Konsulentroller – ZoomTek bærer flere kasketter

Succesfuld it-udvikling kræver mange ting. ZoomTek kan træde ind i flere konsulentroller. Nedenfor er rollerne beskrevet. I praksis vil en opgave oftest omfatte flere roller

Udviklerrollen

En udvikler sørger for al den tekniske programmering. Ud fra kravsspecifikationer og systemanalyse udvikles den ønskede software. Undervejs evalueres den udviklede software. Udvikling deles klassisk op i frontend og backend. I praksis vil mange opgave være en blanding af disse.

Tester-rollen

En tester sikrer, at softwaren holder vand. At kvaliteten er som den skal være. At sætte en Tester på en opgave er vigtigt for at fjerne fejl og uhensigtsmæssigheder, før et system kører i drift hos brugerne.

Technical Writer-rollen

En technical writer laver dokumentation af systemer. Når ZoomTek leverer en konsulent, laves der altid dokumentation for selve koden. Ofte ønskes der udvidet dokumentation i form af brugermanualer, samt for den tekniske konfiguration. Dokumentation kan laves i f.eks. Word, PDF, SharePoint liste/bibliotek, webside m.m.

Projektleder-rollen

En projektleder er tovholder på et projekt. Vi kan levere en erfaren projektleder med teknisk indsigt. En projektleder kan være helt ude af det tekniske. Den primære rolle ligger i:

  • overholdelse af deadlines
  • at projektet flytter sig
  • at de nødvendige ressourcer er til rådighed
  • at manglende viden fremskaffes
  • at relevante møder afholdes
  • at forskellige parter i organisationen inddrages
  • at konsulenter med yderligere kompetencer eventuelt inddrages, med viden som ikke ligger hos ZoomTek

Ofte udvikles software internt i en virksomhed – f.eks. efter et ZoomTek kursus. En konsulent fra ZoomTek kan så være projektleder på opgaven.

Konklusion

ZoomTek kan stå på sidelinjen eller lave hele løsningen. Få et webmøde eller kom forbi til en kop kaffe, hvor vi taler om mulighederne.

Kontakt ZoomTek på konsulent@zoomtek.dk, tlf 4250 5040