FAQ Frequently Asked Questions

Når man under et kursus spiser frokost med kursister, får man ofte de samme spørgsmål igen og igen. Læs svarene til de mest almindelige spørgsmål….

Jeg skal bruge specialviden hurtigt – hvad gør jeg?

ZoomTek har afholdelsesgaranti på 30 dage. Er der kun 1 kursist tilmeldt afholder vi kurset som enkeltmandskursus via skærmdeling – også kaldet et online-kursus. Du er også altid velkommen i Juelsminde på det smukke Castberggård. Et kursus alene koster kr. 6.000 pr. dag. Kurset kan fuldstændigt tilpasses dig.

Hvor afholdes Jeres kurser ?

ZoomTek’s kurser afholdes oftest direkte hos kunden i et mødelokale eller lignende. Lokalet skal blot have en stikkontakt og en internetforbindelse. Så sørger ZoomTek for resten.

ZoomTek holder ikke mange åbne kurser. Ud over firmakurser afholdes en del online kurser med kun 1 deltager.

Kan I lave on-site kurser i hele Danmark ?

Ja. 90% af kurserne er on-site hos kunden. Det er nemmere og billigere at få en instruktør på landevejen, end at sende 5-6 kursister på tværs af landet. ZoomTek kører også til Rønne og Thisted.

Kan I afholde kurser på engelsk ?

Ja, alle kurser kan holdes på engelsk uden ekstrapris. Kurser kan i mange tilfælde afholdes på tysk og svensk (indfødt instruktør) men for specielpris. Der er dog ikke afholdelsesgaranti for kurser på svensk og tysk. Sådanne kurser planlægges fra gang til gang.

Jeg ønsker et kursus i udlandet. Er det dyrt?

Nej. ZoomTek holder kurser i bl.a. Hamborg, London, Stockholm, Oslo og Helsinki til samme pris som i Danmark. Prisen inkluderer fly, hotel, m.m. Læs mere om kurser i udlandet her

ZoomTek har afholdt kurser i Rusland, Finland, Norge og Grønland.

Hvordan kan I tilbyde afholdelsesgaranti ?

Kunderne efterspørger sikker afholdelse af kurser. Afholdelsesgaranti er derfor et strategisk valg. Lukkede firmakurser kører efter aftale med dig som kunde. Det bliver ikke til så mange åbne kurser. Det er nemlig svært at samle folk – og ZoomTek’s marketingbudget er begrænset. Bestiller 2 personer fra samme firma et kursus, afholdes et lukket firmakursus.

Kurser holdes ned til 1 person. Enten hos ZoomTek i Østjylland. Alternativt som et OnLine Kursus med 1:1 undervisning via en remoteopkobling. Effektivt og tilpasset.

Er Jeres kurser certificeringsrettede ?

Ja, kurserne kan være certificeringsrettede. Ønsker du/I en certificering. kan ZoomTek rådgive om hvilke kurser, der er nødvendige.

SharePoint, XML og IBM Domino kurser er certificeringsrettede. Erfaring er dog, at mange tager på kursus for at løse konkrete projekter – ikke for at få en certificering.

Dit kursus planlægges ud fra dine projekter. Ønsker du certificering, skal kurset indeholde emner, som måske i praktis er ligegyldige. Efter et ZoomTek kursus kan du løse konkrete opgaver. Kurset retter sig ikke mod besvarelse af en multiple choise.

Hvorfor er ZoomTek så fokuseret på kurser ude hos kunden ?

Lukkede firmakurser er nemmere, billigere og mere praktiske. Kundens udgifter til transport og overtidsbetaling forsvinder. Og det bliver meget nemmere at tilpasse kurser, fordi systemerne er tættere på. Læs mere her – hvorfor ZoomTek næsten altid insisterer på et lukket firmakursus på kundens adresse.

Kan I dokumentere Jeres evalueringer ?

Ja. ZoomTek har evalueret kurser siden 2002 og for IBM Domino kursers vedkommende siden 1999. Snittet er på 9,3 på en 1-10 skala.

Hvordan sikres den faglige kvalitet ?

Uha, det gøres på flere måder. Blandt andet:

 • Evaluering af kurser – måde mundtligt og skriftligt
 • 50% af instruktørens tid bruges på uddannelse
 • De systemer ZoomTek arbejder med underbygger eller supplerer ofte hinanden. F.eks. bygger SharePoint og InfoPath i høj grad på XML. XML er også en af ZoomTek’s ekspertområder. XML, web services og PowerShell kan forbindes – osv.
 • ZoomTek er medlem af diverse netværk, og har stor faglig sparing med kolleger i ind- og udland.
 • ZoomTek kan dokumentere en lang referenceliste

Hvordan sikrer I den pædagogiske kvalitet ?

Indlæringsteori er et omfattende emne. Og der er mange meninger om, hvad en god instruktør er. ZoomTek laver pædagogiske evalueringer, og lader kursisterne give feed-back. På en 1-10 skal scorer ZoomTek 9,1 i pædagogik.

