K4277 Sjov med dansk – grammatik og kommaer

Hvad er et startkomma, og hvad er et grammatisk komma? Skal man altid følge reglerne for grundled og udsangsled, og er der ord, som altid skal have et foranstående komma? På dette spændende kursus lærer to sprognørder fra sig…

Komma benyttes for at gøre sætninger lettere at forstå. Dansk Sprognævn har udstukket et regelsæt for korrekt tegnsætning. Man kan vælge mellem forskellige teknikker, som giver forskellig kommasætning, blot man er konsekvent i hele teksten.

Målgruppe for komma- og grammatikkurset

Kurset henvender sig i princippet til alle, der ønsker at blive bedre til dansk retskrivning. Kurset lærer dig at skrive korrekt dansk på en kortfattet måde.

Forudsætninger for kurset

Der er ingen krav om forkundskaber til dette kursus. Uanset om du skriver lidt eller meget til hverdag, giver kurset dig et løft og en masse inspiration.

Fokus er rettet mod tegnsætning. Du lærer at lave korrekte sætninger uden fyldord. Du kan lave mere professionelle tekster med et klarere budskab.

Indhold af Sjov med dansk – grammatik og kommaer kurset

1 | Hvilke regelsæt findes der?

 • Dansk Sprognævn
 • Regelændringer i 2004: Startkomma og grammatisk komma
 • Kan jeg selv vælge kommateknik?

2 | Sætningskonstruktion

 • Hoved- og bisætninger
 • Indskudte sætninger

3 | Faste regler

 • Kryds og bolle. Grundled og udsagnsled
 • Komma foran ‘at’, ‘men’, ‘hv’-ord
 • Opremsningskomma
 • Indskudte sætninger

4 | Startkomma

 • Hvad er et startkomma?
 • Hvad er en ledsætning?

5 | Fælder i tegnsætning

 • Er pausekommaer altid forbudt?

6 | Lidt om stavning

 • 25 misforståelser og huskeregler, der fjerner 95% af dine fejl
 • Blanding af danske og engelse ord
 • Brug af bindestreg mellem ord: e-mailadresse, C-vitamintilskud
0
Kursusinstruktør: ESN
Kurset er et formidlingskursus