K9104 Regular Expressions – Regulære udtryk

Regular Expressions kan matche tekststrenge. Når det er sagt, kan sproget meget mere. Du kan finde komplekse mønstre og sammenhænge i større tekster med avancerede teknikker…

Regular Expressions – Regulære Udtryk – RegEx

Regular Expressions benyttes i et væld af systemer, platforme og programmeringssprog. F.eks. .Net, Java, XML og mange andre steder.

Kursus i Regular Expressions. Lær regulære udtryk helt ud i hjørnerne

Målgruppe

Kurset henvender sig til udviklere og andre, der ønsker en dybere viden om Regular Expressions. Bestilles kurset som et lukket kursus, og I ønsker at nå helt ud i alle hjørner af Regular Expressions, anbefaler vi, at kurset kører over mindst 2 dage. Men kontakt os, hvis du er i tvivl.

Forudsætninger for kurset

Det kræver ingen specielle forudsætninger at deltage i dette kursus. Da Regular Expressions oftest er en indlejret del af et andet programmeringssprog kan dine forudsætninger være mange. Regular Expressions benyttes i XML, Java, .NET, Javascript og mange andre steder.

Over 99% af alle implementeringer af Regular Expressions (RegEx) er den samme. Der kan være nuanceforskelle mellem forskellige Regular Expression engines (fortolkere), men forskellene er absolut minimale.

Dog findes der andre RegEx-sprog – f.eks. Berkeley – som syntaktisk er bygget helt anderledes op. RegEx-Kurset kan afholdes i en sådan variant – f.eks. Berkeley, men som udgangspunkt afholdes dette kursus i standard Regular Expressions (PRCE), som er den mest benyttede. Instruktøren sørger for før kurset, at vi benytter den for jer rigtige flavor.

Efter kurset kan du

Du får en dyb og bred viden om Regular Expressions. Igennem hands-on øvelser kommer du ud i alle hjørner af Regular Expressions.

Kursusindhold for RegEx kursus

Følgende emner behandles:

Introduktion til Regular Expressions

 • Intro til RegEx
 • Opsætning af ressourcer
 • RegEx Engines – forskellig tolkning af RegEx-kode – flavours og engines. Kort demo af RegEx i C#.net, VBA, Php og PowerShell

Grundlæggende syntaks

 • Almindelig Tekst – literal text
 • Punktum, Asterix, Spørgsmålstegn, Circumfleks
 • Karakterklasser – herunder class subtraction
 • Danske bogstaver
 • Shorthand koder
 • Brug af backslash

Ankre og Ordgrænser

 • Dots og Anchors,  plus \A og \z, Multiline Modifier
 • Simple Quantifiers – herunder Quantifiers Ranges
 • Ordgrænser, Boundaries, fange ord, fange mellemrum
 • Definition af egne tegnadskillelse

Problemet med Quantifiers

 • Eager – RegEx er Eager – hvad betyder det?
 • Alternations, Pipes, Lazy Alternations – og alternativer til disse
 • Quantifiers Avanceret – herunder backtracking
 • Greedy vs. Lazy/Reluctant
 • Possessive Quantifiers og Atomic Groups
 • Catastrofic Backtracking – simpelt regex udtryk på under 20 karakterer, der laver over 1 mio beregninger. Eksempel på hvordan man IKKE skal lave RegEx.

Syntaktiske finurligheder

 • \Q og \E
 • Kommentarer
 • Mode Modifiers – betydning og 3 forskellige syntaksformer
 • Betinglerser. If og If-else

Grupper

 • Grupper, Capturing
 • Backreferencer
 • Brug af parenteser – prioritering
 • Udtrækning af gruppers værdier som array – illustreret med php
 • Grupper med navne
 • Non-Capturing Grupper
 • Branch Reset Grupper

LookArounds

 • Lookarounds – Herunder gentagne Lookarounds på samme indsætningspunkt
 • Analyse af password – skal være mindst 10 karakterer, have 3 uppercases, 1 specialkarakter og 2 tal
 • Unicode Code Point, til specialkarakterer, \u \x \c – specialtegn, genvejstaster etc.

