Telefon 4250 5040, info@zoomtek.dk

Opgavetyper: konsulentprojekter og kurser

ZoomTeks aktiviteter er ligeligt fordelt mellem kurser og konsulentydelser. Spredningen sikrer konstant udvidelse af erfaringer…

50% Konsulentservice – 50% Kursus

Kunderne er typisk større virksomheder. ZoomTek leverer følgende opgavetyper:

Lukkede firmakurser
Åbne kurser for alle
1:1 kurser – kun for dig
OnLine fjernundervisning
Kurser for andre kursuscentre
Facilitering af kurser – lokaler, bespisning m.m.
Hjælper med interne kurser i en virksomhed
Seminarer og foredrag
Salg af kursusbøger m.m.
Konsulentopgaver på timebasis
Hotline og support
Længere opgaver inden for udvikling
Typer af opgaver

ZoomTek afholder flest tekniske kurser. Altså kurser for it-folk. Men ZoomTek kører også en del brugerkurser . At kende programmerne fra begge sider er en styrke over for både brugere og it-folk.

Eksempler på konsulentarbejde

Løse konsulenttimer – ad hoc support

Ofte hyrer kursuskunder ZoomTek ind til yderligere konsulenttimer.

Længere udviklingsprojekter

Konsulentopgaver er på højst 3 måneder og aldrig fuldtid. Ofte foregår konsulentopgaver klatvis over flere år,

Hotline-aftaler

ZoomTek har hotline-aftaler med flere virksomheder. Ud fra en fast, aftalt pris kan kunden ringe småopgaver og spørgsmål ind. Som virksomhed giver det en livline, hvor man kan ringe ind ved spidsbelastning.

Tester

Softwaretest er en spændende opgave. Det handler ikke blot om at gentage operationer igen og igen for at finde fejl. Man skal finde fejlmuligheder og vide, hvor systemer har deres svagheder. Alt skal dokumenteres.

Tecnical Writer

En Technical Writer laver dokumentation og beskrivelse af systemer. Det er en kendt sag, at mange systemer er udokumenterede. ZoomTek kan levere dokumentation i ønsket format og omfang

Projektleder

ZoomTek kan overtage en hel opgave – og styre denne fra planlægning, til implementering og evaluering. ZoomTek kan også stå på sidelinjen – og blot styre processen for kunden.

Kurser og konsulenttimer

ZoomTek kan mere end blot køre et standardkursus. Efter et kursus har kursister altid fri hotline. Ofte bliver ZoomTek inddraget i udviklingsopgaver i en virksomhed efter endt kursus.