K8114 RESTful API – Arkitektur og Implementering

Kom på kursus i REST API arkitektur. REST (REpresentational State Transfer) er en arkitektur til brug for Web Services i stor skala til distribuerede netværk…

Målgruppe

Kurset henvender sig til systemarkitekter, udviklere og andre, der ønsker et indgående kendskab til REST API koncepter i teori og praksis.

Forudsætninger

Du skal have grundlæggende viden om programmeringsmæssige koncepter. Måske er du IT-arktitekt, projektleder m.m. Du behøver ikke være hardcore programmør. Omvendt kommer kurset ind på en del tekniske termer. Køres kurset som lukket firmakursus kan længden af kurset variere fra 2-3 dage afhængig af den endelig kursusagenda.

Efter kurset kan du:

Du opnår forståelse for arbejdet med REST på modellerings og arkitekturniveau. Du lærer at dokumentere et REST API system samt at kunne håndtere snitfladebeskrivelser.

Indhold af RESTful API – Arkitektur Implementering kurset

1 | Arkitektur

 • Koncepter bag REST
 • JSONPlaceholder
 • REST Arkitektur
 • Constraints m.m. Principper
 • REST sammenlignet med SOAP
 • Hvordan er REST bygget op

2 | Væsentlige Begreber

 • Ressourcer, transaktioner,
 • CRUD, Dataoverførsel, dataformat
 • Consume, Provide og Production af REST
 • Modellering
 • Endpoints, payloads
 • Opbygning af en REST service m. endpoints

3 | REST API Tutorial

 • Teoretisk oplæg – CASE
 • Features i REST API
 • Metoder i REST API
 • Implementering af REST API
 • Case: Opbygning ud fra NodeJS – Hello World

4 | Konkrete produkter / systemer og EndPoints

 • SOAP UI
 • XMLSpy
 • Postman
 • AdvancedRestClient
 • System Architect
 • (Angular), NodeJS – eksempler
 • JavaScript/JQuery-klient
 • Servere, Protokoller

5 | Digst

 • Digst Snitfladebeskrivelser
 • Eksempeler på snitfladebeskrivelse
 • Skabelon for snitfladebeskrivelse

6 | Digst Arkitektur

 • Arkitekturbeslutninger,
 • Overblik over Principper og Regler
 • Udvalgte Principper/Regler gennemgås i relation til REST-scenarie
 • BPMN-diagrammer Business Process Model and Notation – online

7 | Digst Sikkerhed

 • Fokus på best practice, sædvaner
 • ikke fokus på praktisk implementering/programmering

8 | Endpoints

 • Navngivning mm. (endpoints) med afsæt i DIGST retningslinjer

9 | Protokoller, XML/JSON

 • XML, JSON
 • REST i forhold til JSON/XML
 • Hvordan kombineres XML med REST
 • Service Descriptions
 • Alternativ til WSDL fra XML Web Services (WADL)
 • HTTP
 • Headers, HTTP responses
 • Get og Post og Delete kommandoer CRUD

10 | Generelle Termer

 • Skalering, Cache, States-styring
 • Dokumentation
 • Versionering
 • Fordele/Ulemper ved REST
 • Metadata

11 | Fejlfinding

 • Fejlfinding, Best Practice
 • Fejlsøgning, UnitTesting – fokus på best practice (ikke programmering)
 • Load Tests med SoapUI

12 | Asynkron

 • Promises, Observables
 • Visual Basic ASP.net – kort hello world demo, som demonsterer endpoints m.m.

13 | Afslutning

 • Krav til Leverandør
 • Supplerende, komplientære teknologier til REST
 • Afslutning af kursus

Praktisk Information

Hvordan bestilles et kursus?

Udfyld formularen nedenfor eller til højre. Alternativt kan du blot skrive en mail på info@zoomtek.dk eller ringe 4250 5040.

Hvordan finder jeg prisen på kurset?

Forespørg på kurset ved at kontakte ZoomTek. Så finder vi det bedste kursus til dig. Du betaler ikke for formidlingen.

Hvornår afholdes kurset?

ZoomTek kan oftest skaffe et kursus inden for 30 dage. Enten vil vi finde et åbent kursus til dig. Alternativt får du et lukket firmakursus, hvor du og dine kolleger aftaler datoen direkte med kursusinstruktøren.

Få et skræddersyet kursus uden merpris

Kursusbeskrivelserne på ZoomTek.dk er vejledende. For et lukket firmakursus vil kurser altid blive skræddersyet gennem dialog med instruktøren. For åbne kurser har du mulighed for at tale med instruktøren før kurset.