Gratis Excel Bog til intern undervisningsbrug ved kursusbestilling for over kr. 48.000

Bestiller du kurser for kr. 48.000 eller derover, får du en gratis kursusbog i nyeste version af Microsoft Excel (150 sider pdf).

Bogen må benyttes til intern uddannelse og distribueres frit i papirformat inden for virksomheden.

Bogen udleveres i PDF-format, og som virksomhed kan du herefter udskrive bogen til interne kurser i lige så mange eksemplarer, du ønsker.

Bogen må ikke sendes pr. e-mail eller lægges på et intranet.

Bogen må kun udskrives og distribueres i papirformat til andre medarbejdere i virksomheden. Inklusive medarbejdere, der ikke har været på kursus hos ZoomTek.dk.