Konsulentroller – ZoomTek bærer flere kasketter

Succesfuld it-udvikling kræver mange ting. ZoomTek kan træde ind i flere roller. Nedenfor er rollerne beskrevet. I praksis vil en opgave oftest omfatte flere roller

Udvikler-rollen

En udvikler sørger for al den tekniske programmering. Ud fra kravsspecifikationer og systemanalyse udvikles den ønskede software. Undervejs evalueres den udviklede software. Udvikling deles klassisk op i frontend og backend. I praksis vil mange opgave være en blanding af disse.

Tester-rollen

En tester sikrer, at softwaren holder vand. At kvaliteten er som den skal være. At sætte en Tester på en opgave er vigtigt for at fjerne fejl og uhensigtsmæssigheder før et system kører i drift hos brugerne.

Technical Writer-rollen

En Technical Writer laver dokumentation af systemer. Når vi leverer en konsulent laver vi altid dokumentation for selve koden. Ofte ønskes der udvidet dokumentation i form af brugermanualer, samt for den tekniske konfiguration. Dokumentation kan laves i f.eks. Word, PDF, SharePoint liste/bibkliotek, webside m.m.

Projektleder-rollen

En projektleder er tovholder på et projekt. Vi kan leverer en erfaren projektleder med teknisk indsigt. En projektleder kan være helt ude af det tekniske. Den primære rolle ligger i:

  • overholdelse af deadlines
  • at projektet flytter sig
  • at der er de nødvendige ressourcer til rådighed
  • at manglende viden fremskaffe
  • at relevante møder afholdes
  • at forskellige parter i organisationen inddrages
  • at rette eksterne konsulenter evt. inddrages (med viden som ikke ligger hos ZoomTek)

Ofte udvikles software internt i en virksomhed – f.eks. efter et ZoomTek kursus. En konsulent fra ZoomTek kan så være projektleder på opgaven –

Hotline-rollen

Udover den gratis hotline, som vi tilbyder alle kursuskunder, kan vi lave egentlige support-/ og hotlineaftaler. Vi kan f.eks. tilbyde en aftale, der inden for et givent fagligt område giver svar/support inden for 24 timer. Vi har ikke mulighed for at lave hotline, hvor vi altid svarer på telefonerne.

Konklusion

ZoomTek kan stå på sidelinjen – eller vi kan lave hele løsningen uanset hvilke systemer det omfatter. Alt derimellem er muligt.

Kontakt ZoomTek på konsulent@zoomtek.dk, tlf 4250 5040