K9109 JavaScript Grundlæggende

JavaScript er nemt at lære og er en integreret del af alle seriøse hjemmesider. Dette begynderkursus giver dig en bred viden og de nødvendige redskaber.

JavaScript gør en død hjemmeside levende. Med JavaScript kan brugeren interagere med websiden. Som webudvikler kan du lægge en masse intelligens ud til brugeren uden at belaste serveren eller netværket.

Målgruppe

Frontend- og Fullstack-udviklere, der ønsker at lave webudvikling med JavaScript

Efter kurset kan du

Ubesværet udvikle og vedligeholde websider med JavaScript.

Kursusindhold

Kurset gennemgår koncepter, idéer og syntaks i JavaScript. Hvorfor er JavaScript normalt client-side, og hvad vil det sige? Vi starter med Hello World eksempler og bygger herefter ovenpå, så vi til sidst kan benytte avancerede JavaScript funktioner til styring af websider.

Introduktion til JavaScript

 • Introduktion, koncepter og eksempler
 • Ecmascript
 • Hello World
 • Objekter – bl.a. window og window.document
 • Events grundlæggende
 • Kommentarer i koden

Sprogets arkitektur

 • Variable, konstanter og operatorer
 • Comparasions – sammenligninger
 • Betingelser
 • Loops

Events

 • OnMouse-events
 • OnKey-events
 • OnSubmit-events

Fejlsøgning

 • Try-Catch-Throw
 • Developer Tools

Datatyper

 • Datatyper: String, Math, Array, Date
 • Convertering
 • Regular Expressions

Funktioner

 • Opbygning af funktioner og forskellige typer
 • Validering
 • Subrutiner

Image

 • Rollover-effekt

ZoomTek har JavaScript kurser i 3 niveauer. Er du ikke helt blank i JavaScript, men mangler omvendt rutinen til et udvidet kursus, kan du få tilrettet både kursusagenda og niveau med instruktøren inden kursusstart.

Efter kurset får alle deltagere Gratis Hotline og et gratis 2 timers webinar.  Indlæringen fortsætter derfor efter kurset. ZoomTek er alene i branchen om denne service på alle kurser.

Mere fra ZoomTek...

K9111 JavaScript Avanceret Avanceret JavaScript kursus på højt niveau. Kom gerne selv med indspark til agendaen, så vi kan gå nogle dage i nørd-mode !!! Målgruppe Kurset h...
K9110 JavaScript Udvidet Det udvidede kursus i JavaScript gennemgår en række API’er. Kurset favner de nyeste muligheder i Ecmascript… Det udvidere JavaScript kursus giver d...
K9144 TypeScript Udvikling TypeScript tillader udvikleren at kombinere JavaScript og TypeScript i samme kode. Derfor opnås en højere produktivitet. TypeScript er båret frem af...
K9143 ReactJS Udvikling JavaScript biblioteket React - også kaldet ReactJS benyttes til at lave frontend interfaces. React er udviklet af Facebook. React kan benyttes til ...
K9148 ASP.net Core MVC ASP.net Core er det nye web app framework fra Microsoft, som på sigt vil erstatte det gamle Asp.net framework. ASP.net er en samling biblioteker, me...
K2714 IBM Domino JavaScript 1 Lær JavaScript til Domino på dette kursus. Med JavaScript kan du lave fuldt professionelle websider til Domino... Målgruppe Målgruppen er udvikler...
K2715 IBM Domino JavaScript 2 Kursus i udvikling af Domino databaser med avanceret JavaScript... Målgruppe Målgruppen er udviklere, der skal lave avancerede webløsninger enten ...
K2716 IBM Domino LotusScript Grundlæggende Med LotusScript kan du ændre og manipulere data backend. Du kan ændre 200 dokumenter samtidig og sågar dynamisk ændre designet af databasen... Målg...
K2717 IBM Domino LotusScript 2 LotusScript gør dig til master i IBM Domino. Du kan pludselig udnytte hele potentialet. Kurset viser hvordan du manipulerer data og struktur, men og...
K9120 JQuery Mobile Du kommer hurtigt ud over stepperne på dette kursus. Pludselig vågner du op og kan lave effektive mobilløsninger, der virker på alle telefoner. JQu...
K9121 JSON JavaScript Object Notation JSON er en standard, der benyttes til dataoverførsel af objekter ved hjælp af attribut-value par. Data benyttes ofte på websites og er implementeret i...
K9123 Java med Eclipse – Begynderkursus... Målgruppe Kurset henvender sig til programmører, der ønsker at lære Java fra bunden. Du behøver +ikke programmeringserfaring for at deltage i kurset....
K9119 HTML5, CSS3, JavaScript API Kursus Kurset omhandler HTML5 inklusive JavaScript API. Tæt forbundne teknologier som CSS3 og Geolocation er også en del af kurset Målgruppe for HTML5, CS...
K9106 PHP OOP – Objektorienteret progra... Objektorienteret programmering - også kaldet OOP - er en programmeringsmetode, som benytter klasser til styring af struktur og data i et program. I ...
K9104 Regular Expressions – Regulære ud... Regular Expressions kan matche tekststrenge. Når det er sagt, kan sproget meget mere. Du kan finde komplekse mønstre og sammenhænge i større tekster m...
K9118 SQL Structured Query Language Kurset lærer dig at lave sql queries. Kurset starter med de gængse og kendte statements, men går hurtigt over i avancerede joins, views og procedurer....
K9115 C#.NET Core Udvidet Målgruppe Kurset er en fortsættelse af det K9114 C#.NET Grundlæggende. Kurset henvender sig til programmører, der ønsker et dybere kendskab til C#.NE...