Du får altid en instruktør, som har bevist sit værd gennem flere års undervisning, kanon evalueringer og store konsulentopgaver i marken. Pædagogik handler om mange ting:

 • En levende instruktør, der tør have øjenkontakt, kan stå op og ikke gemmer sig bag sin computer
 • Brug af forskellige medier – projektor, skærmovertagelse, film, eksempler fra Internettet m.m.
 • Et godt smil. Levende undervisning, godt humør…
 • God blanding af opgaver, teoretisk gennemgang og Hello World eksempler. Det sidste er der især fokus på. Hvordan får man ting til at virke – skåret helt ind til benet, så kursisten fortsætte derhjemme.
 • Instruktøren taler kursisternes sprog. Uanset om kursisterne er dataloger eller helt almindelige brugere. Instruktøren skal være flink, rar og kunne føre kursisterne gennem stoffet med a-ha oplevelser.
 • På nørd-kurser, hvor deltagerne har arbejdet teknisk med it i mange, mange år, tør instruktøren at gå uden om pensum, herunder lave ekperimenter, teste opsætninger og skrue konfigurationer sammen, som overhovedet ikke var planlagt.

Hvor længe har ZoomTek eksisteret ?

Siden 2002. Udsprang fra IBM og Arthur Andersen – verdens dengang 3. største konsulenthus. I dag har ZoomTek flere konsulenter tilknyttet, men er en del af flere formelle og uformelle netværk af eksperter inden for mange felter.

Hvor har ZoomTek kontor ?

ZoomTek hører til 10 km fra Horsens. Kurser køres enten onsite hos kunden eller i lejede kursuslokaler.

Kan I mikse kurser eller holde kurser I ikke har på kursusoversigten

Ja, ZoomTek kan sagtens mikse kurser. Især lukkede kurser bliver pr. definition altid tilpasset.

Får jeg kursusmateriale på Jeres kurser ?

Ja, du får et omfattende kursusmateriale på dansk (på avancerede kurser i visse tilfælde på engelsk). Kursusmaterialet udleveres som PDF-fil. Kursusmaterialet har skærmdumps, tydelig typografi og er nemt at finde rundt i.

 • Der lægges vægt på overblik, og derfor er kursusmaterialet inklusive indholdsfortegnelse, tydelige og logiske kapitler og flot typografi.
 • Kursusmaterialet veksler mellem baggrundsstof, eksempler, hvordan-gør-man-stof, dybde og overblik.
 • Over alt i kursusmaterialet er der indført “tips og tricks” i specielt markerede bokse
 • Kursusmaterialet har omfattende appendix og ‘nørd’-bokse, hvor man kan læse en dybere forklaring på et stofområde.

Kursusmaterialet justeres løbende. Cases, opgaver m.m. ændres hele tiden.

Hvordan tilmelder jeg mig et kursus ?

Du ringer til ZoomTek på tlf 4250 5040, skriver på info@zoomtek.dk eller melder dig til direkte på ZoomTek.dk.

Koster det ekstra at få tilpasset et kursus ?

Nej. Prisen for et lukket kursus er fast. ZoomTek har over 10.000 sider kursusmateriale til rådighed. Skærmdumps fra Jeres systemer medtager gerne i kursusmaterialet, hvilket især er relevant ved brugerkurser. Alt sammen uden ekstraomkostninger.

Hvad er fordelen ved ZoomTek frem for større kursuscentre ?

ZoomTek afholder lukkede kurser on-site uden ekstraomkostninger. ZoomTek sælger ikke hyldevarer, men kun kurser, som er nøje afpasset med kundens behov. Endvidere taler kursisterne altid med instruktøren før kurset. Alt sammen forhold, som ingen større kursuscentre tilbyder.

Faglig bredde – instruktøren går gerne uden for pensum

På især lukkede firmakurser kan kurset gå ud over den oprindelige agenda. På et web service kursus kan der tages en smuttur omkring C# eller PowerShell. Alt hænger jo sammen. Og instruktøren kommer gerne med eksempler på kombination af teknologier, platforme og systemer.

Nej. ZoomTeks Kurser er ikke en lang række af Powerpoint Slides. Instruktøren benytter projektor, whiteboard, film og andet. Men kursisterne skal altså ikke igennem 692 Powerpoint Slides på 3 dage.

Ofte tager et kursus en uventet drejning, forstået på den måde, at instruktøren altid har viden langt ud over pensum. Så spørges der uden for pensum, kan nye emner inddrages.

Skulle instruktøren få spørgsmål, der ikke kan besvares, findes svaret ofte inden kursusafslutning – ellers får kursisten svar efter kurset, da der jo er gratis hotline.

Hvordan maksimerer I indlæringen ?

Efter endt kursus taler instruktøren med kursisterne. Har du som kursist spørgsmål, kan du efter kursus (også efter 8 måneder eller 3 år) stille spørgsmål pr. mail og telefon inden for rimelighedens grænser.

Instruktøren kan også overtage din skærm og vise dig, hvordan et eller andet skal gøres. Det er nemmere end 10 mails frem og tilbage.

Har du spørgsmål, så kontakt ZoomTek på telefon 4250 5040 eller info@zoomtek.dk.