Web Service Kurser

Vi har følgende Web Service kurser. Web Services involverer ofte mange grænseflader, platforme og programmer. Derfor kan kurserne også tilpasses, så de passer netop til dine behov….

ZoomTek er ved at udvikle et kursus i geometriske GML-data og Web Services.

Web Service Kurser

nr. kursus dage
K8111  XML Web Services m/SOAP 4
K8114  REST Web Services 3
K8115  SOAP Web Service Specifications 2

Hvad er en web service ?

En web service er en indkapslet programstump – som kan igangsættes fra en klient. En web service kan laves i flere forskellige programmeringssprog, f.eks. C#.net, Java, LotusScript og mange andre. Man kan forestille sig et web service som konverterer et beløb fra én valuta til en anden.

Klienten siges at consume web servicen. Klienten kan være en browser, et desktop-program som InfoPath, et programmeringssprog eller noget helt andet.

Der findes 2 typer af web services. XML Web Services – også kaldet SOAP Web Services – samt REST Web Services. De er i deres natur og arkitektur forskellige, men fælles for dem er, at der foregår en kommunikation mellem en klient og en server.

Web services transmitterer data ved hjælp af en protokol. Oftest benyttes http, men ftp, smtp og andre protokoller kan også benyttes. Web services behøver ikke blive kaldt over webben. Ofte benyttes de fra en programdel til en anden, hvor klient og server er defineret som objekter i en programkode.

WSDL beskriver en web service

XML Web Services bygger på SOAP og WSDL. Sidstnævnte beskriver en webservice og attaches til klienten igennem en handshake. WSDL-filen, som er skrevet i html giver info til klienten om de metoder, som web servicen indeholder, samt hvordan web services tilgås – herunder datatyper, input/output parametre osv.

I tilfældet valutaomregner kan man forestille sig, at klienten skal sende et beløb f.eks. 150 samt en fra og til valuta – f.eks. DKK og SEK. I alt 3 parametre. Første parametre er måske en integer, sidstnævnte enumeration strings. Da der er talt om computer-til-computer interaktion skal klienten have defineret transmittering af data – både mængde og datatype. Dette foregår med den xml-baserede WSDL-fil.

SOAP udveksler data

Selve transmiteringen foregår efterfølgende i SOAP, som igen er xml-baseret ASCII, der muliggør overførsel igennem firewalls.

Man skelner mellem dokument-styret SOAP og RPC-styret SOAP. Dokument-styret SOAP overfører som sådan blot data, men RPC kalder en funktion hos modparten. Man skelner også mellem indholdsorienterede og funktionsorienterede web services, hvilket til en vis grad hænger sammen med forskellen på dokument- og RPC-styret SOAP.

Hele opbygningen af web services er platformsuafhængig, protokoluafhæng og uafhængig af programmeringssprog. En kode udviklet på en Linux Server i IBM Lotus Domino i Java kan nemt kommunikere med Microsoft SharePoint. Undertegnet har benyttet utallige web services, hvor jeg absolut ingen viden har haft om kode og sprog bag.

Fordelene ved Web Services

Mange softwarehuse lægger det meste af deres kode ud i service-orienterede tjenester. Det sikrer en ens grænseflade og mere styr på bl.a. sikkerhed. En service kan fungere indadtil, så adskilte it-øer kan benytte en service gennem en fælles snitflade.

Web Services bygger på tankerne om SOA, som står for Service Orienteret Arkitektur. SOA omhandler de teoretiske aspekter ved en service-oriteneret arkitektur. Web services som sådan er en implementering af SOA beskrevet af w3c.