K9114 C#.Net Core Grundlæggende

Microsoft .NET er platformen til udvikling i Microsoft. C#.NET 10.0 er én af mange sprog, der understøtter .NET. Med C#.NET kan du lave applikationer til Windows, webløsninger og meget andet på en let og overskuelig måde…

| 4 dage | Afholdes i hele Danmark |

Formål med kurset

Kurset er en bred og relativ dyb indgang til nyeste version af C#.net. Kurset giver både overblik over .NET Framework/Core samt konkrete ’Hello World’ oplevelser, hvor du får hænderne i konkret programmering.

Kurset klæder dig på til at lave dine egne applikationer – da du vil have både overblikket og den nødvendige viden om C# syntaks.

Målgruppe for C#.net kursus

Du ønsker at udvikle C#.NET løsninger men mangler både overblik og detaljeviden for at komme i gang

Forudsætninger for kurset

Du bør have grundlæggende erfaring med programmering. Helt basale begreber som datatyper, variabler, løkker, betingelser m.m. bør være kendt stof

Fold ud

Grundkursus og Udvidet kursus

Kursusbeskrivelsen nedenfor kan ændres og tilrettelægges både opad og nedad i niveau. Derfor tilbydes både et grund- og udvidet kursus. Inden kurset tager instruktøren et webmøde, så alt bliver timet og tilrettelagt - og deltagere og instruktør får hilst på hinanden. Jeres emner kan inddrages i kurset.

Hvad kan jeg efter kurset?

Kurset giver dig et overblik over .NET Framework og dets komponenter, samt hvordan .NET Framework installeres.

Du vil desuden vide de rigtige steder at finde info på Internettet – herunder diskussionsgrupper, officielle Microsoft ressourcer m.m.

Endelig får du en god erfaring i C#.NET sproget – herunder klasser, namespaces og syntaks. Med andre ord. Du kan tage hjem efter kurset og gå direkte i gang.

Indhold af C#.NET Core Grundlæggende kurset

1 | Introduktion til kurset

 • Versioner
 • Forskellige skabeloner -> Eksempler med Console, ASPnet og ClassLibrary
 • Kort om USING, NAMESPACES, KLASSE, KODE
 • Kommentarer i kode

2 | Console-Klassen

 • Using System i stedet for System.Console.WriteLine();
 • Intellisence – foreslår metoder
 • WriteLine, ReadLine – modtage input fra bruger (string navn=Console.ReadLine())
 • Forskellige metoder under Console – fx Clear

3 | Data og typer

 • Typer vs. members
 • Typer: class, interface, structure, enumeration, delegate
 • GetType()
 • Begreber -> Intrinsic datatyper
 • int løn vs. System.Int32 løn
 • overordnede datatyper: byte, int, ushort, float, decimal osv.
 • MinValue, MaxValue (fx. ushort.MaxValue)
 • Ternary Operator
 • Simple string metoder (gennemgås hurtigt)
 • ?? Null-coalescing operator C.WriteLine(“Hej “+(navn?? “hvem du end er”))
 • nullable

4 | Oprettelse af klasser

 • Main()-Metoden
 • parenteser, static, void
 • Metoder
 • parsing af variable
 • out, ref (næste ens)
 • param modifier
 • static string navn
 • Access Modifiers
 • Type Properties

5 | Egne klasser tilpasning

 • simple member variable
 • member metoder
 • Constructors
 • Custom constructors
 • Parallelle constructors]
 • this keyword
 • Constructor chaining

6 | Polymorphism

 • virtuel (base class)- override (derived class) bruges til override af metode
 • Abstract classes
 • Objekt klassen [den øverste klasse]
 • Overriding af Objekt-klassen
 • Diverse klasser til objekthåndtering
 • ExpandoObject (dynamisk oprettelse af properties)
 • StringBuilder
 • Verbatim brug @

7 | Klasser

 • Statiske klasser
 • Static constructors
 • Keywords: sealed, base, protected

8 | Interfaces

 • Opbygning af interface
 • is keyword
 • Indbyggede interfaces
 • IEnumerable
 • IList
 • IDictionary
 • IComparable

9 | Structured Exception Handling

 • Debugging

10 | Collections og Generics

 • boxing og unboxing

11 | Delegates

 • Definition og brug

12 | Assemblies

 • Solutions og Projects
 • Namespaces
 • Opret EXE-fil ud fra Project
 • Opret DLL-fil
 • Attributes
 • Type Reflection
 • Preprocessor Directives
Kursusinstruktør:
SIM, TKO

Kurset er et formidlingskursus

ZoomTek Kurser

Kurset er udviklet 100% af ZoomTek og/eller af kursusafholder.

Kursus hos Jer

Kurset kan køres på jeres adresse. Nemt og praktisk...

I skal blot have et mødelokale og wifi.

Remote via video

Kolleger kan deltage remote via video. Så kan alle deltage, selv om I har afdelinger i hele landet eller udlandet. Kurser kan afholdes på engelsk.

Praktisk Information

Hvem har udviklet kurserne på denne side?

Kurser på denne side er udviklet eller formidlet af ZoomTek. ZoomTek har ikke 'an affiliation, endorsement, sponsorship, or approval' med Apple®, Adobe®, Microsoft®, IBM®, Github® og andre - og deres respektive varemærker. Læs mere om brug af varemærker på ZoomTek.dk her. ZoomTek alene eller de partnere, ZoomTek formidler kurser til, står bag kurserne.

Hvordan bestilles et kursus?

Du kan udfylde formularen nederst på siden. Du kan også ringe på telefon 4250 5040 eller skrive en e-mail til info@zoomtek.dk

Hvordan finder jeg prisen på kurset?

Kursusprisen afhænger af antal deltagere og kursussted. Kontakt ZoomTek på telefon 4250 5040. Så kan vi ofte give dig en pris med det samme.

Hvornår afholdes kurset?

Kursusdatoen aftales med kursisterne. Er I blot 2-3 deltagere, kan vi køre et lukket virksomhedskursus. Datoen placeres, når det passer ind i Jeres kalender.

Få et skræddersyet kursus

Kursusbeskrivelserne på ZoomTek.dk er vejledende. For et lukket firmakursus vil kurser altid blive skræddersyet gennem dialog med instruktøren. Kurset kan skræddersyes inden for instruktørens vidensområde. For åbne kurser har du mulighed for at tale med instruktøren før kurset.

Kontakt ZoomTek og lad os tage et webmøde

Kontakt ZoomTek på telefon 4250 5040 eller info@zoomtek.dk. Telefonen er åben alle hverdage mellem kl. 8-17. Webmøder kan også aftales om aftenen.

Du kan også udfylde kontaktformularen nedenfor.

Access, Asp.Net, C#.Net, Microsoft, Microsoft .Net, Project, SASS, Visual Studio, Windows, Word (and others) are either registered trademarks or trademarks in the United States and/or other countries. On this page you may find other trademarks and/or registered trademarks that belong to third parties and are the property of their respective owners. ZoomTek does’nt have an affiliation, endorsement, sponsorship, or approval with or by any of these companies and their respective trademarks. ZoomTek has developed all courses on this page. Read more about the use of trademarks on ZoomTek.dk