K9105 PHP programmering – Grundlæggende

PHP benyttes til at udvikle kraftfulde og interaktive websider. PHP er en direkte konkurrent til Microsoft ASP.net, men er gratis at benytte. CMS-systemer som WordPress, Joomla, Drupal og Magento bygger alle på PHP…

Målgruppe for Php 7.4.8 kurset

IT-folk og webudviklere, der ønsker at lære PHP 7.4.8. Bestiller du et firmakursus, kan kurset drejes i forskellige retninger. Kurset kan være ren php, som der umiddelbart er lagt op til i denne kursusbeskrivelse, men kan også tage udgangspunkt i Drupal, hvor Drupal moduler og themes udvikles med php.

Man kan også forestille sig at tage udgangspunkt i php integration med andre systemer igennem XML og Web Services.

Kurset køres i nyeste version 7.4.8 med mindre andet aftales

Forudsætninger for dette Php 7.4.8 kursus

Kurset forudsætter som sådan ikke viden om PHP. Dog er det en fordel, hvis kursisten i forvejen har kendskab til programmering på et grundlæggende niveau samt generel viden om web og browsere.

Søger du et udvidet php 7.4.8 kursus?

Kan du php i forvejen – sådan nogenlunde – men ønsker et udvidet kursus – f.eks. med fokus på MySQL, brug af web services eller andet så kontakt os. på info@zoomtek.dk eller tlf. 4250 5040. Vi kan afholde lukkede udvidede hold eller fjernundervisning, hvis du kun er 1 person.

Efter kurset kan du

Installere nødvendig software for at programmere og teste php. Kurset er også et Hello World kursus, hvor vi fra en almindelig PC foretager de nødvendige installationer og straks ser, at de første programlinjer fungerer. Efter kurset kan du udvikle PHP sider og har en bred viden om syntaks og muligheder inden for PHP

Kursusindhold

 • Introduktion
 • Variabeltyper, konstanter, echo, phpinfo(), datatyper m.m.
 • Math-funktioner (matematik)
 • Operatorer
 • Arrays
 • Egne funktioner
 • Syntaks, variable, Strings og operatorer
 • Betingelser: If, Switch
 • Loops: While – For m.m.
 • PHP-funktioner: Calender, Date, Directory, Error, Filter, FTP, HTTP, LibXML,misc, mySQL, SimpleXML, String, XML Parser, Zip
 • Mail – fremsendelse af mails med php (til brug for webforms, tilbagesvar, nyhedsbreve, kampagner, CAPTCHA)
 • PHP-Forms: håndtering af brugerinput fra forskellige felttyper
 • Validering af bruger-input
 • MySQL – oprettelse af tabel
 • MySQL – Hente data
 • MySQL – Opdater data
 • MySQL – Slette data
 • MySQL – Filtrere og søge i data
 • MySQL – SQL sprog (i korte træk)

Kurset indeholder endvidere

 • PHP Date
 • PHP Include
 • PHP File, File Upload
 • PHP Cookies
 • PHP Sessions
 • PHP Email
 • PHP Error
 • PHP Exception, PHP Filter
 • evt. installation, hvad betyder WAMP, LAMP m.m. – php.ini-filer, Apache moduler