Hvad er Power Platform ?

Power Platform består af 3 cloud services. Power Apps, Power BI og Power Automate. Med disse bprodukter kan man lave applikationer til web og mobil…

ZoomTek har kurser i Power Platform.

Power Apps benyttes til udvikling af apps med lidt eller ingen kodning.
Power BI er et rent Business Intelligence værktøj.
Power Automate bruges til udvikling af workflows og processer.

Med disse produkter kan man tilføje, redigere, manipulere og automatisere data og datastrømme i både interne og eksterne systemer – og producere apps.

  • Power Platform bygger på CDS (Common Data Service), som dybest set er schemaer over data og datamodeller – og som muliggør at programmer og processer kan arbejde gnidningsfrit sammen.
  • Endvidere benyttes connectors, som giver adgang til applikationer og workflows i en række forskellige produkter som Google Drive, Twitter, MailChimp, Facebook og mange andre (over 300 connectors).

Apps kan udvikles til Office365 – bl.a. SharePoint og Teams, til Dynamics365 eller som standalone apps til web eller mobiltelefon.

Førhen var udviklingsprojektor noget som it-afdelingen tog sig af. Et nyt projekt involverede mange parter, dataanalyseer og en masse andre ting. Ofte skulle der eksterne konsulenter ind over.

Med Power Platform bygger alt på en fælles datamodel (CDS). Og ikke programmører med minimal uddannelse i Power Platform kan nu udvikle egne apps.
Power Platformen bygger på programmerne Power BI, Power Apps og Power Automate. Med en fælles datastruktur og Connectors til omverdenen kan man lave apps uden kodning til bl.a. SharePoint og Office365

Apps udvikles uden kodning. Man kan få fat i alle data fra Office365, Dynamics365 og Azure fordi Power Platformen benytter samme Common Data Service (CDN) på tværs. Endvidere forefindes over 300 connectors til håndtering af eksterne systemer som Google Drive, Twitter, MailChimp og mange, mange andre.


K3226 Power BI – Business Intelligence og Visualisering

Power BI benyttes til at arbejde med komplekse datastrukturer og -kilder, samt præsentere data for brugere på en flot og realistisk måde….
Læs mere…

K7520 Microsoft PowerApps Udvikling

PowerApps kurset lærer dig at lave apps til tablets, computer og telefon. PowerApps kan benyttes i mange sammenhænge. Bl.a. til SharePoint…
Læs mere…

K7524 Power Automate

Automatisér dine processer og forms med Power Automate. App’en kan benyttes til at opbygge flows og arbejdsgange – samt til at standardisere processer i virksomheden….
Læs mere…

Office 365 Kursusoversigt

ZoomTek afholder introkurser til Office 365 samt dybdegående kurser i f.eks. Teams og Sway….
Læs mere…