K8111 XML Web Services m/SOAP

Målgruppe

Kursister der ønsker at lære om XML Web Services og SOAP.

Forudsætninger for kurset

Kendskab til XML-syntaks – gerne kendskab til objektorienteret programmering, men dette er ikke et krav. klik her for at se de øvrige XML kurser.

Efter kurset kan du

 • Forstå hvordan Web Services kan bruges i praksis
 • Forstå begreber som SOAP, UDDI, WSDL m.m.
 • Være i stand til at vurdere behovet og mulighederne for Web Services i din virksomhed
 • Kende standarderne bag, SOAP, UDDI, WSDL og Web Services
 • Kende Web Services som kilde til web-sider, klientprogrammer, backend-objecter og andre Web Services
 • Udvikle lette Web Services
 • Finde eksisterende Web Services på nettet og bruge disse – f.eks. fra JavaScript, Lotus Notes, InfoPath, .Net

Kursusindhold

Kurset har flere indgangsvinkler:

 • En forståelsesmæssig indgangsvinkel: Hvad kan Web Services bruges til, hvilke standardelementer består den af, og hvordan spiller disse dele sammen
 • En teknisk indgangsvinkel: Fokuseret på overblik/rød tråd på den ene side, og tekniske detaljer og ‘Hello World’ eksempler på den anden side
 • Fokus på Web Services særegne egenskaber: Protokol- og platformsuafhængighed, genbrug af kode/beregninger
 • Kurset gennemgår også SOA
 • Nøglekomponenter i XML Web Services
 • Fordele ved Web Services, Ulemper/fælder ved XML Web Services
 • Sammenligning med andre teknologier: CORBA, DCOM, CGI
 • Typisk Web Service design
 • SOA, SOAP, XML, HTTP, Cookies, WSDL, XML Schema, UDDI sat op mod hinanden
 • Underliggende lag for Web Service kommunikation: TCP/IP, HTTP, Message Queues, SMTP, FTP – Herunder OSI-modellen
 • HTTP-protokollen. GET, POST, PUT, DELETE. Indhold af HTTP Requests, Response Headers og HTTP verbs
 • SOAP i detaljer – envelope, body, header, data types
 • WSDL – herunder types, message, operation, portType, binding, port, service og definitions
 • Opbygning af UDDI – private, offientlige og semiprivate registre. Fælder ved UDDI – og hvorfor UDDI kan være en lunken omgang
 • XML Web Services og attachments
 • Functional Testing (SOAPUI benyttes)
 • Security Testing (SOAPUI benyttes)
 • Load Testing (SOAPUI benyttes)
 • Web Services i relation til Java
 • Forskellige XML Web Services Tool Kits
 • XML Web Services og sikkerhed
 • Eksempler på XML Web Services
 • Nyeste trends inden for XML Web Services
 • Et lille kig på REST Web Services – hvad er forskellen på REST og SOAP Web Services. Hvilke intentioner og designprincipper ligger til grund? Et kort kig på WADL-filer

SOAPUI

På kurset benyttes en række freeware-programmer. Herunder Editix, SOAPUI etc.

Har du specielle ønsker ?

Dette kursus er et specielkursus. Derfor kan du på dette kursus i meget høj grad selv komme med ønsker til emner. Ønsker du en mere programmeringsmæssig indgang, herunder udvikling i Java, .Net e.l. kan dette implementeres på kurset. Kontakt os på info@zoomtek.dk.