Privatlivspolitik og Pligtaflevering

Pligtaflevering

ZoomTek udleverer kursusmateriale elektronisk til kursister. Materialer offentliggøres ikke elektronisk via internettet / hjemmeside. Brochurer og diverse download filer kan frit downloades af pligtafleveringsinstitutionen via ZoomTek.dk.

Persondataforordningen/GDPR

ZoomTek.dk cvr 26443288, Nedergårdsvej 8b, 7130 Juelsminde, arbejder ud fra nedenstående retningslinjer:

1 Cookies

Der anvendes ikke Cookies på ZoomTek.dk.

Undtagelsen er en sessions cookie (såkaldt non-persistant cookie) som CMS systemet WordPress og https sætter. Denne slettes automatisk, når du enten lukker din browser eller skifter til en anden hjemmeside. Cookien er nødvendig for at systemet kan virke og kan ikke slås fra af undertegnet. På billedet ovenfor kan du se, at cookien ikke indeholder personoplysninger herunder ip-nummer. Cookien gemmes ikke på ZoomTek’s systemer. Kun undertegnet (dataansvarlig) har adgang til systemerne bag ZoomTek.dk. Se evt. almindelig dokumentation for WordPress og standardtemaet Twenty Seventeen, samt dokumentation hos one.com.

Jfr Datatilsynet er det ikke nødvendigt på forsiden at angive notification om cookies ved non-persistent cookies, som ikke benyttes til markedsføring, , som ikke sendes videre til tredjepart og som ikke gemmes på en server  e.l.

Har du spørgsmål kontakt da Søren Anderson på info@zoomtek.dk eller tlf 4250 5040.

2 Google Analytics m.m.

Google Analytics benyttes ikke på ZoomTek.dk. ZoomTek.dk indsamler ikke oplysninger om brugere. En undtagelse er, når du udfylder en formular på ZoomTek.dk eller kontakter os direkte pr. email eller telefon. ZoomTek er tilknyttet Google My Business og Google Search Console. Her foretages der så vidt vides ikke dataindsamling.

3 Hvor længe gemmes dine personoplysninger?

Data gemmes som udgangspunkt i 3 hele år + indeværende år. Skriver vi 25. maj 2018, gemmes mails og personoplysninger fra og med 1. januar 2015. Herefter slettes data.

Data kan gemmes i længere tid i disse tilfælde:

  • Dokumentationspligt over for offentlige myndigheder – her tænkes primært på SKAT. Alle kunders informationer gemmes i 5 år – herunder faktura, kursusbekræftelse, mailkorrespondance, navn, telefon og email. Dette gælder også info om møder m.m. for redegørelse af kørepenge.
  • Gratis Hotline gives alle kunder på ubestemt tid. For at kunne verificere kunden, må ZoomTek gemme dennes navn, firma, email og telefonnummer. Kursister gøres opmærksom på dette, og skal give samtykke (se https://kursus.zoomtek.dk, som benyttes for at koble Gratis Hotline til en kursist).
  • Konsulentopgaver: Ofte er der tilføjelser, rettelser m.m. flere år efter færdiggørelse af en konsulentopgave. Derfor gemmes info om kunden. Kunden gøres opmærksom på dette forhold inden opstart af opgave.
  • Klippekort: Kunder kan købe et klippekort –  til både kurser og konsulenttimer. Klippekortet gælder på ubestemt tid – og ZoomTek gemmer derfor information om kunden, så der kan holdes regnskab med klippekortet.
  • Kontaktes ZoomTek via f.eks. LinkedIn, gives der adgang til et væld af personlige oplysninger om dig. Accepterer du en forbindelse via et socialt medie giver du automatisk samtykke til at data gemmes, indtil du beder om at få dem slettet.

