Technical Writer – beskrivelse og dokumentation af it

Dokumentation, brugermanualer og support er essentielt inden for it. Begrebet kaldes Technical Writer men dækker over en række ting:

Teknisk dokumentation af udviklingsopgaver, opgraderinger m.m.

Når systemer udvikles, skal disse beskrives både generelt og i detaljer. En generel beskrivelse kan være i form at flad tekst, Visio-diagrammer eller UML.

Heri kan besvares:

  • Hvilke stamdata, felter og datatyper indgår
  • Hvilke roller findes der – og hvilke personer dækker disse
  • Hvordan er sikkerheden bygget op – herunder sikkerhedsgrupper og best practice
  • Idéer, tanker og filosofier, versionering, 3.parts-produkter og systemafhængigheder

Brugersupport og håndbøger. Har dine brugere adgang til den nødvendige viden?

Hjælp til brugere i form af håndbøger, kursusmateriale, systembeskrivelser m.m. Det skal være nemt for brugere at finde rundt i systemet. Både til deres daglige arbejde, men også hvis de skal lære nyt. Hvordan flettes for eksempel kunde- og salgsdatabaser i Excel ?

Heri ligger bl.a.:

  • Hvordan udføres daglige opgaver (timeregistrering, brug af huset printere m.m.)
  • Hvordan benyttes et bestemt system – hvordan laves en kreditnota?
  • Introduktion til nye medarbejdere
  • Hvordan overføres data fra et system til et andet?
  • Hvem har spidskompentencer inden for f.eks. SharePoint, udvidet Excel osv.

ZoomTek og Technical Writing

ZoomTek har i tidens løb udviklet over 10.000 siders kursusmaterialer, som dokumenterer programmer og arbejdsmetoder og er lavet i søgbar, moderne opsætning i Word/PDF.

Vi udvikler til stadighed dokumentation på udviklingsopgaver. Det er en integreret del af enhvert projekt. Dokumentation kan være i form at Visio eller integreres direkte i softwaren.

PowerPoint bruges også som en mere lavpraktisk løsning. Kunden skal kunne finde rundt i softwaren leveret fra ZoomTek. Løsningen bliver fremtidssikret og får større værdi.

Vi udvikler gerne specialudviklede brugerguides og håndbøger til din virksomhed i papirformat eller elektronisk til f.eks. SharePoint.

Kontakt os på telefon 4250 5040 eller info@zoomtek.dk for nærmere information.

Kontakt ZoomTek på konsulent@zoomtek.dk, tlf 4250 5040