Eksport af Notes richtext til Excel

Spørgsmål: Jeg har en række dokumenter med richtext. Jeg ønsker at eksportere indholdet til et Excel-regneark. Da jeg også eksporterer 'almindelige felter' skal hele richtext-indholdet for et givent dokument kunne indsættes i én celle. Derfor duer Structured Text-formatet ikke. Tabular Text kan jeg heller ikke få til at fungere. /SML 

Svar: Som udgangspunkt kan celler i Excel ikke indeholde formateret richtext (teoretisk set kan de godt, men i eksportsammenhæng er det et urealistisk scenarie). Richtext består jo af farver, former, forskellige skrifttyper, linjeskift og vedhæftede filer. Dog kan du lave følgende trick:

Lav et ekstrafelt på formen (evt. på en subform, som du indsætter, hvis det er mange forms). Antager vi at richtext-feltet hedder 'body' skal ekstrafeltet have formlen

@Abstract([TextOnly];512;" ";"body");

512 er max-størrelsen på feltet (kan være op til 64994). Feltet skal være computet. Herefter refresher du dokumentet - evt. fra viewet med en @command([viewrefreshalldocuments]):

Indsæt det nye tekstfelt i viewet (lav evt. specielt view til formålet). Viewet eksporteres (File | Export). Her er det vigtigt, at du vælger CSV-format (ikke Structured Text eller Tabular Text).

Åbn herefter Excel. Vælg Filer | Åbn og peg på CSV-filen. I wizarden sørger du for at fjerne alle kolonneseparatorer, så hele den importerede tekst bliver 1 stor kolonne.

På denne måde kan du i hvert fald importere 1-2 A4-sider pr. celle i Excel.

Mystisk fejl: "Unable to find valid target platform"

Spørgsmål: Jeg får fejlen "Unable to find valid target platform", når jeg installerer en Notes-klient i version 9.0 på windows 7, 64bit

Svar: Gå ind i registreringsdatabasen. (Startknap -> skriv 'regedit' i søgefeltet). Gå til mappen:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\InProgress

Fjern evt. værdier i denne mappe. Herefter burde du kunne installere. 

Opdatering af driftsdatabase fra en template 

Spørgsmål: Hvordan opdateres en database i drift fra en ntf-fil?

Svar: Nedenstående gennemføres alt sammen i Notes-klienten

 1. Download templaten templatenavn.ntf -  til dit lokale databibliotek (se evt File | Preferences | Basic Notes Config, hvis du ikke kender sti til databibliotek)
 2. Åbn Driftsdatabasen - altså den serverbaserede database, som benyttes af brugerne. 
 3. Herfra vælges i menuen File | Application | Replace Design .
 4. Vælg Templaten (templatenavn.ntf) og tryk OK
 5. Luk driftsdatabasen - åbn den igen - og tjek om ting ser fornuftige ud

Replace design fra en template

 

Flytning af fil fra filserver til klient

Spørgsmål: Jeg ønsker at lave en scheduleret agent, der flytter en fil fra en filserver til en anden server - enten via mail eller ftp. Med venlig hilsen JB

Svar: Nedenstående kode flytter en PowerPoint præsentation fra et givent drev på en filserver eller lokal maskine - og sender denne til en mailklient. Alt sammen backend - altså uden at mail/attachment vises på skærmen.

Sub Click(Source As Button) 
 Dim sess As New notessession 
    Dim db As notesdatabase 
    Set db=sess.CurrentDatabase 
    Dim doc As notesdocument 
    Set doc=db.CreateDocument() 
    doc.form="Memo" 
    doc.subject="Fil til ftp-upload"  
    Dim rtitem As NotesRichTextItem 
    Set rtitem=doc.CreateRichTextItem("body") 
    Call rtitem.EmbedObject ( EMBED_ATTACHMENT, "", 
  "c:\\filnavn.ppt") 
    Call doc.save(True,True) 
    Call doc.send(False,"modtagernavn")  
End Sub

Mest læste sider