K9192 TYPO3 Udvikling af Extensions

Kursus i Extension udvikling i TYPO3. Få dit eget firmakursus med en erfaren TYPO3 konsulent og udvikler…

Målgruppe for TYPO3 udviklerkurset

Kurset henvender sig til Php-udvikere, der ønsker at udvikle extensions til TYPO3.

Forudsætninger for TYPO3 kurset

Kurset forudsætter grundlæggende viden om webservere samt en vis viden om Php. Bestil et firmakursus og få kurset gradbøjet og niveauplaceret efter dig og dine kolleger.

Efter TYPO3 udviklerkurset kan du

Kurset lærer dig at lave extensions i TYPO3. Bemærk at nedenstående kursusagenda er et forslag. Instruktøren har arbejdet fuldtid med TYPO3 i mange år, og instruktøren vil nemt kunne sætte niveauet anderledes, inddrage specielle problemstillinger m.m.

Indhold af TYPO3 Udvikling af Extensions kurset

1 | Introduktion

 • Overblik over arkitektur
 • Applikationslaget
 • User Interface

2 | Håndtering og Typer af Extensions

 • Installering af extensions
 • Package Manager
 • Indbyggede Extensions
 • Lokale og Globale Extensions
 • Egenudviklede Extensions

3 | Mapper og filer, vigtige filer

 • Hvor er Extensions placeret i filstrukturen
 • Hvordan er filstrukturen i en extension
 • Navnebeskyttede php- og json filer
 • Composer.json-filen
 • Komprimeret minimalversion af filen
 • Udvidelsesmuligheder
 • ext_tables.php & ext_localconf.php
 • ext_emconf.php (deklarationsfilen)
 • ext_conf_template.txt

4 | Oprettelse af Extension fra scratch

 • Hello World Extension
 • Brug af Extension Builder
 • Test
 • Installering

5 | TCA Array

 • Hvad er Table Configuration Arrayet
 • Manipulation af TCA

6 | Extension Keys

 • Hvad benyttes en EK til?
 • Hvordan defineres en key?
 • Registrering af en EK

7 | Distributions og Publisering

 • Hvad er en Distribution?
 • Hvordan oprettes en Distribution?
 • Hvordan deployes en Distribution?

8 | Best Practice og konventioner

 • Navngivning af filer, mapper
 • Brug af case
0
Kursusinstruktør: NTH
Kurset er et formidlingskursus