K8105 XML DOM / SAX Parser

XML DOM (Document Object Model) og SAX (Simple API for XML) er såkaldt Access Parser APIs og benyttes til at tilgå data i et XML dokument. Man siger, at SAX er event-baseret og sekventiel. Man siger at DOM har fokus på objeckter og er XML Three styret. Kurset fokuserer på DOM versus SAX…

Målgruppe for DOM/SAX Kursus

Programmører der ønsker at importere/eksportere XML-data. Måske arbejder du med Java, .NET, JavaScript, LotusScript e.l. Kurset er neutralt hvad angår programmeringssprog. Kører kurset som et lukket firmakursus, kan vi godt tage udgangspunkt i et givent sprog.

Forudsætninger: Rimelig viden om XML

Du bør have grundlæggende viden om objektorienteret programmering. Endvidere skal du have en grundlæggende viden om XML, XML Schema og XSLT. Du skal have forståelse for XML Element Tree-tankegangen.Kursus: DOM Document Object Model sammenlignet med SAX

Efter kurset kan du

Benytte SAX / DOM i dit programmeringssprog. Du har endvidere overblik over forskellene og lighederne i de to teknologier. Kurset tager også et smut forbi Java og Jaxb, netop for at se alternativer og supplement til traditionel brug af DOM og SAX.

Kursusindhold

 • DOM SAX Tutorial – eksempler
 • DOM Introduktion – samme objektmodel i flere programmeringssprog
 • Begreber: Node, NodeName, NodeValue, attributter
 • Typer: Node, NamedNodeMap, DOMString og Document
 • NodeTyper: Element_Node, Attribute_Node, Entity_Node m.fl.
 • Metoder: AppendChild, CloneNode, CompareDocument, Normalize m.fl.
 • Objekter: Node, NodeList, NamedNodeMap, DomImplementation m.fl.
 • DOM Operations
 • Nodes, Node Three
 • Parsere – implementering af disse
 • Programmeringseksempler
 • Load Funktioner
 • Adgang til data
 • Node info og Node list
 • Traversing
 • Browsering
 • DOM navigering
 • Manipulering med XML med Get Values, Change/Remove/Replace/Create Nodes, Add Nodes og Clone Nodes
 • Parser fejl og styring af disse
 • DOM XMLhttpRequest
 • DocumentImpl
 • DocumentType, DocumentInstr, Elements og datatypes
 • DOM Validatorer
 • SAX Events
 • JAXB
 • Manipulation af DOM med PowerShell – herunder brug af Clixml