K8114 REST Web Services avanceret kursus

REST (REpresentational State Transfer)

REST er en arkitektur til brug for Web Services i stor skala til distribuerede netværk. REST er ikke en standard.

Se de øvrige kurser inden for SOA og Web Services

Forudsætninger for Kurset

Du skal have grundlæggende viden om programmeringsmæssige koncepter. Måske er du IT-arktitekt, projektleder m.m. Du behøver ikke være hardcore programmør. Omvendt kommer kurset ind på en del tekniske termer. Køres kurset som lukket firmakursus kan længden af kurset variere fra 2-3 dage afhængig af den endelig kursusagenda.

Kursusindhold

  • RESTful Web Services Standard Stack
 • Sammenligning af REST Web Services med XML Web Services (SOAP)
 • Kan man sammenligne REST med XML Web Services – hvad kom først? Hønen eller ægget.
 • Arkitektur-tekniske beslutninger
 • Ressourcer, transaktioner, CRUD, dataoverførsel, dataformat
 • HTTP headers, HTTP responses
 • Consume, Provide og Production af REST, modellering
 • Protokollag, Applikationslag, Transportlag
 • Loose Coupling
 • Brug af SOAP-UI til REST Web Services
 • OnLine Ressourcer til test af REST i rigtige databaser
 • Styring af states
 • Service Descriptions – hvad er alternativet til WSDL fra XML Web Services?
 • Asynkron Messaging
 • Sikkerhed
 • Elementer i REST Web Services (tættere kig på arkitektur)
 • Proxy – Gateway diskussion
 • BPEL og WSDL 2.0
 • Skalérbarhed
 • REST Composition
 • Mashup
 • Get og Post og Delete kommandoer
 • Skalering, cache
 • REST i forhold til JSON/XML – hvordan kombineres XML med REST
 • Fejlfinding
 • Best Practice
 • Masser af eksempler på eksisterende REST løsninger og benyttelse af disse