K5202 Java Udvikling Udvidet

Det udvidede kursus fortsætter, hvor det grundlæggende kursus slap. Kurset gør dig i stand til at arbejde med større og mere avancerede løsninger…

2 dages kursus

Målgruppe

Kurset henvender sig til udviklere med lidt eller nogen erfaring i Java.

Efter kurset kan du

Som kursist får du en teoretisk og praktisk balast, der gør dig i stand til at færddiggøre større projekter. Du får praktisk hands-on erfaring samt viden om muligheder i en lang række biblioteker og klasser i Java.

Kursusindhold

Nedenfor er kursusagendaen skitseret. Kurset kan tilpasses både hvad angår indhold og niveau.

Modul 1: Dato/Tid API

 • Tilgængelige dato/tid klasser
 • Metoder
 • Formatering af datoer

Modul 2: Strings

 • String-metoder
 • Immuability
 • StringBuffer klassen
 • StringBuilder klassen
 • StringTokenizer klassen
 • Typecast og Parsing mellem datatyper

Modul 3: Collection

 • Collection – manipulering med grupper af objekter
 • ArrayList
 • Queue

Modul 4: I/O input/output

 • FileInputStream og FileOutputStream klasser
 • BufferedInputStream og BufferedOutputStream klasser
 • Overblik over andre klasser
 • Serialization

Modul 5: Regular Expressions

 • Matcher klassen
 • Pattern klassen
 • Metoder til RegEx test i praksis

Modul 6: Exception Handling

 • Try-catch-final block
 • Indlejret Try / Nested
 • Throw / Throws
 • Final/Finalize/Finally
 • Tilpasset Exception Handling
 • Method Overriding

Modul 7: Inner/Nested klasser

 • Definition af en Inner Class / Nested Class
 • Lokale inner klasser
 • Statiske inner klasser
 • Inner Interface

Modul 8: Java Multithreads

 • Oprettelse af threads (tråde)
 • Starte, stoppe og pausere en tråd
 • Run()-metoden
 • Garbage Collection
 • Kombinering af flere tråde
 • Pools og Groups
 • Navngivning af en tråd
 • Synkronisering af tråde