K2723 HCL Domino Webudvikling Udvidet Kursus

Videregående kursus i udvikling af webapplikationer til Domino. Kurset kommer omkring en række avancerede emner…

Målgruppe

Målgruppen er udviklere, der allerede udvikler webløsninger, men som ønsker et dybere indsigt i Dominos muligheder.

Kurser afholdes i den nyeste version - med mindre andet aftales. HCL Domino og HCL Notes hed før 2019 IBM Domino og IBM Notes. Før 2012 var navnet Lotus Domino og Lotus Notes.

Forudsætninger for kurset

Kursisten skal have viden svarende Domino Web 1. Brugeren skal endvidere have rutine i HTML, Cascading Style Sheet samt en vis rutine i LotusScript og JavaScript.

Efter kurset kan du:

Vedligeholde og videreudvikle websites i Lotus Notes. Efter kurset kan du gratis e-maile instruktøren og få gode råd og vejledning. Dette sikrer rutine i de gennemgåede discipliner på kurset.

Kursusindhold

Kursusindhold kan afvige efter kursistønsker. Det udvidede kursus er i høj grad styret af kursisterne selv. Forskellige emner tages op og behandles i dybden, modsat det grundlæggende kursus, hvor mange emner behandles relativt overfladisk.

Der inddrages gerne konkrete problemstillinger fra kursisternes udviklingsopgaver på kurset.

  • Udvidet brug af HTML-felt
  • Cookies
  • JavaScript, Java og LotusScript i relation til webben
  • Get og Post events
  • Grundlæggende XML (kan udvides)
  • Cascading Style Sheets, Dynamisk HTML
  • Oprettelse af generiske web-løsninger
  • Rulletekster
  • JQuery i Domino
  • + andre emner som kursisterne ønsker inddraget.