Free-Space Mode

 • Oprettelse af DEFINES på 2 forskellige måder.  (RegEx’s svar på funktioner)

Subrutiner og Recursive kald

 • Subrutiner – genbrug af koder
 • Recursive Subrutiner – recursiv reference til sig selv (enten gruppe+subrutine eller hele udtrykket ?R og ?0)

Debugging, Performance m.m.

 • Debugging
 • Performance
 • XML og Regular Expressions

Mere fra ZoomTek...

K9148 ASP.net Core MVC ASP.net Core er det nye web app framework fra Microsoft, som på sigt vil erstatte det gamle Asp.net framework. ASP.net er en samling biblioteker, me...
K2717 IBM Domino LotusScript 2 LotusScript gør dig til master i IBM Domino. Du kan pludselig udnytte hele potentialet. Kurset viser hvordan du manipulerer data og struktur, men og...
K9111 JavaScript Avanceret Avanceret JavaScript kursus på højt niveau. Kom gerne selv med indspark til agendaen, så vi kan gå nogle dage i nørd-mode !!! Målgruppe Kurset h...
K9109 JavaScript Grundlæggende JavaScript er nemt at lære og er en integreret del af alle seriøse hjemmesider. Dette begynderkursus giver dig en bred viden og de nødvendige redska...
K9110 JavaScript Udvidet Det udvidede kursus i JavaScript gennemgår en række API’er. Kurset favner de nyeste muligheder i Ecmascript… Det udvidere JavaScript kursus giver d...
K9120 JQuery Mobile Du kommer hurtigt ud over stepperne på dette kursus. Pludselig vågner du op og kan lave effektive mobilløsninger, der virker på alle telefoner. JQu...
K9123 Java med Eclipse – Begynderkursus... Målgruppe Kurset henvender sig til programmører, der ønsker at lære Java fra bunden. Du behøver +ikke programmeringserfaring for at deltage i kurset....
K9119 HTML5, CSS3, JavaScript API Kursus Kurset omhandler HTML5 inklusive JavaScript API. Tæt forbundne teknologier som CSS3 og Geolocation er også en del af kurset Målgruppe for HTML5, CS...
K9106 PHP OOP – Objektorienteret progra... Objektorienteret programmering - også kaldet OOP - er en programmeringsmetode, som benytter klasser til styring af struktur og data i et program. I ...
K9118 SQL Structured Query Language Kurset lærer dig at lave sql queries. Kurset starter med de gængse og kendte statements, men går hurtigt over i avancerede joins, views og procedurer....
K9115 C#.NET Core Udvidet Målgruppe Kurset er en fortsættelse af det K9114 C#.NET Grundlæggende. Kurset henvender sig til programmører, der ønsker et dybere kendskab til C#.NE...
K9114 C#.NET Grundlæggende programmering Kort om C#.NET Microsoft .NET er platformen til udvikling inden for Microsoft. C#.NET er én af mange sprog, der understøtter .NET. Med C#.NET kan du ...
K9116 C#.NET Core FullRate Målgruppe Kurset henvender sig til udviklere, der ønsker at lære C#.NET med Visual Studio. Kurset er et intensivt kursus. Forudsætninger for kurset ...
K9138 ASP.NET MVC Framework udvikling ASP.NET MVC - framework til udvikling af websider ASP.NET MVC er en helt ny måde at udvikle websider på.  ASP.NET MVC (herefter MVC) kan udvikles ind...
K9137 ASP.NET Grundkursus i ASP.Net udvikling ASP.NET-programmering til IIS baserede websider ASP.Net dækker over en række teknologier til webudvikling. Microsoft står bag. Normalt benytter man...
K9117 ASP udvikling (klassisk ASP) Active Server Pages er et framework til udvikling af websider. ASP er server side programmering, og kan som sådan sammenlignes med Php... ASP er ud...
K9104 Regular Expressions – Regulære ud... Regular Expressions kan matche tekststrenge. Når det er sagt, kan sproget meget mere. Du kan finde komplekse mønstre og sammenhænge i større tekster m...