K9106 PHP OOP – Objektorienteret programmering

Objektorienteret programmering – også kaldet OOP – er en programmeringsmetode, som benytter klasser til styring af struktur og data i et program. I php 7 kan man udvikle fuldt ud i OOP

Mange kender kun funktionsorienteret PHP (procedural PHP). Men brugen af PHP OOP er stigende for fordelene ved at arbejde med objekter er store. I starten er der en del ting, der skal læres, men hurtigt kan man programmere bedre, hurtigere og smartere.

Kurset lærer dig netop OOP i relation til PHP. Du vil få helt andre muligheder i PHP.

Forudsætninger for Kurset

Kursister skal have viden svarende til ZoomTek’s Grundlæggende PHP kursus. Du behøver ikke kende til objektorienteret programmering i forvejen. Er du .Net-udvikler, men kender du ikke til PHP, så kan kurset også være for dig. Inden kurset vil du få udleveret et selvstudie-materiale til grundlæggende PHP.

Efter Kurset kan du:

Du kan grundlæggende set 3 ting:

 • Du vil forstå forskellen på almindelig PHP og objektorienteret PHP
 • Du kan benytte objekter og klasser indbygget i PHP
 • Du kan oprette og benytte egne klasser i PHP

Kursusindhold

Kurset består af en række moduler. Køres kurset som lukket firmakursus har vi mulighed for at kaste rundt med modulerne – herunder hæve/sænke niveauet, samt inddrage helt andre emner.

Modul 1: Introduktion til objektorienteret programmering med PHP

Modulet gennemgår fordele og ulemper ved objektorienteret PHP programmering. Hvor bruges PHP OOP?

 • PHP OOP i CMS systemer
 • PHP OOP contra funktionsorienteret (procedural programmering) PHP

Modul 2: Klasser og objekter indbygget i PHP

Klasser og objekter findes overalt i PHP. Hvordan benyttes de?

 • Hvad er syntaksteknisk forskellen på funktionsorienteret og objektorienteret PHP?
 • Kan de 2 metoder kombineres?
 • Hvordan instantierer du et objekt?
 • Hvordan benyttes metoder og egenskaber på et objekt?

Modul 3: Opbygning af egen klasse:fra scratch

Med hands-on laver vi en ny klasse helt fra bunden.

 • Hello World klasse
 • Oprettelse af objekt ud fra klasse
 • Brug af objekt i praktisk scenarie – hello world i browseren

Modul 4: Members, Constructors, Member Variable

Modulet behandler indmaden i klasser. Hvordan er de opbygget og hvilket indhold ligger i klasser

 • Membertyper
 • Member variable
 • Metoder
 • Egenskaber
 • Constructors

Modul 5: Overloading

Overloading tilbyder kald af Constructors og metoder med forskellig argumentsæt.

 • Opbygning af overriding

Modul 6: Keywords

PHP OOP indeholder en række keywords som har specielt betydning. Dette modul giver overblikket på en række keywords, som ikke nødvendigvis hænger sammen

 • Final keyword
 • This keyword
 • Static keyword

Modul 7: Stratic, Anonymous klasser og interfaces

Modulet gennemgår forskellige typer af klasser samt interfaces

 • Flere måder at bygge klasser på
 • Vi laver 4-5 forskellige klasser, bl.a. statiske klasser

Modul 8: Objekthåndtering

Modulet gennemgår en række forhold omkring objekter

 • Objekttyper
 • Object Iteration
 • Sammenligning af objekter

Modul 9: Magic Methods og Chain Methods

Alle metoder der starter med dobbelt-underscore f.eks. __invoke() kaldes for Magic Methods. Det er indbyggede metoder, som er meget brugbare

 • Overblik over Magic Methods
 • Udvalgte methods: __Invoke(), __debuginfo(), __sleep(), __wakeup()

Modul 10: Polymorphism

Modulet ser på begreber som inheritance, polymorphism og encapsulation

 • Nedarvning af klasser
 • Polymorhism – opbygning, typer af Polymorphism

Modul 11: Object Cloning

Modulet gennemgår kopiering af objekter med clone()-metoden. Ønskes alle members kopieret over i det nye objekt.

