priserne præcist er sammensat…

Rabatter og Klippekort

ZoomTek giver rabat til eksisterende kunder. Køber du mere end ét kursus, får du straks rabat. ZoomTek har også klippekort, der giver en massiv besparelse.

prisberegner 1 dag 

Hvilke faktorer bestemmer prisen?

Nedenstående priser er før en sådan rabat.

Prisen for et kursus afhænger af flere faktorer:

  • Antal deltagere
  • Kan kurset holdes i jeres lokaler eller skal kurset afholdes i ZoomTek’s lokaler
  • Skal kurset afholdes øst eller vest for Storebælt

Antal deltagere

Prisen for antal deltagere er: 1 deltager=6.000, 2 deltagere=10.000, 3 deltagere kr. 12.000, 4 deltagere=13.000. Herefter kr. 500 pr. deltager.

Lokaler: Jeres lokaler eller vore lokaler?

Afholdes kurset i jeres lokale som lukket firmakursus, er der ikke noget tillæg. Lejer I selv et lokale “ude i byen”, er der naturligvis heller ikke tillæg.

Afholdes kurset i vore lokaler, er der et tillæg på kr. 550 pr. person. Instruktøren gælder for 1 person. Er I således 4 personer, og ZoomTek skal stå for lokaler, vil der være et tillæg på 5 x kr. 550. At det koster ekstra for kursus i vore lokaler skyldes alene, at det ikke som sådan er vore lokaler. ZoomTek lejer fra gang til gang.

Øst eller vest for Storebælt

Vest for Storebælt er der ikke tillæg. Øst for Storebælt beregnes et tillæg på kr. 800. Tillægget er for hele holdet – og ikke pr. deltager.

Ønsker du et lukket firmakursus øst for Storebælt med kun 1 eller 2 deltagere, vil du altid blive tilbudt et Online-kursus. Prisen er kr. 6000/kr. 10.000 pr. dag for 1 henholdsvis 2 deltagere.

Er I 1 eller 2 deltagere og ønsker et kursus på jeres adresse, vil prisen være kr. 12.000. (dertil skal lægges kr. 800 for kursus i København + evt. lokaler).

Eksempel: 5 personer i ZoomTek’s lokaler i København

5 personer koster kr. 13.500. Kursus i vore lokaler koster kr 6 x kr. 550 = kr. 3.300. Dertil lægges tillæg for kursus i København på kr. 800. I alt kr. 17.600 pr. dag. Kører kurset over 3 dage, vil den samlede pris være 3 x kr. 17.600 = kr. 52.800

Eksempel: 4 personer i egne lokaler i Aalborg

4 personer koster kr. 13.000. Kursus i egne lokaler giver ikke tillæg. Kursus vest for Storebælt giver ikke tillæg. I alt kr. 13.000. Kører kurset over 3 dage, vil den samlede pris være 3 x kr. 13.000 = kr. 39.000.

Eksempel: 1 person bosiddende på Falster Online kursus/Skype kursus

1 person koster kr. 6.000. Ingen lokaletillæg. Kursisten kan befinde sig hvor som helst uden tillæg. I alt kr. 6.000. Kører kurset over 3 dage, vil den samlede pris være 3 x kr. 6.000 = kr. 18.000.

(Alle priser er pr. dag ekskl. moms. Alle priser foudsætter accept af ZoomTek.dk’s betalingsbetingelser på 14 dage. Ønskes en længere betalingsfrist pålægges 1,5% pr. påbegyndt måned ud over 14 dage. Dette gælder for priser nævnt på dette site, samt for tilbud afgivet pr. brev/mail/telefon – se salgs- og leveringsbetingelser punkt 14).

 

Mere fra ZoomTek...

Indsatspunkter under kursus    En levende instruktør med mange års konsulenterfaring. Glæde ved at undervise, dokumenterede evalueringer og en voksenpædagogisk uddannelse. Din i...
Praktisk Information om Kurset Når du skal på kursus, melder der sig ofte en række spørgsmål. Nedenfor findes praktisk information om kursusafholdelse. Du er også velkommen til at...
Indsatspunkter før kursus    Kompetenceafklaring og tilpasning af kursus sikrer fuldt udbytte. Det er ZoomTek's ansvar, at du får det rigtige kursus. Sådan sikres du optimal in...
Priser på konsulenttimer Nedenfor er listet, hvordan priserne for konsulentopgaver beregnes. Afregning sker pr. påbegyndte halve time. Enkelttimer koster kr. 1.100 pr time. A...
Få rabat på konsulenttimer med klippekort Du kan købe klippekort med 10, 20, 30, 50 eller 100 timer. Rabatten ses nedenfor: ZoomTek tilbyder attraktive klippekort 10 timer - 5% 20 t...
Loyale kursuskunder får rabat med klippekort ZoomTek's klippekort er det billigste i Danmark. Kan andre levere det billigere, går ZoomTek under. Klippekortet kan bruges af alle medarbejdere i din...
Kursuspriser Priser findes på de fleste kursusbeskrivelser. Nedenfor kan du se, hvordan priserne præcist er sammensat... Rabatter og Klippekort ZoomTek giver rab...