K5511 VueJS Progressive JavaScript Framework

VueJS er et JavaScript Framework af mange sammenlignet med Angular og React. VueJS benyttes til Single-Page-Applications (SPA)…

2 dages kursus

VueJS kom frem i 2014 og har fået meget opmærksomhed. VueJS er opbygget af en lille gruppe udviklere og har ikke Google eller andre store virksomheder i ryggen. VueJS vokser mere end React og Angular i form af stars og contributers på GitHub.

VueJS bygger på ren JavaScript ES5 og ES6, men er meget lettere at lære end sine to konkurrenter. Koden er simplere og mere ren. Frameworket er langt mindre. Man kan arbejde med templates og ren HTML i VueJS.

Ønsker du et 2 eller 3 dages kursus på et højere niveau, bedes du kontakte os

Målgruppe

Kurset henvender sig til udviklere, der ønsker at lære VueJS frameworket at kende.

Efter kurset kan du

Du vil være i stand til at lave løsninger i VueJS. Kurset fører dig rundt i alle de væsentligste aspekter af frameworket. Med hands-on øvelser indlæres stoffet.

Kursusindhold

Kurset indeholder nedenstående kursusplan. Har du specielle ønsker evt. i relation til andre frameworks eller nogle konkrete cases eller projekter, kan kurset planlægges i en anden retning.

Hvad er VueJS?

 • Hvad er VueJS? (og hvad er VueJS ikke?)
 • Opsætning og installation af miljø
 • Hello World og eksempler

Introduktion

 • Instances
 • Templates

Komponenter

 • Oprettelse af komponenter
 • Computed Properties
 • Watch Properties
 • Grundlæggende Rendering
 • Binding
 • Conditions, styles, bindings
 • Props og Slots
 • Template Syntaks
 • Event Handling

Directives og Filtre

 • Forskellige typer af direktives
 • Brug af Directives
 • Filtre
 • Asynkrone elementer

Transitions og Animations

 • List Transitions
 • Enter og Leave Transitions

Mixins og Plugins

 • Brug og oprettelse af Mixins
 • Brug af Plugins

Routing

 • Installation
 • Routing i flere niveauer

Life Cycle

 • Lifecycle Hooks
 • State Management

Deploying af VueJS

 • Best Practice for developer / produktion
 • Opgradering til ny VueJS version
 • Sammenligning med Angular
 • Brug af TypeScript
 • Unit Testing
 • Server-side VueJS