Mere fra ZoomTek...

K9108 Apache Server Konfiguration Apache webserveren er den mest udbredte webserver i verden. Det siges, at over 50% af alle websider er hostet på en Apache Server... Apache virker ...
K9142 MySQLi Med MySQLi kan du enten bygge helt nye systemer/websider op uafhængigt at cms-systemer. Du kan også lave egne plugins og moduler til dit cms-system, s...
K9148 ASP.net Core MVC ASP.net Core er det nye web app framework fra Microsoft, som på sigt vil erstatte det gamle Asp.net framework. ASP.net er en samling biblioteker, me...
K2717 IBM Domino LotusScript 2 LotusScript gør dig til master i IBM Domino. Du kan pludselig udnytte hele potentialet. Kurset viser hvordan du manipulerer data og struktur, men og...
K9111 JavaScript Avanceret Avanceret JavaScript kursus på højt niveau. Kom gerne selv med indspark til agendaen, så vi kan gå nogle dage i nørd-mode !!! Målgruppe Kurset h...
K9109 JavaScript Grundlæggende JavaScript er nemt at lære og er en integreret del af alle seriøse hjemmesider. Dette begynderkursus giver dig en bred viden og de nødvendige redska...
K9110 JavaScript Udvidet Det udvidede kursus i JavaScript gennemgår en række API’er. Kurset favner de nyeste muligheder i Ecmascript… Det udvidere JavaScript kursus giver d...
K9182 Joomla CMS Hjemmesider Udvidet ZoomTek kan nu præsentere dette Udvidede Joomla kursus. Kurset bygger på nyeste version af Joomla. Her lærer du især om fejlfinding, opbygning af plug...
K9120 JQuery Mobile Du kommer hurtigt ud over stepperne på dette kursus. Pludselig vågner du op og kan lave effektive mobilløsninger, der virker på alle telefoner. JQu...
K9123 Java med Eclipse – Begynderkursus... Målgruppe Kurset henvender sig til programmører, der ønsker at lære Java fra bunden. Du behøver +ikke programmeringserfaring for at deltage i kurset....
K9119 HTML5, CSS3, JavaScript API Kursus Kurset omhandler HTML5 inklusive JavaScript API. Tæt forbundne teknologier som CSS3 og Geolocation er også en del af kurset Målgruppe for HTML5, CS...
K9105 PHP 7 programmering – Grundlæggen... PHP benyttes til at udvikle kraftfulde og interaktive websider. PHP er en direkte konkurrent til Microsoft ASP.net, men er gratis at benytte. CMS-sy...
K9104 Regular Expressions – Regulære ud... Regular Expressions kan matche tekststrenge. Når det er sagt, kan sproget meget mere. Du kan finde komplekse mønstre og sammenhænge i større tekster m...
K9118 SQL Structured Query Language Kurset lærer dig at lave sql queries. Kurset starter med de gængse og kendte statements, men går hurtigt over i avancerede joins, views og procedurer....
K9183 WordPress Theme og Plugin udvikling Avanceret udviklerkursus i verdens førende CMS-system. Fokus på php-udvikling af plugins og temaer... WordPress har en fleksibel arkitektur, der ...
K9115 C#.NET Core Udvidet Målgruppe Kurset er en fortsættelse af det K9114 C#.NET Grundlæggende. Kurset henvender sig til programmører, der ønsker et dybere kendskab til C#.NE...
K9114 C#.NET Grundlæggende programmering Kort om C#.NET Microsoft .NET er platformen til udvikling inden for Microsoft. C#.NET er én af mange sprog, der understøtter .NET. Med C#.NET kan du ...