K7604 InfoPath til SharePoint Udvidet

Lav formularer til avanceret workflows med InfoPath. Kurset går i dybden med InfoPath til SharePoint…

Målgruppe

Personer der har deltaget på InfoPath Grund, og som ønsker yderligere viden. Kursus fokuserer på InfoPath sammen med SharePoint.  Se dette link for en komplet liste over SharePoint kurser.

Forudsætninger

Det er en fordel, hvis du kender grundlæggende koncepter i SharePoint – herunder har styr på hvad webdele, lister og biblioteker er. Har du brugt InfoPath før er det fint, men kurset starter som udgangspunkt helt fra bunden.

Inden kurset taler vi om dine behov, arbejdsopgaver og nuværende niveau. Kurset skrues sammen ud fra denne samtale.

Efter kurset kan du

Lave avancerede forms i InfoPath – samt importere /eksportere data ved hjælp af XML. Derudover kan du arbejde med de omkringliggende teknologier, som f.eks. SharePoint, XML, Web Services, SQL, XPath og Regular Expressions. Alt sammen i forbindelse med SharePoint.

På dette kursus finder vi ofte på en masse ting, som ikke lige var forudbestemt fra starten. Kurset bliver rigtig godt, hvis du som kursist selv skyder løs med forespørgsler idéer, problemstillinger hjemmefra osv.

InfoPath griber fat i så mange ting, så det er sjældent at vi holder 2 kurser i InfoPath Udvidet, der er ens.

Indhold af InfoPath til SharePoint Udvidet kurset

1 | Repetition fra Grundlæggende kursus

 • Datakilder
 • Query field
 • Udvikling af forms (design)
 • Udgivelse af forms

2 | Kontrolelementer og sektioner

 • Avanceret Brug af Controls
 • Sektioner i detaljer – også det mellem linjerne
 • 1-til-mange sektioner

3 | XML Form manipulation

 • datakilder og Web Services
 • Grundlæggende XML, XML Schema (XSD)

4 | Regler

 • Form Rules
 • Form Functions (XPath, funktioner og XPath søgeord)
 • Grundlæggende XPath

5 | Views / Visninger

 • Oprettelse af visninger
 • Flere visninger og skift mellem disse
 • Default visning
 • Styring af visninger (views)
 • Navigeringsstruktur med knapper, views og deltaljedokumenter

6 | Implementering i SharePoint

 • SharePoint List Forms
 • Submission og Publishing
 • SharePoint Workflows
 • Fletning af forms
 • InfoPath form web part
 • Import og eksport af forms ved hjælp af XML
 • Versionering- og Templatekontrol
 • Detaljeret samarbejde med SharePoint

7 | Data i forms

 • Sekundære datakilder
 • UDL-fil for SQL-server adgang
 • XML overblik i SharePoint/InfoPath

8 | Databindinger og Dataopslag

 • Bundne og Ubundne felter
 • Rulleliste fra ekstern datakilde

9 | Sikkerhed / Administration

 • Aktivering af Form Services
 • Administrator Godkendelse af forms
 • PowerShell
 • Digital Signatur
 • Indstillinger i Central Administration

10 | InfoPath/SharePoint og Word

 • Opret Word-dokumenter dynamisk med InfoPath
 • InfoPath offline og DIP (Document Information Panel)

11 | Programmering af forms

 • Programmering med JScript
 • Handlinger, begivenheder (events)
 • Klasser/objekter i Jscript
 • Manupulering med tal, tekst, datoer
 • If-sætninger
 • Funktioner

12 | SQL og Regular Expressions

 • SQL-kald, sortering, filtrering
 • Grundlæggende Microsoft SQL – syntaks
 • Grundlæggende XPath
 • Grundlæggende RegEx
 • Arbejde med templates