K7635 SharePoint Framework udvikling

Kurset i SharePoint Framework gennemgår NodeJS / Typescript udviklingsmodellen til SharePoint…

3 dages kursus

Målgruppe

Kurset henvender sig til nuværende og kommende SharePoint udviklere. Har du udviklet på den tidligere platform med C#.net-assemblies er kurset bestemt også for dig. Din instruktør kender også den gamle udviklingsmetode. Derfor kan der drages sammenligninger undervejs.

Fold ud

Om SharePoint Framework

Tidligere udviklede man i Sharepoint ved hjælp af enten InfoPath, SharePoint Designer eller Visual Studio. Efter SharePoint er gået i skyen er man begyndt at udfase denne model. I stedet benyttes SharePoint Framework. Læs mere om SharePoint Framework i forhold til tidligere tiders udviklingsmodel

Efter kurset kan du

Kurset gør dig i stand til at udvikle SharePoint løsninger ved hjælp af NodeJS og TypeScript

Kursusindhold

Nedenstående kursusagenda er et forslag til indhold. Afhængig af deltagernes forudsætninger og evt. tidligere erfaringer med SharePoint, kan indholdet ændres og udvides. Niveauet kan hæves eller sænkes, og fokus kan rettes mod andre emner end de nævnte.

Introduktion og koncepter i SharePoint Framework

 • Forskel på SharePoint Framework i forhold til klassisk SharePoint udvikling
 • Nøglebegreber kort fortalt: NodeJS, NPM, TypeScript, GULP, Yoeman

Modul 2: Opsætning af udviklermiljø

 • Opsætning af Office365 (såkaldt tenant – f.eks. zoomtek.microsoftonline.com
 • Visual Studio Code, WebStorm, Notepad++
 • Opsætning af Microsoft 365 Developer Program
 • Opsætning af NodeJS og NPM – kort intro til brug af NPM kommandoer
 • Yeoman: Automatisk opsætning og udrulning af et projekt
 • Gulp: Opsætning – og brug af Gulp Serve

Modul 3: Node.js Moduler

 • Absolut Hello World webpart. Den nemmeste webpart
 • Opsætning af et projekt
 • Brug af moduler
 • Placering af mapper
 • Typescript-filer og deres rolle (de vigtigste)
 • Installering af ekstramoduler

Modul 4: Client Web Parts

 • Oprettelse af simpel web part (webdel)
 • Oprettelse af projekt med nødvendige moduler
 • Kørsel af GULP kommando
 • Ændre webdelens properties
 • Teste webdelen i SharePoint Workbench
 • Installere webdelen på SharePoint Online

Modul 5: TypeScript

 • TypeScript – superset af JavaScript
 • Typesafe variable
 • C#.net lignende JavaScript programmering
 • Brug af klasser og interfases
 • Dependencies og nedarvning
 • Import af moduler
 • Brug af namespaces
 • Debugging af TypeScript

Modul 6: Client Web Part Properties

 • Definition af Properties
 • Tilføje nye properties
 • Properties, der trækker data fra SharePoint

Modul 7: Forbindelse til SharePoint data fra en client web part

 • Brug af REST API’er
 • Brug af ODATA
 • AJAX
 • Framework HttpClient
 • Trække data med Connectors

Modul 8: Grundlæggende Angular

 • Hvad er Angular / SPA
 • Oprettelse af projekt
 • Brug af komponenter
 • Brug af directives
 • Brug af Pipes
 • Brug af Routing, Guards
 • Lave simpelt projekt og få det til at køre i SharePoint

Modul 9: Unit Testing

 • Fejlsøgning
 • Unit Testing

Modul 10: Publisering

 • Udrulning af løsning til SharePoint