K8110 XML Udvidet – større overblik og flere teknologier

Dette videregående XML kursus går et skridt videre. Vi fokuserer på tilknyttede teknologier som XML Schema, XSLT, XPath, DOM og XML Web Services (herunder SOAP). Kurset leverer håndfaste eksempler fra den virkelige verden…

Målgruppe

Kursister der har været på XML Grundlæggende Kursus eller har tilsvarende viden. Har du en programmeringsmæssig indgangsvinkel er dette kursus også for dig. På kurset har vi mulighed for at vise eksempler og lave hands-on øvelser i f.eks. Java eller .Net.

Forudsætninger for kurset

Du skal kende idéen og konceptet bag XML. Herunder syntaksen bag et simpelt XML-dokument, da flere emner gennemgås på et avanceret niveau.

forskellige xml-teknologier fx. xsl

Efter kurset kan du

Du kan arbejde sikkert med XML og tilhørende teknologier. Har du specielle opgaver, som skal løses efter kursus kan dette medtages i kurset.

Kursusindhold

  • Fejlfinding i XML
  • XML Schema – herunder opbygning, Simple types/Complex Types, Regular Expressions, Context styring
  • XPath/XSLT 1.0 + 2.0
  • Web Services – herunder WSDL, UDDI, SOAP request og SOAP Responce
  • RSS
  • Validatorer, Processorer
  • Standarder
  • Videregående eksempler på brug af XML – instruktøren viser eksempler fra 10 års konsulentkarriere
  • Import, eksport og genering af XML i PowerShell
  • Efficient XML Interchange (EXI)

Kurset kan som tidligere nævnt tage udgangspunkt i et programmeringssprog. F.eks. .net, Java eller php men også f.eks. JQuery. De fleste programmeringssprog har klasser, add-ons eller plugins til XML, således at XML-data nemmere kan manipuleres og valideres.