K8114 REST Web Services avanceret kursus

REST (REpresentational State Transfer) er en arkitektur til brug for Web Services i stor skala til distribuerede netværk…

Se de øvrige kurser inden for SOA og Web Services

Forudsætninger for Kurset

Du skal have grundlæggende viden om programmeringsmæssige koncepter. Måske er du IT-arktitekt, projektleder m.m. Du behøver ikke være hardcore programmør. Omvendt kommer kurset ind på en del tekniske termer. Køres kurset som lukket firmakursus kan længden af kurset variere fra 2-3 dage afhængig af den endelig kursusagenda.

Kursusindhold

 • RESTful Web Services Standard Stack
 • Sammenligning af REST Web Services med XML Web Services (SOAP)
 • Kan man sammenligne REST med XML Web Services – hvad kom først? Hønen eller ægget.
 • Arkitektur-tekniske beslutninger
 • Ressourcer, transaktioner, CRUD, dataoverførsel, dataformat
 • HTTP headers, HTTP responses
 • Consume, Provide og Production af REST, modellering
 • Protokollag, Applikationslag, Transportlag
 • Loose Coupling
 • Brug af SOAP-UI til REST Web Services
 • OnLine Ressourcer til test af REST i rigtige databaser
 • Styring af states
 • Service Descriptions – hvad er alternativet til WSDL fra XML Web Services?
 • Asynkron Messaging
 • Sikkerhed
 • Elementer i REST Web Services (tættere kig på arkitektur)
 • Proxy – Gateway diskussion
 • BPEL og WSDL 2.0
 • Skalérbarhed
 • REST Composition
 • Mashup
 • Get og Post og Delete kommandoer
 • Skalering, cache
 • REST i forhold til JSON/XML – hvordan kombineres XML med REST
 • Fejlfinding
 • Best Practice
 • Masser af eksempler på eksisterende REST løsninger og benyttelse af disse