K7604 InfoPath til SharePoint Udvidet

Lav formularer til avanceret workflows med InfoPath. Kurset går i dybden med InfoPath til SharePoint…

Målgruppe

Personer der har deltaget på InfoPath Grund, og som ønsker yderligere viden. Kursus fokuserer på InfoPath sammen med SharePoint. Se dette link for en komplet liste over SharePoint kurser.

Forudsætninger

Det er en fordel, hvis du kender grundlæggende koncepter i SharePoint – herunder har styr på hvad webdele, lister og biblioteker er. Har du brugt InfoPath før er det fint, men kurset starter som udgangspunkt helt fra bunden. Inden kurset taler vi om dine behov, arbejdsopgaver og nuværende niveau. Kurset skrues sammen ud fra denne samtale.

Efter kurset kan du

Lave avancerede forms i InfoPath – samt importere /eksportere data ved hjælp af XML. Derudover kan du arbejde med de omkringliggende teknologier, som f.eks. SharePoint, XML, Web Services, SQL, XPath og Regular Expressions. Alt sammen i forbindelse med SharePoint.

Kursusindhold

På dette kursus finder vi ofte på en masse ting, som ikke lige var forudbestemt fra starten. Kurset bliver rigtig godt, hvis du som kursist selv skyder løs med forespørgsler idéer, problemstillinger hjemmefra osv. InfoPath griber fat i så mange ting, så det er sjældent at vi holder 2 kurser i InfoPath Udvidet, der er ens.

 • Kontrolelementer og sektioner
 • Regler – Form Rules
 • Form Functions (XPath, funktioner og XPath søgeord)
 • Views / Visninger og implementering i SharePoint
 • SharePoint List Forms
 • Submission og Publishing
 • Data i forms, sekundære datakilder – UDL-fil for SQL-server adgang
 • XML overblik i SharePoint/InfoPath
 • InfoPath form web part
 • Workflows og InfoPath
 • InfoPath offline og DIP (Document Information Panel)
 • Fletning af forms
 • Sikkerhed / Administration – aktivering af Form Services, Administrator Godkendelse af forms – PowerShell, Digital Signatur – indstillinger i Central Administration
 • Repetition (datakilder, query field, udgivelse af forms)
 • Navigering i InfoPath
 • Udvikling af forms (design)
 • Databindinger og Dataopslag
 • Bundne og Ubundne felter
 • Rulleliste fra ekstern datakilde
 • Sortering af tabel ved hjælp af SQL
 • XPath
 • Styring af visninger (views)
 • Multiple Views.
 • Navigeringsstruktur med knapper, views og deltaljedokumenter
 • Programmering af forms
 • Import og eksport af forms ved hjælp af XML
 • Programmering – handlinger – begivenheder (events)
 • Klasser/objekter i Jscript
 • Manupulering med tal, tekst, datoer
 • If-sætninger
 • Funktioner
 • Opret Word-dokumenter dynamisk med InfoPath
 • Sikkerhed
 • Versionering- og Templatekontrol
 • Detaljeret samarbejde med SharePoint
 • Grundlæggende XML, XML Schema (XSD)
 • Grundlæggende Microsoft SQL – syntaks. evt. grundlæggende om SQL server
 • Grundlæggende XPath
 • Grundlæggende Regular Expressions
 • Arbejde med templates
 • XML datakilder og Web Services
 • Avanceret Brug af Controls
 • Sektioner i detaljer – også det mellem linjerne