K8112 XSLT/XPath Grundlæggende

XSLT (XML Stylesheet Language Transformation) og XPath (XML Path) benyttes til at manipulere med XML-dokumenter. XSLT ændrer XML til et andet format – XPath gennemsøger et XML-dokument og finder eksakte informationer…

XSLT findes i 3 udgaver: XSLT 1.0, XSLT 2.0 og XSLT 3.0. Kurset kan rette sig mod den ønskede version. XSLT 1.0 er stadig meget benyttet. Selv om XSLT 1.0 er fra 1999, er det den eneste accepterede version af Microsoft.

Målgruppe for XSLT-kursus

Kursister med kendskab til XML. Typisk beslutningstagere, webudviklere eller lignende.

Måske arbejder du med et givent system som Microsoft, IBM eller andet og har behov for at konvertere data mellem systemer. Måske er I ved at indføre ny it, som automatisk henter/bringer data ved hjælp af XML.

Forudsætninger for kursus

Kendskab til XML-syntaks og HTML. Erfaring med XML som sådan.

Efter XSLT-kurset kan du

Forstå termerne omkring XSLT – herunder Xpath og XSL. Fokus er især på template rules, XPath og funktioner. Kurset viser, hvordan du indsætter, redigerer, fjerner og manipulerer med XML-elementer og -attributter. Transformation vil være fokuseret på XML, men kan også peges mod andre output-formater.

XPath og XSLT kursus

Kursusindhold

Kurset gennemgår koncepter og idéer bag XSLT, herunder XSLT’s relation til andre protokoller og namespaces. Kurset omhandler tilstødende teknologier, som mere eller mindre kan inddrages afhængig af ønsker fra kursister.

 • Generelle koncepter
 • XSLT til at transformere XML-filer
 • Syntaks – herunder for-each, choose, if, sort osv.
 • Templates, apply-templates, call-template, template modes – herunder pull/push XSLT
 • Navigering i XML-træ med Xpath herunder absolut/relativ navigering
 • Håndtering af attributes – herunder søgning, processing, filtrering

Kursusindhold i detaljer

 • XML-familien. Hvad er XSLT i relation til XML, Xpath, XSL Formatting Objects (XSL-FO), XQuery og XPointer
 • XPath 1.0 + 2.0 Expressions og Operatorer.
 • XPath 2.0 Numeric, Controctor og Context Functions
 • Alt om templates: apply-templates, template modes, call-template with param
 • Begreber: XML-dokument, XML-træ, transformation – eksempler
 • Forskellen på XSLT 1.0 og 2.0 – kurset tager udgangspunkt i XSLT 2.0 med Xpath 2.0 med mindre andet aftales med kursister
 • Hvad er en XSLT-processor – hvordan installeres den – hvad er en XML-processor
 • Brug af Kernow for Saxon XSLT-processor
 • Sammenligning mellem XSLT og SQL – kan det overhovedet sammenlignes?
 • Location Steps
 • Evt.: XMLSpy og Altova XSLT Processor
 • Namespaces
 • document()-function, key()-function, generate-id()-function
 • XSLT og XML Schema
 • Hvad betyder Closures, No Side Effects samt Rule-Based Development ?

På kurset kan flere forskellige editorer benyttes. Visual Studio og XMLSpy kan benyttes. Mere simple editorer som Notepad++ (med XSLT-plugin), XML Copy Editor eller ShartDeveloper kan med fordel benyttes. Sidstnævnte er uden licens. I princippet kan SAXON direkte fra en command prompt benyttes.