K8118 XML Visual Studio C-Sharp

Kurset gennemgår muligheder for udvikling af XML intetration med C#.net i Visual Studio. Kurset arbejder med en række klasser og parsere i C#.net…

Målgruppe

Kurset henvender sig til C-Sharp udviklere, der ønsker dybere kendskab til integrationsmuligheder med XML ved hjælp af C-Sharp. Det indbefatter også Web Services. Ønsker du et kursus i web services – enten SOAP eller REST så klik her

Forudsætninger for kurset

Du skal have et grundlæggende kendskab til C-Sharp svarende til K9114 C#.NET Grundlæggende. Du skal endvidere have grundlæggende viden om plain XML, men også XML Schema og til en vis grad XSLT.

Efter kurset kan du

Du kan benytte en række indfaldsvinkler til behandling af XML. Herunder validering med XML Schema, web services med mere.

Kursusindhold

 • evt Installation af Visual Studio Web Developer Express
 • LINQ
 • Parsing af data med XMLReader-klassen
 • ASP.NET Web Service Applications
 • System.Web.Services.WebServices
 • System.XML
 • Test af web services
 • SOAP-security
 • SOAP-actions
 • Test af WSDL gennem InfoPath
 • Oprettelse af Web Service klient i C#.net med Web Service ASMX
 • Web Forms
 • Styring af Service References
 • DOM – Indlæse XML med DOM-klasser
 • SAX – Indlæse SAX med SAX-klasser og events
 • XMLWriterSettings class
 • XSLTransformCompiled class