K7520 Microsoft PowerApps udvikling

Er du superbruger i SharePoint? Eller har du behov for at udvikle mobilapps? Måske ønsker du at få nye kompetencer inden for Microsoft PowerApps…

PowerApps kan lave alt fra forms, workflows, simple apps og komplekse applikationer. Du lærer hvordan PowerApps indføres i din virksomhed.

PowerApps kan benyttes på mobiltelefoner og kobles til f.eks. SharePoint eller Skype for Business.

Målgruppe

Kurset henvender sig til it-udviklere, superbrugere, InfoPath designere m.fl.. PowerApps muliggør appudvikling uden tung programmering. Derfor behøver du ikke være egentlig programmør.

Efter kurset kan du

Mulighederne i PowerApps gennemgås detaljeret. Efter kurset får du Gratis Hotline,  og en måneds tid efter kurset arrangeres et webinar, hvor deltagerne kan stille spørgsmål eller for uddybet emner.

Kursusindhold

Kurset gennemgår en række aspekter ved udvikling i PowerApps.

Modul 1: Kom i gang med PowerApps

Modulet giver en introduktion til interfacet i PowerApps. Hvor findes værktøjer, og hvordan er brugerfladen designet.

 • Eksempler på PowerApps
 • Hvad kan PowerApps bruges til, og hvad kan det ikke bruges til
 • Brugerflade
 • Værktøjer
 • Hello World. En første simple App
 • Brug af skabeloner

Modul 2: PowerApps komponenter

PowerApps består af en række komponenter, der samlet skaber en app. Du vil arbejde med  alle væsentlige komponenter i PowerApps. Alle apps består af den samme pulje af komponenter.

 • Skærme (screens)
 • Kontroller (controls) – f.eks. labels, inputbokse og knapper
 • Gallerier (galleries)
 • Egenskaber til disse komponenter

Modul 3: Funktioner og Variable

Funktioner og variable sætter liv i en applikation. Funktioner kan tilføjes kontroller og give dynamik og brugeroplevelse.

 • Hvordan fungerer funktioner?
 • Brug af variable i PowerApps
 • Datatyper
 • Events

Modul 4: Dataforbindelser og datakilder

Få viden om mulighederne med dataforbindelser i PowerApps. Forskellige dataforbindelser og visning af data illustreres.

 • Dataforbindelser til rådighed
 • Visning af data i PowerApps
 • Filtrering og sortering af data fra en datakilde
 • Adgang til SQL-data
 • Adgang til Excel-data
 • Adgang til SharePoint-data
 • Adgang til data fra Web Services

Modul 5: Dynamiske Kontroller

Lad applikation skifte udseende, vise elementer og skjule elementer dynamisk ud fra brugerens handlinger. Lær avanceret brug af funktioner og kontroller med et moderne udtryk og avanceret logik.

 • Visning og Skjulning af elementer og kontroller
 • Workflows
 • Overflytning af variable mellem kontroller

Modul 6: Lister og formularer

Hvordan laver man en ægte CRUD-applikation i PowerApps?

 • Oprettelse af formularer
 • Listning af data
 • Oprettelse og redigering af data
 • Brug af tabeller

Modul 7: SharePoint Special

Med fokus på SharePoint tilpasses lister, biblioteker og flows. Modulet kan udelades, hvis ingen blandt kursisterne er interesseret i SharePoint

 • Manipulering af forms i lister og biblioteker
 • Intro til Flows

Modul 8: Styling af PowerApps

Lær teknikker til at give din PowerApps app et moderne design.

 • CSS er ikke direkte muligt
 • Oprettelse af objekter med stylinginformation
 • Implementering af stylingobjekter

Modul 9: Publisering af en app

Når en app skal udgives, skal man overveje en række forhold.

 • indstillinger for udgivelse
 • Begrænsninger
 • Brugerroller
 • Udvikling af PowerApps lokalt eller online
 • Licenser og rettigheder til apps

Modul 10: Best Practices

Mange projekter strander, fordi software er udviklet på en udokumenteret måde. Kom i bund med udviklingen på den rigtige måde.

 • Performance
 • Gør app’en let at vedligeholde
 • Udviklingsstandarder
 • Fejlfinding