K8113 XSLT/XPath Udvidet

XPath 2.0 og XSLT 2.0 er langt mere kompleks end tidligere versioner. Der er direkte XML Schema support. Man kan lave gruppering, brugerdefinerede funktioner, arbejde med Regular Expressions, få bedre styring af result sets og meget mere…

Målgruppe

Kurset er målrettet programmører, der ønsker en detaljeret viden om XPath. Dette er absolut ikke et begynderkursus.

Forudsætninger for kurset

Du skal kende stort set alt til XML, Namespaces m.m., samt XML Schema, XSL og lignende. Du bør være programmør – f.eks. i Java, .NET eller lignende.

Kurset tager ikke udgangspunkt i et givent programmeringssprog, men du skal have forståelse for objektorienteret programmering, kald af metoder o.l.

Efter kurset kan du

Du får en tung viden om XPath og alle sprogets facetter.

Bemærk at du som kursist vil blive ekstra visiteret til dette kursus. Det vil sige, at vi spørger ekstra ind til din baggrundsviden, dine behov og de projekter du skal arbejde med fremadrettet. På den måde kan vi bedre tilpasse kurset.

Kursusindhold

 • Specifikationer inden for XPath, XJQuery og XSLT
 • Serialization – betydning og vigtighed
 • Datamodellen
 • Funktioner – gruppering
 • Statisk og dynamisk semantik
 • XML Schema Type System
 • Names og Types matching
 • Atomization
 • Duration Types, Node Types
 • Schema element test, Attribut test
 • Fejltyper
 • Sekvenser
 • For-løkker
 • If-branching
 • Instance of
 • Treat as, Cast as, castable
 • Namespace support
 • Data casting
 • Collations
 • Grouping¨med og uden key
 • Import af andre moduler med include, import, apply-import eller next-match
 • Result trees og navigering heri
 • Optælling, sammenligning
 • Values Copies
 • Datohåndtering
 • Karaktermapning
 • Brugerdefinerede funktioner
 • Location Steps og Paths i detaljer
 • XPath funktioner og operatorer (1.0 + 2.0). Gennemgangen vil være detaljeret og systematisk
 • XPointer, XLink og XQuery
 • Context Model
 • String-funktioner, Bolean funktioner, Date funktioner, QName, Variabelstyring
 • Sequence Funktioner
 • XSLT-transformation med PowerShell

Lukket eller Åbent Kursus?

Du kan vælge mellem et lukket firmakursus eller et åbent kursus. På et lukket kursus kan pensum nemmere ændres til dig og dine kollegers behov.