Data der åbenlyst ikke har nogen mening vil blive slettet. Det kan være en kunde, der via ZoomTek.dk har forespurgt på et kursus, og senere kategorisk afvist et  kursustilbud eller har fundet et kursus hos en anden udbyder. Sådanne data slettes med jævne mellemrum – mindst hver 3. måned. Det er ZoomTek, der vurderer om data hører under denne regel. Du kan altid få oplyst data, ZoomTek har om dig og få data slettet.

Åbne forespørgsler, hvor kunden typisk “skal spørge chefen” og som derfor er udsat igen og igen, vil blive gemt, så ZoomTek bedre kan behandle en evt. ordre siden hen. Af erfaring kan der godt gå flere år fra forespørgsel til ordre. Derfor anses forespørgsler og kontakter at være relevante i så lang en periode.

4 Hvordan opbevares data?

Data opbevares lokalt hos ZoomTek.dk. Kun Søren Anderson har adgang til disse data. Mails er sikret med Windows-password og særskilt password til mails. CRM-system er krypteret og beskyttet af password.

5 Håndtering af backup

Der foretages backup af mails og data i CRM. Ændringer og sletning vil blive gennemført i backup også.

6 Hvordan kan data om mig ændres?

Hvis dit telefonnummer, firma, email eller lignende ændres, bedes du kontakte ZoomTek.dk, der så vil ændre dine data i vore systemer. Har ZoomTek information om ændringer ændres disse i ZoomTek’s systemer.

Du kan til hver en tid dels få listet alle data, ZoomTek måtte have om dig. Du kan også bede om ændring af disse data. ZoomTek sørger for så vidt det er muligt at holde data opdaterede. Data opdateres/slettes også fra vores backup automatisk.

7 Hvordan kan data slettes?

Data slettes automatisk jfr. punkt 3. Skriv til info@zoomtek.dk eller ring til tlf 4250 5040, hvis du ønsker data slettet med det samme.

8 Hvilke data har ZoomTek om mig?

ZoomTek.dk opbevarer kun data som navn, firma, telefonnummer, email samt info af fagteknisk karakter – f.eks. en persons niveau inden for et felt – f.eks. hvor god er en given person til PowerShell, og hvad er vedkommendes tekniske baggrund inden for dette felt. Andre relevante informationer kan være uddannelse, stilling eller hvilken software personen arbejder med.

ZoomTek gemmer ikke fortrolige oplysninger som CPR, privatadresse, andre private oplysninger samt oplysninger, der på anden måde ikke er forretningsrelevante. ZoomTek lagrer heller ikke ip-numre.

ZoomTek opfordrer aldrig til, at du sender personfølsomme data. Sender du alligevel denne type data pr. mail, via formularer på ZoomTek.dk e.l., har du automatisk givet ZoomTek samtykke til opbevaring af sådanne data. Regler for sletning m.m. er de samme som for almindelige persondata.

Alle data, der opbevares er således udelukkende med henblik på kursusforberedelse, gratis hotline efter kurset med mere og til anden almindelig forretningsmæssig brug i ZoomTek.dk. Kontakt ZoomTek på info@zoomtek.dk eller tlf 4250 5040, hvis du vil oplyses om de data vi har om dig eller du ønsker dem tilsendt. Inden oplysning/tilsendelse vil vi validere, at du er den korrekte person.

9 Formularer på ZoomTek.dk

Udfylder du en formular på ZoomTek.dk, skal du afkrydse en samtykkeerklæring. Opbevaring af data er jfr.punkt 4. Det er ikke tilladt at sende personfølsomme oplysninger som passwords, cpr-numre m.m. i beskedfelter m.m. Når du udfylder en formular på ZoomTek.dk, modtager ZoomTek.dk en mail. Data gemmes ikke på separat database. ZoomTek.dk hostes på one.com. Alle mails vil derfor kunne findes på one.com’s servere.

10 Mails direkte til ZoomTek.dk

Sender du mail til ZoomTek giver du samtykke til opbevaring af denne jfr. ovenstående.

