K9104 Regular Expressions – Regulære udtryk

Regular Expressions er et sprog til test af matchende tekststrenge. Man kan således validere tekststrenge mod hinanden eller forskellge typer

Regular Expressions – Regulære Udtryk – RegEx

Regular Expressions benyttes i et væld af systemer, platforme og programmeringssprog. F.eks. .Net, Java, XML og mange andre steder.

Målgruppe

Kurset henvender sig til udviklere og andre, der ønsker en dybere viden om Regular Expressions. Bestilles kurset som et lukket kursus, og I ønsker at nå helt ud i alle hjørner af Regular Expressions, anbefaler vi, at kurset kører over 2 dage. Men kontakt os, hvis du er i tvivl.

Forudsætninger for kurset

Det kræver ingen specielle forudsætninger at deltage i dette kursus. Da Regular Expressions oftest er en indlejret del af et andet programmeringssprog kan dine forudsætninger være mange. Regular Expressions benyttes i XML, Java, .NET, Javascript og mange andre steder.

Over 99% af alle implementeringer af Regular Expressions (RegEx) er den samme. Der kan være nuanceforskelle mellem forskellige Regular Expression engines (fortolkere), men forskellene er absolut minimale.

Dog findes der andre RegEx-sprog – f.eks. Berkeley – som syntaktisk er bygget helt anderledes op. RegEx-Kurset kan afholdes i en sådan variant – f.eks. Berkeley, men som udgangspunkt afholdes dette kursus i standard Regular Expressions.

Efter kurset kan du

Du får en dyb og bred viden om Regular Expressions. Igennem hands-on øvelser kommer du ud i alle hjørner af Regular Expressions.

Kursusindhold

Følgende emner behandles:

 • Intro til RegEx
 • Opsætning af ressourcer
 • RegEx Engines – forskellig tolkning af RegEx-kode
 • Almindelig Tekst
 • Punktum, Asterix, Spørgsmålstegn, Circumfleks
 • Brug af karakterer
 • Brug af backslash
 • Internals
 • Karaktertyper
 • Dots og Anchors
 • Ordgrænser
 • Alternations, Pipes
 • Brug af parenteser – prioritering
 • Ikke obligatoriske elementer
 • Tegnklasser
 • Stenogratiske Notationer – herunder Words, Boundaries
 • Grupper, Capturing og Backreferences (avanceret)
 • Lookarounds
 • Unicode Code Point, til specialkarakterer
 • \Q og \E
 • \u \x \c – specialtegn, genvejstaster etc.
 • Modifiers
 • Possessive quantifiers
 • Atomic Grouping
 • Betinglerser
 • XML og Regular Expressions