K5511 VueJS Progressive JavaScript Framework

VueJS er et JavaScript Framework af mange sammenlignet med Angular og React. VueJS benyttes til Single-Page-Applications (SPA).VueJS Kurser

VueJS kom frem i 2014 og har fået meget opmærksomhed. VueJS er opbygget af en lille gruppe udviklere og har ikke Google eller andre store virksomheder i ryggen. VueJS vokser mere end React og Angular i form af stars og contributers på GitHub.

VueJS bygger på ren JavaScript ES5 og ES6, men er meget lettere at lære end sine to konkurrenter. Koden er simplere og mere ren. Frameworket er langt mindre. Man kan arbejde med templates og ren HTML i VueJS.

Ønsker du et 2 eller 3 dages kursus på et højere niveau, bedes du kontakte os

ZoomTek afholder kursus i Vue JS.

Kurset henvender sig til: Nye udviklere i VueJS. Kurset er et grundkursus og vil starte fra begyndelsen. God viden i JavaScript er en forudsætning.

Kursusindhold

  • Introduktion til VueJS Rendering på skærmen User Input
 • Lifecycle Hooks
 • Template Syntaks
 • Computed Properties
 • Conditions, styles, bindings
 • Event Handling
 • Components
 • Transitions og Animations
 • Brug af Custom Directives
 • Routing
 • State Management
 • Sammenligning med Angular Watchers