K7517 InfoPath Grundlæggende

SharePoint uden InfoPath er som en Ferrari uden lædersæder. Bevares – det fungerer, men hvorfor ikke udnytte potentialet fuldt ud…

Målgruppe

Udviklere og superbrugere, der ønsker at benytte InfoPath og alle dets muligheder. ZoomTek holder kurser i InfoPath i flere versioner

Forudsætninger

Du behøves ikke at have viden om InfoPath. Det er en fordel, men ikke en betingelse, at du har grundlæggende viden om SharePoint. Da InfoPath læner sig snævert op at Office-pakken vil en grundlæggende viden om f.eks. Word og Excel være en fordel. På kurset gennemgås bl.a. grundlæggende XML, SQL og Web Services. Kender du overhovedet ikke til disse emner vil du få den nødvendige introduktion til disse emner.

Efter kurset kan du

Udvikle grundlæggende Forms i InfoPath. Herunder arbejde med import/eksport af data, sikkerhed m.m. Du forstår mulighederne i programmet og kender programmets muligheder – herunder opkobling mod backend-databaser og publicering (udgivelse) af InfoPath forms til brugerne.

Kursusindhold

 • Brug og navigering i InfoPath
 • Udvikling af forms (design) Programmering – handlinger
 • Import af data Eksport af data
 • Hvad er InfoPath, og hvad kan det bruges til?
 • Brug af InfoPath Designer Den første InfoPath Form
 • Brug af data Data fra forskellige kilder (XML, SQL-data, Access) Web Services
 • Brug af datakilder
 • Arbejde med templates
 • XML datakilder og Web Services Brug af Controls Controls og teknikker omkring disse Brug af sektioner
 • Styring af views Udgivelse (publishing) af Forms
 • Brug af programmeringskode Script .Net styret kode Eksempler Sikkerhed InfoPath i relation til SharePoint Foundation