K5201 Java Udvikling Grundlæggende

Kursus i Java udvikling for begyndere. Kurset starter fra bunden og gennemgår oprettelse af typer, members samt elementer i objektorienteret programmering…

3 dages kursus

Målgruppe

Kurset henvender sig til programmører, der ønsker at lære Java fra bunden. Du behøver ikke have programmeringserfaring for at deltage i kurset. Vi benytter enten Netbeans eller Eclipse på kurset.

Efter kurset kan du

Kurset kommer vidt omkring og giver dig en god ballast for at lave Java-applikationer. Du vil lære hvordan et “rigtigt” programmeringssprog fungerer. Herunder alt om klasser, objekter, metoder, egenskaber, access modifiers, type members. Alle de fine begreber bliver smidt på desken og med handson-opgaver indlæres ting i praksis.

Kursusindhold

Grundkurset i Java indeholder følgende moduler:

Modul 1: Opsætning af miljø

 • Installation af editor (NetBeans eller Eclipse)
 • Download og installation af JDK
 • Opsætning af Path

Modul 2: Introduktion til Java udvikling

 • Hello World i Notespad
 • Hello World i valgte editor
 • Kompilering og kørsel
 • JDK, JRE, JVM
 • Kommentarer i koden

Modul 3: Datatyper, variable, operatorer og keywords

 • Java datatyper
 • Primitive datatyper
 • Operatorer og keywords
 • Brug af variable

Modul 4: Branching og løkker

 • If-else og switch
 • While
 • Do-While
 • Break Continue

Modul 5: Objektorienteret Java programmering

 • principper i objektorienteret programmering
 • Java-klasser – opbygning – herunder constructors
 • Inheritance, overriding, polimorphism
 • Grundbegreber: Class, Method, Program Files, main()

Modul 6: Oprettelse af klasser i Java

 • Method Overloading, Overriding
 • Dynamic Binding
 • Oprettelse af Members

Modul 7: Abstraktioner

 • Abstrakte klasser
 • Interfaces

Modul 8: Access Modifiers

 • Modifiers: Access (default, public, protected, private)
 • Modifiers: Non-Access (final, abstract, strictfp)
 • Encapsulation

Modul 9: Mere om datatyper og variable

 • Avancerede stringfunktioner
 • Arrays
 • Dato/Tid
 • Variabeltyper: Local, Class (static), instance (non-static)

Modul 10: Exception Handling

 • Try-catch-final block
 • Throws Keyword