K7524 Power Automate kursus

Power Automate kursus med fokus på workflows. Automatisér processer og lave workflows til over 300 forskellige apps – herunder SharePoint. Programmet  hed tidligere ‘Flow’…

Workflows kan laves helt uden kode. Ved hjælp af Connectors kan en bruger få adgang til data med såkaldte actions og triggers. Power Automate rækker ud over Microsoft og kan benyttes op mod f.eks. Dropbox, MailChimp, Twitter, Facebook og Google Drive. Programmet er en del af Power Platformen.

Man kommer hurtigt i gang med prædefinerede skabeloner indeholdende conditions og steps, som også er kendt fra tidligere tiders ‘SharePoint workflows’. Workflows kan bygges op af betingelser og løkker – og der kan udsendes e-mails eller filer kan arkiveres, logges eller sendes. Godkendelsesprocedurer og definition af beslutningstagere er en fast del af opbygningen af et flow.

Målgruppe for Power Automate kurset

Power Automate kurset henvender sig til superbrugere, udviklere, systemarkitekter og andre, der ønsker at udvikle automatisering og workflows mellem systemer.

Forudsætninger for Power Automate kurset

Almindelig kendskab til Microsoft 365. Som lukket firmakursus kan kurset fokusere på bestemte connectors – f.eks. SharePoint. Kurset tilpasses altså teknisk i jeres retning. Rettes kurset f.eks. mod SharePoint er det en god idé at have grundlæggende viden om SharePoint.

Efter Power Automate kurset kan du:

Du lærer at lave workflows ubesværet. Du kan lave forskellige typer af flows – fra de simple til avancerede approval flows med flere connectors, der bindes sammen. Du lærer også at planlægge, strukturere og dokumentere et flow, samt gøre et flow uafhængigt af nøglepersoner, som pludselig forsvinder 8 måneder på orlov.

Kursusindhold

Nedenfor kan du se indhold på Power Automatekurset. Kurset kan variere i niveau og omfang – og kurset kan fokusere mere eller mindre på bestemte connectors. Alt dette tilpasses inden kurset.

Modul 1: Power Automate Introduktion

 • Hvad er Power Automate?
 • Demo af programmet
 • Power Automate og SharePoint
 • Power Automate udenfor Microsoft 365
 • Fordele ved Power Automate

Modul 2: I gang med workflows

 • Brugerfladen i Power Automate
 • Oprettelse af flow ud fra skabelon
 • Oprettelse af flow uden skabelon
 • Oprettelse af flows i en browser eller på en mobiltelefon

Modul 3: Forskellige typer flows

 • Automatiserede flows
 • Knapflow
 • Godkendelsesflow

Modul 4: Triggers og Actions

 • Triggers – starter et flow
 • Manuel Trigger (f.eks. tryk på knap)
 • Automatisk Trigger (f.eks. en mail sendes)
 • Schedules Trigger (kører på tid)
 • Actions – de handlinger som et flow består af

Modul 5: SharePoint Connectors i Power Automate

 • Hvad er SharePoint Triggere?
 • SharePoint Liste Triggere og Actions
 • SharePoint Bibliotek Triggere og Actions

Modul 6: Brug af Power Automate i Microsoft 365

 • OneDrive Triggere og Actions
 • Outlook Triggere og Actions
 • Microsoft Forms Triggere og Actions

Modul 7: Power Automate udenfor Microsoft 365

 • Eksempel med MailChimp
 • Overblik over de mere end 300 connectors
 • Forbindelser/Connectors væk fra Microsoft 365
 • Oprette egne tilpassede connectors
 • Forskellig typer notifikationer
 • Sociale Medie Actions

Modul 8: Knapper Notificationer Kode

 • Hvad er Power Automate Knapper (buttons) ?
 • Send Knap Notification
 • Smugkig på kode

Modul 9: Administration af Power Automate

 • Rettigheder
 • Ejere vs. alm. brugere
 • Overvåge brug af flows
 • Pushe blinde flows
 • Dashboard
 • Søgning
 • Log og History
 • Administration fra Administration Center
 • Begrænsninger i programmet