K9144 TypeScript Udvikling

TypeScript tillader udvikleren at kombinere JavaScript og TypeScript i samme kode. Derfor opnås en højere produktivitet. TypeScript er båret frem af Angular. Men også React og snart VueJS understøtter TypeScript…

TypeScript er et superset af JavaScript. Med TypeScript kan man angive datatyper og definere klasser og interfaces, med dertil hørende members. Sproget er inspireret af bl.a. C# og Java. TypeScript kompileres til ren JavaScript…

Målgruppe for TypeScript kurset

Kurset henvender sig til udviklere inden for bl.a. JavaScript, Angular, Reach og SharePoint Framework.

Kurset afholdes i nyeste TypeScript version 3.9.6 med mindre andet aftales.

Efter TypeScript kurset kan du

Kurset kommer rundt i alle væsentlige aspekter af TypeScript. Efter kurset kan du ubesværet lave moduler, klasser og interfaces i TypeScript. Og forhåbenligt vil du fremover benytte TypeScript som erstatning eller supplement til JavaScript.

Kursusindhold – 2 dage

Kurset er sammensat af en række spændende moduler, som giver dig et bredt fundament og en dyb forståelse for de mange dele af TypeScript. Kurset er opbygget af hands-on øvelser.

Modul 1: Installation af TypeScript – opsætning af miljø, Hello World

Modulet får hele holdet i gang med TypeScript. Både så det fungerer på alle maskiner, men også så der laves en Hello World kode, der virker for alle.

 • Installation med npm
 • Installation Visual Studio plugin
 • Hello World
 • .ts filer og simpel kompilering

Modul 2: Datatyper og variable

Modulet viser hvordan du nemt kan arbejde type safe med datatyper. Netop dette forhold er et godt argument for at benytte TypeScript.

 • Boolean, numbers, strings, arrays, tuples, enum, any, void, objects
 • Erklæring af variable
 • Erklæring med var og med let
 • Scopes: blocks,
 • Shadowing
 • Konstanter
 • Destructering

Modul 3: Interfaces

Interfaces bruges intensivt i TypeScript. Modulet viser hvordan Interfaces laves, og hvordan de implementeres.

 • Oprettelse af interface
 • Implementering af et interface
 • Extending klasser

Modul 4: Klasser

Modulet gennemgår de væsentligste aspekter af oprettelse og brug af klasser i TypeScript.

 • Oprettelser af en klasse
 • Nedarvning
 • Access Modifiers
 • ReadOnly
 • Accessors (get/set)
 • Constructors
 • Metoder, Properties
 • Statiske members
 • Abstracte klasser

Modul 5: Funktioner

Modulet klæder dig på til at bruge funktioner

 • Funktioner med og uden argumenter
 • Optional, Required argumenter, default værdier
 • Typedefinering af funktioner
 • Brug af this
 • Overloads

Modul 6: Generics

Generics er fuldt understøttet i TypeScript. Modulet arbejdet med oprettelse og brug af Generics med flere eksempler fra bl.a. Angular

 • Generic datatyper
 • -Generiske klasser

Modul 7: Avancerede typer

Modulet viser brug af knap så kendte typer. Igennem øvelser indlæres brugen af disse.

 • Enums
 • Intersections
 • Unions
 • Type Guards
 • Nullable Types
 • Symbols

Modul 8: Avancerede emner

Modulet gennemgår en række avancerede emner i TypeScript.

 • Iterators med Symbol.iterator
 • Moduler, import/export
 • Decoratorer
 • Mixins
 • Brug af Namespaces