K0884 C++ Programmering Grundkursus

Grundkursus i programmering med C++. Kurset starter fra bunden og kommer omkring alle C++-sprogets facetter. Du lærer C++ igennem lige dele teori og praktiske øvelser…

C++ er baseret på de basale principper om objektorienteret programmering — herunder information-hiding, klasser, polymorfi og nedarvning.

Kurset anvender sidste nyeste C++ standard.

Vi designer/udvikler mindre moduler i C++ og lærer, hvordan disse kan sammenbygges.

Der lægges specielt vægt på korrekthed og kodesikkerhed for at sikre, at programmerne ikke misbruger hukommelsen.

Målgruppe

Kurset henvender sig til nye eller lettere rutinerede udviklere i C++. Kurset gennemgår de basale elementer i C++ sproget.

Forudsætninger

For at deltage i kurset er det en fordel at have erfaring med andre programmeringssprog. Det kan være C#.net, Php, Python, Perl eller andre sprog. Inden kurset tager instruktøren gerne en snak med dig.

Efter kurset kan du

Du får en grundlæggende viden om de væsentligste aspekter i C++ programmeringssproget. Kurset kan bruges tila tkomme videre på det udvidede kursus.

Indhold af C++ Programmering Grund kurset

1 | Introduktion til C++ sproget

 • Opsætning af C++-miljø
 • Hvad er C++?
 • Hvor benyttes C++ i dag?
 • Hello World – afvikling af det første program
 • C++ i forhold til C, Java,

2 | Kernen i C++ sproget

 • variable
 • Strukturer, betingelser
 • Løkker, while, do-while, for
 • Oprettelse og kald af funktioner
 • Overload af funktioner
 • Brug af parametre og returnering af værdier

3 | Det objekt-orienterede sprog C++

 • Oprettelse af klasser
 • Constructors, Deconstructors
 • Members
 • Access modifiers, public/private/protected

4 | Variable og typer

 • Erklæring af variable
 • Self-variablen
 • Variabelscope
 • Hvd er en type?
 • Brug af klassebiblioteket

5 | Arrays og Strings

 • Array funktioner
 • konvertering mellem Arrays og Strings

6 | Nedarvning

 • Nedarvning af klasser
 • Polymorfism

7 | Operator overload

 • Hvad er operator-overload?
 • Teknikker til overload af operatorer
 • Overload af typer og variable

8 | Templates

 • Brug af templates i Python
 • Maps og vectors

9 | Fejlhåndtering og Exceptions i C++

 • Fejltyper og fangst af fejl
 • Try-catch konstruktionen
 • Tilpassede Exceptions

10 | Filer

 • Læsning, redigering og skrivning til/fra filer
 • I/O Redirection
 • Håndtering af Input Buffer
 • Buffer Flush
 • Brug af scanf(), fscanf(), fgets(), gets()
 • Brug af getline()

11 | Pointers og Referencer

 • Hvad er en pointer?
 • Brug af pointers
 • this-pointer
 • Pointer, der peger på ikke eksisterende objekt
 • Brug af shared_ptr, auto_ptr, unique_ptr og weak_ptr

Certificering og Test

Til dette kursus hører både en test og en certificering. Kontakt ZoomTek for yderligere info om certificering og test.

Udvidet kursus i C++

Deltag i kurset K0883 C++ Programmering Videregående. Er du i tvivl om dit nivaeu og hvilket kursus, der passer til dig, kan du få en snak med instruktøren.

Kursusinstruktør: SPU
Kurset er et formidlingskursus

Praktisk Information

Hvordan bestilles et kursus?

Udfyld formularen nedenfor eller til højre. Alternativt kan du blot skrive en mail på info@zoomtek.dk eller ringe 4250 5040.

Hvordan finder jeg prisen på kurset?

Forespørg på kurset ved at kontakte ZoomTek. Så finder vi det bedste kursus til dig. Du betaler ikke for formidlingen.

Hvornår afholdes kurset?

ZoomTek kan oftest skaffe et kursus inden for 30 dage. Enten vil vi finde et åbent kursus til dig. Alternativt får du et lukket firmakursus, hvor du og dine kolleger aftaler datoen direkte med kursusinstruktøren.

Få et skræddersyet kursus uden merpris

Kursusbeskrivelserne på ZoomTek.dk er vejledende. For et lukket firmakursus vil kurser altid blive skræddersyet gennem dialog med instruktøren. For åbne kurser har du mulighed for at tale med instruktøren før kurset.

Skriv et svar