K7635 SharePoint Framework SPFx Udvikling

Kurset i SharePoint Framework gennemgår NodeJS / Typescript udviklingsmodellen til SharePoint. På kurset arbejdes med en gennemgående case og mange øvelser…

Hvad er SPFx Microsoft SharePoint Framework?

SPFx (Microsoft SharePoint Framework) benyttes til udvikling i Microsoft 365, herunder SharePoint og Teams. SPFx bygger på JavaScript, TypeScript og React – men i princippet kan alle JavaScript frameworks benyttes – bl.a. Angular, VueJS m.fl.

Kurset fokuserer på selve platformen, opbygning af udviklingsmiljø og skabelsen af webparts.

Fold ud

Om SharePoint Framework

Tidligere udviklede man i Sharepoint ved hjælp af enten InfoPath, SharePoint Designer eller Visual Studio. Efter SharePoint er gået i skyen er man begyndt at udfase denne model. I stedet benyttes SharePoint Framework. Læs mere om SharePoint Framework i forhold til tidligere tiders udviklingsmodel

Målgruppe for SPFx kursus

Kurset henvender sig til nuværende og kommende SharePoint udviklere. Har du udviklet på den tidligere platform med C#.net-assemblies er kurset bestemt også for dig. Din instruktør kender også den gamle udviklingsmetode. Derfor kan der drages sammenligninger undervejs.

Forudsætninger for SPFx kursus

Kurset forudsætter et vist kendskab til JavaScript, samt et godt kendskab til SharePoint. Kurset køres oftest som lukket firmakursus. Derfor er det muligt at gradbøje kurset i forhold til deltagernes forudsætninger. Inden kurset tager instruktøren en samtale med samtlige kursister, så alle forventninger kan blive afstemt.

Efter kurset kan du

Kurset vil lære dig om den nye udviklingsvej i SharePoint. Du lærer arkitekturen, mulighederne, og hvordan du i praksis kommer fra idé til færdigt projekt.

Indhold af SharePoint Framework SPFx Udvikling kurset

Nedenstående kursusagenda er et forslag til indhold. Afhængig af deltagernes forudsætninger og evt. tidligere erfaringer med SharePoint, kan indholdet ændres og udvides. Niveauet kan hæves eller sænkes, og fokus kan rettes mod andre emner end de nævnte.

1 | Introduktion og koncepter i SharePoint Framework

 • Introduktion til SFPx
 • Forskel på SharePoint Framework i forhold til klassisk SharePoint udvikling
 • Nøglebegreber kort fortalt: NodeJS, NPM, TypeScript, GULP, Yoeman

2 | Opsætning af udviklermiljø

 • Opsætning af Office365 (såkaldt tenant – f.eks. zoomtek.microsoftonline.com
 • Visual Studio Code, WebStorm, Notepad++
 • Opsætning af Microsoft 365 Developer Program
 • Opsætning af NodeJS og NPM – kort intro til brug af NPM kommandoer
 • Yeoman: Automatisk opsætning og udrulning af et projekt
 • Gulp: Opsætning – og brug af Gulp Serve

3 | Node.js Moduler

 • Absolut Hello World webpart. Den nemmeste webpart
 • Opsætning af et projekt
 • Brug af moduler
 • Placering af mapper
 • Typescript-filer og deres rolle (de vigtigste)
 • Installering af ekstramoduler

4 | Client Web Parts

 • Oprettelse af simpel web part (webdel)
 • Oprettelse af projekt med nødvendige moduler
 • Kørsel af GULP kommando
 • Ændre webdelens properties
 • Teste webdelen i SharePoint Workbench
 • Installere webdelen på SharePoint Online

5 | TypeScript

 • TypeScript – superset af JavaScript
 • Typesafe variable
 • C#.net lignende JavaScript programmering
 • Brug af klasser og interfases
 • Dependencies og nedarvning
 • Import af moduler
 • Brug af namespaces
 • Debugging af TypeScript

6 | Client Web Part Properties

 • Definition af Properties
 • Tilføje nye properties
 • Properties, der trækker data fra SharePoint

7 | Forbindelse til SharePoint data fra en client web part

 • Brug af REST API’er
 • Brug af ODATA
 • AJAX
 • Framework HttpClient
 • Trække data med Connectors

8 | Grundlæggende Angular

 • Man kan benytte både React, Angular og VueJS som JavaScript framework i SPFx. Inden kurset aftales det benyttede framework med kursisterne-
 • Hvad er Angular / SPA ?
 • Oprettelse af projekt
 • Brug af komponenter
 • Brug af directives
 • Brug af Pipes
 • Brug af Routing, Guards
 • Lave simpelt projekt og få det til at køre i SharePoint

10| SharePoint Patterns and Practices (PnP)

 • Med PnP kan man gøre udvikling i SPFx simplere. PnP er ikke en obligatorisk del af SPFx, men gør processer nemmere og udviklingstid kortere. PnP indeholder en række skabeloner, der gør arbejdet nemmere. Fra PowerShell kan specielle PnP cmdlets styre et projekt nemmere.
 • Hvad er PnP for SPFx ?
 • PnP PowerShell – Styring af projekt med PnP-cmdlets i PowerShell
 • PnPJS – forbindelse til SharePoint
 • The PnP Provisioning Engine

11 | Unit Testing og Publisering

 • Fejlsøgning
 • Unit Testing
 • Udrulning af løsning til SharePoint

Dette kursus er et Formidlingskursus

Kurset kører som et formidlingskursus. ZoomTek formidler kurset med ekstern leverandør. ZoomTek sørger for bookning, og at du kan komme hurtigt på kursus. Denne service er gratis, og du betaler samme eller lavere pris end hos kursusleverandøren selv.

Firmakursus på jeres adresse

Kurset kan afholdes på jeres adresse som firmakursus ned til 3 personer. Datoer og præcist kursusindhold aftales med instruktøren. Er I kun 1 eller 2 personer, finder vi også en løsning. Kontakt ZoomTek på telefon 4250 5040 eller info@zoomtek.dk

Praktisk Information

Hvordan bestilles et kursus?

Udfyld formularen nedenfor eller til højre. Alternativt kan du blot skrive en mail på info@zoomtek.dk eller ringe 4250 5040.

Hvordan finder jeg prisen på kurset?

Forespørg på kurset ved at kontakte ZoomTek. Så finder vi det bedste kursus til dig. Du betaler ikke for formidlingen.

Hvornår afholdes kurset?

ZoomTek kan oftest skaffe et kursus inden for 30 dage. Enten vil vi finde et åbent kursus til dig. Alternativt får du et lukket firmakursus, hvor du og dine kolleger aftaler datoen direkte med kursusinstruktøren.

Få et skræddersyet kursus uden merpris

Kursusbeskrivelserne på ZoomTek.dk er vejledende. For et lukket firmakursus vil kurser altid blive skræddersyet gennem dialog med instruktøren. For åbne kurser har du mulighed for at tale med instruktøren før kurset.