50% Konsulentservice - 50% Kursus

Vi kan påtage os mange roller. Vi kan afholde kurser - og vi kan levere konsulenttimer. Ud over disse kerneydelser er der en række andre opgaver vi laver.
 
ZoomTek's aktiviteter er ligeligt fordelt mellem kurser og konsulentydelser Spredningen sikrer konstant udvidelse af vore erfaringer. Vore kunder er typisk større virksomheder. Vi arbejder også freelance for andre kursuscentre. 

Kurser

  • Egne kurser - enten åbne kurser eller lukkede firmakurser
  • 1:1 kurser
  • OnLine Kurser - Fjernundervisning 1:1 via computer
  • Kurser for andre kursuscentre
  • Hjælpe din virksomhed med at arrangere interne kurser
  • Facilitering af kurser - lokaler, forplejning, kursusbøger, licenser m.m.

Vi afholder flest tekniske kurser. Altså kurser for it-folk. Men vi kører også en del brugerkurser. På et brugerkursus er det rart at kende teknikken bag. På et teknisk kursus skal man aldrig glemme, at det i sidste ende er brugerene, der benytter systemerne.

Konsulentarbejde

Løse konsulenttimer - ad hoc support

Det er ofte kursuskunder, der hyrer os ind til løse konsulenttimer.

Længere udviklingsprojekter

Vore konsulentopgaver er på max 3 måneder og aldrig fuldtid. Ofte foregår konsulentopgaver klatvis over flere år, hvor vi står på sidelinjen som teknisk sparingspartner.

Hotline-aftaler

Vi har hotline-aftaler med flere virksomheder. Her kan virksomheder ud fra en fast aftalt pris ringe småopgaver og spørgsmål ind. Som virksomhed giver det en livline, hvor man kan ringe ind ved spidsbelastning.

Tester

Softwaretest er en spændende opgave. Det handler ikke blot om at gentage operationer igen og igen for at finde fejl. Man skal finde fejlmuligheder og vide, hvor systemer har deres svagheder.

Tecnical Writer

En Technical Writer laver dokumentation og beskrivelse af systemer. Det er en kendt sag, at mange systemer er udokumenterede. Vi kan levere dokumentation i ønsket format og omfang

Projektleder

VI kan overtage en hel opgave - og styre denne fra planlægning, til implementering og evaluering. Vi kan også stå på sidelinjen - og blot styre processen for kunden.

Kurser og konsulenttimer

Vi kan mere end blot køre et standardkursus. Efter et kursus har kursister altid fri hotline. Ofte bliver vi inddraget i udviklingsopgaver i en virksomhed efter endt kursus.

 


Del denne artikel på

Mest læste sider

test4.png