Ansvarsfraskrivelse for dette website

Priser

Alle priser på dette site er ekskl. moms med mindre andet er nævnt. Priserne kan ændres uden varsel og påløber der ekstra omkostninger i form af hotel, transport, udfærdigelse af materialer e.l. forbeholder vi os ret til at tage særskilt pris for dette. Priser er kun gældende ved accept af 14 dages betalingsfrist.

Dette Website

Alle oplysninger på dette website skal tages med forbehold for indtastningsfejl, forældelse m.m., og vi tager ikke ansvar for forretningsmæssige dispositioner taget udfra informationer på dette site. Aftaler er først bindende ved skriftligt aftale med Søren Anderson. Alle links til 3. mands site er uden forpligtelse for ZoomTek.

Alle filer, der downloades fra 3. mands-site, men også direkte fra dette site er uden garanti. Alle filer til downloading på dette site er virus-scannede, men downloadning sker stadig på eget ansvar.Alle filer på dette site, uanset format, og uanset om disse ligger i roden eller er attached en side er uden for ansvar for ZoomTek.

Alle sider på dette site, der ikke er direkte link til, herunder sider der kun kan nås ved genvejstaster anses for at være lukkede sider, hvorfor indholdet på disse sider på ingen måde er forpligtende overfor ZoomTek. Det samme gælder evt. testsider på dette site.Cascading Style Sheets og JavaScript-funktioner på dette site kan frit downloades, men er uden ansvar for ZoomTek. Ved downloading af JavaScript-filer skal rettighedshavers navn bibeholdes i koden.

Registrerede varemærker

På dette site refereres til registrerede varemærker. Ejerne af disse varemærker har de fulde rettigheder over disse varemærker.Således er IBM, Lotus, IBM Notes, IBM Domino, Lotus Notes, Domino, XPages, Connection Server, Wordspace, Nintex, Visual Studio, Sametime, LEI, WebsPhere, Java, .Net, SharePoint, SharePoint Designer, Microsoft Office SharePoint Server, Moss, Word, Excel, Powerpoint, Access, Project, Infopath m.fl. registrerede varemærker.