11 Mailinglister og markedsføring

ZoomTek.dk indsamler kun information akkurat nødvendigt for at kunne afholde kurser og konsulentarbejde. Du vil aldrig komme på en mailingliste e.l. med mindre du eksplicit giver samtykke til dette.

Dine data udleveres ikke til tredjepart uden dit eksplicitte samtykke. Vi har af og til “parret” kursister fra forskellige kurser med hinanden, så de fagligt kunne få glæde af hinanden. Sådan udveksling af data sker kun, hvis begge parter skriftligt har givet samtykke.

12 Gratis Hotline

ZoomTek.dk tilbyder gratis hotline til alle kursuskunder på ubestemt tid. For at kunne yde denne service beholder vi dit navn, emailadresse og telefonnummer i hele hotlinens levetid/ubestemt tid, da retten til Gratis Hotline er personlig. Du kan til hver en tid bede ZoomTek om at fjerne disse informationer eller få dem listet ud.

Fjernelse af data betyder samtidig, at du mister den Gratis Hotline. ZoomTek gemmer også tekniske data vedrørende det emne, du ønsker hjælp til via hotline. Ellers kan ZoomTek ikke supportere dig. Disse informationer bruges ikke til markedsføring på nogen måde.

13 Samarbejdspartnere og tredjepartsfirmaer

Data om dig udleveres ikke til tredjepart. Der kan være eksempler, hvor ZoomTek har behov for en ekstern underviser eller en konsulent med specialviden inden for et felt. Bliver ZoomTek nødsaget til at oplyse dit navn og andre data, sker det først efter skriftlig samtykke (email+bekræftelse) fra dig.

ZoomTek.dk benytter endvidere Rushfiles til cloud-service. Rushfiles er en del af den “pakke”, man får ved at have en hjemmeside på one.com. ZoomTek.dk gemmer kun persondata vha mails samt lokalt og på Rushfiles. ZoomTek har en Dataprocessing Agreement (databehandleraftale) med one.com og derigennem Rushfiles.

ZoomTek.dk benytter https for sikker datakommunikation. Certifikatet hertil er fra Comodo og kan ses, når du åbner ZoomTek.dk i en standardbrowser. Certifikatet er installeret som en gratis service fra one.com, som ZoomTek har en databehandlingsaftale med.

14 HTTPS på ZoomTek.dk samt ved mails

ZoomTek.dk er https-enabled. Det vil sige, at al kommunikation mellem ZoomTek.dk og din browser foregår via en krypteret linje. ZoomTek benytter one.com til mail. Mails fremsendes via https. Således er alle mails under zoomtek.dk f.eks. info@zoomtek.dk https-enabled – og kan anses for sikker mail jfr. GNPR.

15 Referencer

https://zoomtek.dk/referenceliste viser ZoomTek’s referenceliste. Denne er på firmaniveau og er derfor ikke underlagt GDPR. ZoomTek kan desværre ikke tilbyde at udveksle personlige kontakter og referencer, da det er i strid med GDPR.

16 Procedurehåndbog

ZoomTek har udarbejdet en intern procedurehåndbog, som sikrer at data opbevares sikkert og jfr. GDPR.

17 Databehandler (DBA) og Databehandleraftaler

ZoomTek.dk | info@zoomtek.dk | tlf 4250 5040 | Att: Søren Anderson. Ønsker du at få slettet informationer eller få disse listet/downloaded, kontakt da Søren Anderson. Sletning og overførsel vil ske inden for tidsrammerne beskrevet i Persondataforordningen.

Bemærk: Denne side er skrevet ud fra den viden, som undertegnet har. Der er lavet databehandleraftaler med one.com, som også dækker rushfiles.com. Disse aftaler kan fremsendes på anmodning. Har du kommentarer, måske endda rettelser, til denne privatlivspolitik – herunder i forhold til GDPR, er du mere end velkommen til at kontakte undertegnet.

Med venlig hilsen

Søren Anderson, ZoomTek.dk, tlf 4250 5040, info@zoomtek.dk