K9106 PHP OOP – Objektorienteret programmering

Objektorienteret programmering – også kaldet OOP – er en programmeringsmetode, som benytter klasser til styring af struktur og data i et program. I Php 7.4.8 kan man udvikle fuldt ud i OOP…

Mange kender kun funktionsorienteret Php (procedural Php). Men brugen af Php OOP er stigende for fordelene ved at arbejde med objekter er store. I starten er der en del ting, der skal læres, men hurtigt kan man programmere bedre, hurtigere og smartere.

Kurset lærer dig netop OOP i relation til PHP. Du vil få helt andre muligheder i Php.

Kurset køres i nyeste version 7.4.8 med mindre andet aftales

Forudsætninger for PHP OOP 7.4.8 Kurset

Kursister skal have viden svarende til ZoomTek’s Grundlæggende Php kursus. Du behøver ikke kende til objektorienteret programmering i forvejen. Er du .Net-udvikler, men kender du ikke til Php, så kan kurset også være for dig. Inden kurset vil du få udleveret et selvstudie-materiale til grundlæggende Php.

Efter Php Kurset kan du:

Du kan grundlæggende set 3 ting:

 • Du vil forstå forskellen på almindelig Php og objektorienteret Php
 • Du kan benytte objekter og klasser indbygget i Php
 • Du kan oprette og benytte egne klasser i Php

Kursusindhold+

Php Kurset består af en række moduler. Køres kurset som lukket firmakursus har vi mulighed for at kaste rundt med modulerne – herunder hæve/sænke niveauet, samt inddrage helt andre emner.

Modul 1: Introduktion til objektorienteret programmering med Php

Modulet gennemgår fordele og ulemper ved objektorienteret Php programmering. Hvor bruges Php OOP?

 • Php OOP i CMS systemer
 • Php OOP contra funktionsorienteret (procedural programmering) Php

Modul 2: Klasser og objekter indbygget i Php

Klasser og objekter findes overalt i Php. Hvordan benyttes de?

 • Hvad er syntaksteknisk forskellen på funktionsorienteret og objektorienteret Php?
 • Kan de 2 metoder kombineres?
 • Hvordan instantierer du et objekt?
 • Hvordan benyttes metoder og egenskaber på et objekt?

Modul 3: Opbygning af egen klasse:fra scratch

Med hands-on laver vi en ny klasse helt fra bunden.

 • Hello World klasse
 • Oprettelse af objekt ud fra klasse
 • Brug af objekt i praktisk scenarie – hello world i browseren

Modul 4: Members, Constructors, Member Variable

Modulet behandler indmaden i klasser. Hvordan er de opbygget og hvilket indhold ligger i klasser

 • Membertyper
 • Member variable
 • Metoder
 • Egenskaber
 • Constructors

Modul 5: Overloading og overriding

Overloading tilbyder kald af Constructors og metoder med forskellig argumentsæt. Php understøtter ikke function overloading, men du lærer, hvordan du alligevel kan lave overloading ved brug af __call-funktionen.

 • Opbygning af overloading

Modul 6: Keywords

Php OOP indeholder en række keywords som har specielt betydning. Dette modul giver overblikket på en række keywords, som ikke nødvendigvis hænger sammen

 • Final keyword
 • This keyword
 • Static keyword

Modul 7: Abstrakte klasser, interfaces og Traits

Modulet gennemgår forskellige typer af klasser samt interfaces

 • Flere måder at bygge klasser på
 • Vi laver 4-5 forskellige klasser, bl.a. statiske klasser

Modul 8: Objekthåndtering

Modulet gennemgår en række forhold omkring objekter

 • Objekttyper
 • Object Iteration
 • Sammenligning af objekter

Modul 9: Magic Methods og Chain Methods

Alle metoder der starter med dobbelt-underscore f.eks. __invoke() kaldes for Magic Methods. Det er indbyggede metoder, som er meget brugbare

 • Overblik over Magic Methods
 • Udvalgte methods: __Invoke(), __debuginfo(), __sleep(), __wakeup()

Modul 10: Polymorphism

Modulet ser på begreber som inheritance, polymorphism og encapsulation

 • Nedarvning af klasser
 • Polymorhism – opbygning, typer af Polymorphism

Modul 11: Object Cloning

Modulet gennemgår kopiering af objekter med clone()-metoden. Ønskes alle members kopieret over i det nye objekt.

Modul 11: Andre Emner

 • Namespaces