Web Service Kurser

ZoomTek har følgende Web Service kurser. Web Services involverer ofte mange grænseflader, platforme og programmer. Derfor kan kurserne også tilpasses, så de passer netop til dine behov…

ZoomTek er ved at udvikle et kursus i geometriske GML-data og Web Services.

K8111  XML Web Services m/SOAP

Kursus i XML Web Services. Kurset gennemgår hele arkitekturen herunder wsdl, uddi samt soap. Kurset lærer dig at test en webservice. På kurset benyttes bl.a. SoapUI.

Læs mere om kurset her

4 dage

Afholdelsesgaranti
Enkeltmandkursus
Firmakursus
Afholdes i hele Danmark

tlf 4250 5040
info@zoomtek.dk

K8115 SOAP Web Service Specifications

Kurset arbejder med de mange SOAP specifikationer til håndtering af især sikker dataoverførsel. På kurset vises virkelige scenarier, og der arbejdes med hands-on. Kurset forudsætter kendskab til Web Services.

Læs mere om kurset her

2 dage

Afholdelsesgaranti
Enkeltmandkursus
Firmakursus
Afholdes i hele Danmark

tlf 4250 5040
info@zoomtek.dk

K8114 REST Web Services

Kurset arbejder med REST API’er. Hvordan opbygges et REST API i c#.net.

Læs mere om kurset her

3 dage

Afholdelsesgaranti
Enkeltmandkursus
Firmakursus
Afholdes i hele Danmark

tlf 4250 5040
info@zoomtek.dk

Kontakt instruktøren på telefon 4250 5040 eller info@zoomtek.dk.

Kurser kan tilpasses. Indhold og kursuslængde kan ændres, og kurserne kan blandes. Niveau kan hæves eller sænkes afhængig af jeres forudsætninger.

Kursusdato aftales med jer, men ZoomTek garanterer afholdelse inden 30 dage, hvis I ønsker kurset hurtigt.

Kurserne kan afholdes som firmakursus eller for 1 person som Online kursus.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Hvad er en web service ?

En web service er en indkapslet programstump – som kan igangsættes fra en klient. En web service kan laves i flere forskellige programmeringssprog, f.eks. C#.net, Java, LotusScript og mange andre. Man kan forestille sig et web service som konverterer et beløb fra én valuta til en anden.

Klienten siges at consume web servicen. Klienten kan være en browser, et desktop-program som InfoPath, et programmeringssprog eller noget helt andet.

Der findes 2 typer af web services. XML Web Services – også kaldet SOAP Web Services – samt REST Web Services. De er i deres natur og arkitektur forskellige, men fælles for dem er, at der foregår en kommunikation mellem en klient og en server.

Web services transmitterer data ved hjælp af en protokol. Oftest benyttes http, men ftp, smtp og andre protokoller kan også benyttes. Web services behøver ikke blive kaldt over webben. Ofte benyttes de fra en programdel til en anden, hvor klient og server er defineret som objekter i en programkode.

WSDL beskriver en web service

XML Web Services bygger på SOAP og WSDL. Sidstnævnte beskriver en webservice og attaches til klienten igennem en handshake. WSDL-filen, som er skrevet i html giver info til klienten om de metoder, som web servicen indeholder, samt hvordan web services tilgås – herunder datatyper, input/output parametre osv.

I tilfældet valutaomregner kan man forestille sig, at klienten skal sende et beløb f.eks. 150 samt en fra og til valuta – f.eks. DKK og SEK. I alt 3 parametre. Første parametre er måske en integer, sidstnævnte enumeration strings. Da der er talt om computer-til-computer interaktion skal klienten have defineret transmittering af data – både mængde og datatype. Dette foregår med den xml-baserede WSDL-fil.

SOAP udveksler data

Selve transmiteringen foregår efterfølgende i SOAP, som igen er xml-baseret ASCII, der muliggør overførsel igennem firewalls.

Man skelner mellem dokument-styret SOAP og RPC-styret SOAP. Dokument-styret SOAP overfører som sådan blot data, men RPC kalder en funktion hos modparten. Man skelner også mellem indholdsorienterede og funktionsorienterede web services, hvilket til en vis grad hænger sammen med forskellen på dokument- og RPC-styret SOAP.

Hele opbygningen af web services er platformsuafhængig, protokoluafhæng og uafhængig af programmeringssprog. En kode udviklet på en Linux Server i IBM Lotus Domino i Java kan nemt kommunikere med Microsoft SharePoint. Undertegnet har benyttet utallige web services, hvor jeg absolut ingen viden har haft om kode og sprog bag.

Fordelene ved Web Services

Mange softwarehuse lægger det meste af deres kode ud i service-orienterede tjenester. Det sikrer en ens grænseflade og mere styr på bl.a. sikkerhed. En service kan fungere indadtil, så adskilte it-øer kan benytte en service gennem en fælles snitflade.

Web Services bygger på tankerne om SOA, som står for Service Orienteret Arkitektur. SOA omhandler de teoretiske aspekter ved en service-oriteneret arkitektur. Web services som sådan er en implementering af SOA beskrevet af w3c.