K4880 Drupal Php Udvikling Grundlæggende

Kurset lærer dig at udvikle grundlæggende websider i Drupal med php. Kurset forudsætter ingen eller lille kendskab til php…

Målgruppe

Novicer i php, som ønsker at lære sproget.

Forudsætninger for kurset

Grundlæggende viden om Drupal. Ellers er ingen forudsætninger nødvendige.

Med mindre andet aftales, afholdes kursus i nyeste Drupal version 9.0.1.

Efter kurset kan du

Udvikle i php på et relativt bredt spektre.

Kursusindhold

 • Introduktion
 • Variabeltyper, konstanter, echo, phpinfo(), datatyper m.m.
 • Math-funktioner (matematik)
 • Operatorer
 • Arrays
 • Egne funktioner
 • Syntaks, variable, Strings og operatorer
 • Betingelser: If, Switch
 • Loops: While – For m.m.
 • PHP-funktioner: Calender, Date, Directory, Error, Filter, FTP, HTTP, LibXML,misc, mySQL, SimpleXML, String, XML Parser, Zip
 • Mail – fremsendelse af mails med php (til brug for webforms, tilbagesvar, nyhedsbreve, kampagner, CAPTCHA)
 • PHP-Forms: håndtering af brugerinput fra forskellige felttyper
 • Validering af bruger-input
 • MySQL – oprettelse af tabel
 • MySQL – Hente data
 • MySQL – Opdater data
 • MySQL – Slette data
 • MySQL – Filtrere og søge i data
 • MySQL – SQL sprog (i korte træk)
5