K7520 Microsoft Power Apps udvikling

Er du superbruger i SharePoint? Eller har du behov for at udvikle mobilapps? Måske ønsker du at få nye kompetencer inden for Microsoft Power Apps…

Power Apps kan lave alt fra forms, workflows, simple apps og komplekse applikationer. Du lærer hvordan Power Apps indføres i din virksomhed.

Power Apps kan bruges til webløsninger, SharePoint, Dynamics 365, Teams og Power BI. Power Apps er arvtager for InfoPath. Power Apps. Man kan deploye en app blot ved at sende et link. Opdatering foregår også ved hjælp af et link. Power Apps overgår også InfoPath i de mange connectors, som muliggør samtidig håndtering af flere datakilder.

Power Apps er en del af Power Platform

Power BI udgør sammen med Power BI og Power Automate den såkaldte Power Platform. Power Platform muliggør udvikling af apps uden kodning. Læs mere om Power Platform her

Målgruppe

Kurset henvender sig til it-udviklere, superbrugere, InfoPath designere m.fl.. Power Apps muliggør appudvikling uden tung programmering. Derfor behøver du ikke være egentlig programmør. Kurset starter fra scratch.

Efter kurset kan du

Mulighederne i Power Apps gennemgås detaljeret. Efter kurset får du Gratis Hotline,  og en måneds tid efter kurset arrangeres et webinar, hvor deltagerne kan stille spørgsmål eller for uddybet emner.

Kursusindhold

Kurset gennemgår en række aspekter ved udvikling i Power Apps.

Modul 1: Kom i gang med Power Apps

Modulet giver en introduktion til interfacet i Power Apps. Hvor findes værktøjer, og hvordan er brugerfladen designet.

 • Eksempler på Power Apps
 • Hvad kan Power Apps bruges til, og hvad kan det ikke bruges til
 • Brugerflade
 • Værktøjer
 • Hello World. En første simple App
 • Brug af skabeloner

Modul 2: Power Apps komponenter

Power Apps består af en række komponenter, der samlet skaber en app. Du vil arbejde med  alle væsentlige komponenter i Power Apps. Alle apps består af den samme pulje af komponenter.

 • Skærme (screens)
 • Kontroller (controls) – f.eks. labels, inputbokse og knapper
 • Gallerier (galleries)
 • Egenskaber til disse komponenter

Modul 3: Funktioner og Variable

Funktioner og variable sætter liv i en applikation. Funktioner kan tilføjes kontroller og give dynamik og brugeroplevelse.

 • Hvordan fungerer funktioner?
 • Brug af variable i Power Apps
 • Datatyper
 • Events

Modul 4: Dataforbindelser og datakilder

Få viden om mulighederne med dataforbindelser i Power Apps. Forskellige dataforbindelser og visning af data illustreres.

 • Dataforbindelser til rådighed
 • Visning af data i Power Apps
 • Filtrering og sortering af data fra en datakilde
 • Adgang til SQL-data
 • Adgang til Excel-data
 • Adgang til SharePoint-data
 • Adgang til data fra Web Services

Modul 5: Dynamiske Kontroller

Lad applikation skifte udseende, vise elementer og skjule elementer dynamisk ud fra brugerens handlinger. Lær avanceret brug af funktioner og kontroller med et moderne udtryk og avanceret logik.

 • Visning og Skjulning af elementer og kontroller
 • Workflows
 • Overflytning af variable mellem kontroller

Modul 6: Lister og formularer

Hvordan laver man en ægte CRUD-applikation i Power Apps?

 • Oprettelse af formularer
 • Listning af data
 • Oprettelse og redigering af data
 • Brug af tabeller

Modul 7: SharePoint Special

Med fokus på SharePoint tilpasses lister, biblioteker og flows. Modulet kan udelades, hvis ingen blandt kursisterne er interesseret i SharePoint

 • Manipulering af forms i lister og biblioteker
 • Intro til Flows

Modul 8: Styling af Power Apps

Lær teknikker til at give din Power Apps app et moderne design.

 • CSS er ikke direkte muligt
 • Oprettelse af objekter med stylinginformation
 • Implementering af stylingobjekter

Modul 9: Publisering af en app

Når en app skal udgives, skal man overveje en række forhold.

 • indstillinger for udgivelse
 • Begrænsninger
 • Brugerroller
 • Udvikling af Power Apps lokalt eller online
 • Licenser og rettigheder til apps

Modul 10: Best Practices

Mange projekter strander, fordi software er udviklet på en udokumenteret måde. Kom i bund med udviklingen på den rigtige måde.

 • Performance
 • Gør app’en let at vedligeholde
 • Udviklingsstandarder
 • Fejlfinding