K9145 Node.js Kursus

Node.js kurset omhandler såvel arkitetur som opsætning og praktisk implementering af løsninger og moduler med Node.js. Kurset indeholder demoer, hands-on og en masse teori…

2 dages kursus

Node.js er et server-side JavaScript run-time environment, som virker på tværs af platforme og samtidig er open-source. Arkitekturen er event-styret, og asynkron I/O er central i Node.js.
Node.js muliggør udvikling af server-side scripts, som genererer indhold til en webside.

Målgruppe for NodeJS 17.3.0. kurset

Kurset henvender sig til webudviklere, der ønsker ny viden om Node.js. Uanset om du er ny i Node.js eller allerede benytter Node.js i en eller anden sammenhæng, er kurset for dig.

Kurset afholdes med udgangspunkt i nyeste NodeJS version 17.3.0. med mindre andet aftales.

Forudsætninger for NodeJS kurset

Du er udvikler. Den typiske deltager er hjemmevant i JavaScript og har erfaring med webservere. Er du i tvivl, bedes du kontakte ZoomTek.dk.

Efter NodeJS kurset kan du

Kurset giver dig et overblik over arkitekturen i Node.js. Herunder fordele og ulemper ved Node.js. Igennem viden om arkitekturen lærer du at håndtere moduler, npm og server-side scripting.

Kursusindhold

Kurset er bygget op omkring både teori og hands-on. Da Node.js har et enormt potentiale og er implementeret i mange platforme og meget software, vil kurset blive afbøjet til deltagerne. Inden kurset tager instruktøren en meget grundig snak med alle kursister – så vi er sikre på, at kurset peger i den helt rigtige retning. Nedenstående kursusagenda er derfor blot et udgangspunkt. Som kursusdeltager opfordres du til at supplere med indholdsforslag.

Modul 1: Introduktion til NodeJS

 • Installering af Node.js
 • Installering af NPM (Node Package Manager)
 • REPL (Read Eval Print Loop) Terminal
 • Hello World

Modul 2: Node.js Moduler

 • Hvad er et modul?
 • Oprettelse af simpelst mulige modul
 • package.json filen
 • Web moduler – Utility moduler
 • Brug af moduler i Node.js – eksempel Angular
 • Publisering af Moduler
 • Brug af eksterne packages via npm

Modul 3: Node.js HTTP

 • Opret server og klient
 • Demo med Web Socket (bygget oven på HTTP)

Modul 4: Node.js Express

 • Hvad er Express.js?
 • Installation og Hello World til Express
 • Brug af Routes

Modul 5: Node.js MongoDB

 • Node.js og NoSQL Databaser

Modul 6: Node.js Promises

 • Hvad er promises?
 • Callbacks til promises
 • Opret egen promise
 • Nested promises
 • Promises vs. Observables

Modul 7: Node js Streams

 • Buffers
 • Streams
 • Pipes
 • Events i Node.js – Emitting Events

Modul 8: Node.js Testing med Jasmine

 • Test en Node.js applikation med Jasmine

Modul 9: Arkitektur

 • Skalering
 • Brug af Globale objekter – Scope
 • Opret webserver
 • Importer webserver fra github
 • Brug af REST API
 • Intro til GraphQL (ønskes dybere gennemgang – evt. selvstændig kursusdag i GraphQL, bedes du venligst kontakte instruktøren

Modul 10: Web part til SharePoint

 • udvikling af web part med NodeJS og TypeScript
 • Implementering af web part i SharePoint