Drupal 8 Kurser

Målgruppe

Novicer i php, som ønsker at lære sproget.


Forudsætninger for kurset

Grundlæggende viden om Drupal. Ellers er ingen forudsætninger nødvendige.

Efter kurset kan du

Udvikle i php på et relativt bredt spektre.

Kursusindhold

 • Introduktion
 • Variabeltyper, konstanter, echo, phpinfo(), datatyper m.m.
 • Math-funktioner (matematik)
 • Operatorer
 • Arrays
 • Egne funktioner
 • Syntaks, variable, Strings og operatorer
 • Betingelser: If, Switch
 • Loops: While - For m.m.
 • PHP-funktioner: Calender, Date, Directory, Error, Filter, FTP, HTTP, LibXML,misc, mySQL, SimpleXML, String, XML Parser, Zip
 • Mail - fremsendelse af mails med php (til brug for webforms, tilbagesvar, nyhedsbreve, kampagner, CAPTCHA)
 • PHP-Forms: håndtering af brugerinput fra forskellige felttyper
 • Validering af bruger-input
 • MySQL - oprettelse af tabel
 • MySQL - Hente data
 • MySQL - Opdater data
 • MySQL - Slette data
 • MySQL - Filtrere og søge i data
 • MySQL - SQL sprog (i korte træk)

Mest læste sider