K9121 JSON JavaScript Object Notation Kursus

JSON er en standard, der benyttes til dataoverførsel af objekter ved hjælp af attribut-value par…

Om JSON

JSON er et relativt simpelt dataformat, som kan benyttes til håndtering af store datamængder. JSON benyttes i mange sammenhænge. Ofte på websider ved hjælp af JavaScript, JQuery, TypeScript, Angular e.l.

JSON bruges til REST API kald og med forskellige teknikker kan man streame og håndtere store datamængder asynkront. Der findes en RFC 7159 standard og en ECMA-404 standard. Sidstnævnte er en udvidelse af den førstnævnte…

Målgruppe for JSON kursus

JSON kaldes også Lightweight XML, da det søger at dække samme funktionalitet som XML, men performer hurtigere. Kurset henvender sig til konsulenter og IT-folk, der gerne vil lære JSON.

Forudsætninger for JSON kursus

Der er egentlig ingen forudsætninger til dette kursus. Det er en fordel, hvis du har styr på grundlæggende webudviklingsbegreber som HTML, CSS, lidt XML, lidt JavaScript.

Efter kurset kan du

Kurset lærer dig JSON-formatet. Bestiller du et lukket kursus kan kurset køres i forskellige niveauer og f.eks. inkludere JSON.NET

Indhold af JSON JavaScript Object Notation kurset

Kurset kan køres på flere niveauer. Kurset kan blandes med kurser i Single Page Applications, JavaScript m.fl.

1 | Hvad er JSON præcist?

 • Dataudvekslingsformat til server-klient og klient-server
 • Understøttes af stort set alle programmeringssprog

2 | Om JSON formatet

 • Simpel JSON-fil
 • Media Type – application/json
 • Code extension .json
 • JSON Encoding
 • Fordele ved JSON
 • JSON sammenlignet med
 • JSON og AJAX
 • Hvad er en XHR-request?

3 | Struktur i en JSON-fil

 • En samling af name/value par
 • En sorteret liste af værdier

4 | Syntaksen i JSON

 • Name/value par
 • Brug af tuborg-parenteser
 • Brug af kommaer
 • Brug af firkantede parenteser til arrays
 • Datatyper: string, number, object, array
 • false, true, null

5 | JSON integreret i JavaScript

 • Tilgå JSON data som et JavaScript objekt

6 | JSON strings

 • Simpel stringværdi
 • Tomme strings
 • Escape characters
 • Unicode værdier
 • Konvertér string til objekt

7 | JSON object metoder

 • parse()
 • stringify()
 • JavaScript Eval()-metode

8 | Nested JSON objekter

 • Syntaks
 • Hvordan tilgås data i nestede objekter

9 | JSON arrays

 • Sådan looper man igennem et JSON array

10 | REST API’er

 • Best practice
 • Redskaber: f.eks. Postman
 • JSON format- og valideringstjekkere
 • JSONlint

11 | Eksempler

 • Eksempler på JSON/JavaScript
 • Eksempler på JSON/JQuery
 • Import og eksport af JSON med Java og C#.net. Der vises eksempler og klasser
 • Performancemåling på JSON
 • evt. JSON.NET