K8115 SOAP Web Service Specifications

SOAP har mange udvidede specifikationer, der løser mange af de problemer, som kalssisk SOAP udløser. Herunder sikkerhed, athentication, authorization, domænestyring, binære filer, brug af Policies og meget mere

SOAP (Simple Object Access Protocol) har en lang række udvidede specifikationer. Disse benyttes i stort omfang. Kurset giver en grundig indføring i de mange specikationer.

SOAP – Web Service Specifications

Klik her for at se flere web service kurser.

Forudsætninger for kurset

Kursisten har forudsætninger svarende til kurset i K8111 XML Web Services m/SOAP. Kursisten skal kende alle grundlæggende termer omkring XML Web Services og protokoller.

Kursusindhold

Kurset gennemgår med hands-on øvelser de mange syntaksdetaljer i SOAP. Endvidere gennemgås de såkaldte Web Service Standard Specifikationer:

soap web service specifications

  • WS Addressing
  • WS Transfer
  • WS Eventing
  • WS Enumeration
  • WS Policy
  • WS Security
  • WS Signature
  • WS Federation
  • WS Thrust

Der findes langt flere specifikationer end angivet ovenfor. Vi plukker de mest interessante ud, samt viser hvor man kan finde dokumentation for resten. Har du som kursist specielle ønsker, er vi meget lydhøre over for dette.