K9106 PHP OOP – Objektorienteret programmering

Om PHP OOP

Objektorienteret programmering – også kaldet OOP – er en programmeringsmetode, som benytter klasser til styring af struktur og data i et program. Den objektorienterede del af PHP blev reelt først mulig i PHP4, men først i PHP5 er mulighederne blevet rigtig brugbare. I nye versioner af PHP forventes ydermere understøttelse af OOP.

Mange kender kun funktionsorienteret PHP (procedural PHP). Men brugen af PHP OOP er stigende for fordelene ved at arbejde med objekter er store. I starten er der en del ting, der skal læres, men hurtigt kan man programmere bedre, hurtigere og smartere.

Kurset lærer dig netop OOP i relation til PHP. Du vil få helt andre muligheder i PHP.

Forudsætninger for Kurset

Kursister skal have viden svarende til ZoomTek’s Grundlæggende PHP kursus. Du behøver ikke kende til objektorienteret programmering i forvejen. Er du .Net-udvikler, men kender du ikke til PHP, så kan kurset også være for dig. Inden kurset vil du få udleveret et selvstudie-materiale til grundlæggende PHP.

Efter Kurset kan du:

Du kan grundlæggende set 3 ting:

 • Du vil forstå forskellen på almindelig PHP og objektorienteret PHP
 • Du kan benytte objekter og klasser indbygget i PHP
 • Du kan oprette og benytte egne klasser i PHP

Kursusindhold

Kurset består af en række moduler. Køres kurset som lukket firmakursus har vi mulighed for at kaste rundt med modulerne – herunder hæve/sænke niveauet, samt inddrage helt andre emner.

Modul 1: Introduktion til objektorienteret programmering med PHP

Modulet gennemgår fordele og ulemper ved objektorienteret PHP programmering. Hvor bruges PHP OOP?

 • PHP OOP i CMS systemer
 • PHP OOP contra funktionsorienteret (procedural programmering) PHP

Modul 2: Klasser og objekter indbygget i PHP

Klasser og objekter findes overalt i PHP. Hvordan benyttes de?

 • Hvad er syntaksteknisk forskellen på funktionsorienteret og objektorienteret PHP?
 • Kan de 2 metoder kombineres?
 • Hvordan instantierer du et objekt?
 • Hvordan benyttes metoder og egenskaber på et objekt?

Modul 3: Opbygning af egen klasse:fra scratch

Med hands-on laver vi en ny klasse helt fra bunden.

 • Hello World klasse
 • Oprettelse af objekt ud fra klasse
 • Brug af objekt i praktisk scenarie – hello world i browseren

Modul 4: Members, Constructors, Member Variable

Modulet behandler indmaden i klasser. Hvordan er de opbygget og hvilket indhold ligger i klasser

 • Membertyper
 • Member variable
 • Metoder
 • Egenskaber
 • Constructors

Modul 5: Overloading

Overloading tilbyder kald af Constructors og metoder med forskellig argumentsæt.

 • Opbygning af overriding

Modul 6: Keywords

PHP OOP indeholder en række keywords som har specielt betydning. Dette modul giver overblikket på en række keywords, som ikke nødvendigvis hænger sammen

 • Final keyword
 • This keyword
 • Static keyword

Modul 7: Stratic, Anonymous klasser og interfaces

Modulet gennemgår forskellige typer af klasser samt interfaces

 • Flere måder at bygge klasser på
 • Vi laver 4-5 forskellige klasser, bl.a. statiske klasser

Modul 8: Objekthåndtering

Modulet gennemgår en række forhold omkring objekter

 • Objekttyper
 • Object Iteration
 • Sammenligning af objekter

Modul 9: Magic Methods og Chain Methods

Alle metoder der starter med dobbelt-underscore f.eks. __invoke() kaldes for Magic Methods. Det er indbyggede metoder, som er meget brugbare

 • Overblik over Magic Methods
 • Udvalgte methods: __Invoke(), __debuginfo(), __sleep(), __wakeup()

Modul 10: Polymorphism

Modulet ser på begreber som inheritance, polymorphism og encapsulation

 • Nedarvning af klasser
 • Polymorhism – opbygning, typer af Polymorphism

Modul 11: Object Cloning

Modulet gennemgår kopiering af objekter med clone()-metoden. Ønskes alle members kopieret over i det nye objekt.